Αρχαιολογία

¨Επαθλον, Αρχαιολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Αδώνιδος Κύρου, Πόρος 7 - 9 Ιουνίου 2002, Τόμος Α΄, σελ.: 477
Μελέτες και ανακοινώσεις σσχετικές με την Αρχαιολογία του Αργοσαρωνικού
Γιαννοπούλου - Κονσολάκη Ελένη
Έκδοση: Δήμος Πόρου
Αθήνα 2007
Αρχαιολογια - Εύβοια και Στερεά Ελλάδα, Αττική - Ιστορικό και αρχαιολογικό περίγραμμα(σελ. 94 - 211), σελ.: 472
Βλαχόπουλος Γ. Ανδρέας, (Επιστημονική επιμέλεια)
Έκδοση: Εκδοτικός Οίκος ΜΕΛΙΣΣΑ
Αθήνα 2008
Ο Αρχαιολογικός χώρος του Οβριόκαστρου Κερατέας, Αρχαιολογικές μελέτες των: Δημητρίου Χατζόπουλου, Eugene Vanderpool, Ευάγγελου @ Όλγας Κακαβογιάννη και Hans Lohmann, σελ.: 141
Ιατρού Π. Γεώργιος
Έκδοση: Δήμος Κερατέας - Νομαρχιακή Αυτοδίοικηση Ανατολικής Αττικής
Κερατέα Αττικής 2007
Τσέπι Μαραθώνος, Το πρωτοελλαδικό νεκροταφείο, σελ.: 377
Παντελίδου - Γκόφα Μαρία
Έκδοση: Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 235
Αθήναι 2005
Άγιος Νικόλαος στο Νεκροταφείο Καλάμου Αττικής. Νέα στοιχεία
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περίοδος Δ΄, τόμ. ΙΑ΄(1982 - 1983), σελ. 227 - 248
Γκίνη - Τσοφοπούλου Ελένη, Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος
Αθήνα 1983
Athens, Attica and the Megarid, an archaelogical guide
Goette Hans Ruppecht
Έκδοση: Routledge - Taylor & Francis Group
London and New York 2001
Bildlexikon zur topographie des Antiken Attika, Deutsches Archaologisches Institut.
Travlos John
Ernst Wasmuth Verlag Tubingen 1988
Coastal Demes of Attika: A study of the policy of Kleisthenes . University of Toronto Press
Eliot C.W.J.
1962
Demos and trittys: Epigraphical and topographical studies in the organization of Attica
Traill S. John
Toronto, Canada 1986
Αττική 2004: Ανασκαφές, Ευρήματα, Νέα Μουσεία
Έκδοση: Νομαρχιακή Αυτοδίοικηση Αν. Αττικής - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Αθήνα 2005
Marburger Wincelmann Programm 1988, Attische Festungen 3
1989
Ανάφλυστος, η ιστορία του αρχαίου δήμου από τους Προϊστορικούς χρόνους ως την Ρωμαιοκρατία
Παντελής Δ. Χρήστος
Αθήνα 1995
Διαδρομές σε Βυζαντινά Μνημεία των Μεσογείων, Καλύβια - Κορωπί - Μαρκόπουλο
Γκίνη - Τσοφοπούλου Ελένη, Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Υπουργείο Πολιτισμού - 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Αθήνα 2006
Marburger Wincelmann Programm 1989, Kiapha Thiti
Ergebnisse der Ausgrabung 1990
Βιομηχανικά Μνημεία της Ελλάδας
Έκδοση: ΥΠΠΟ, Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού - Εφορείες Νεωτέρων Μνημείων
Αθήνα 1999
Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση (Τόμ. 1)
Έκδοση: ΕΜΠ-Σπουδαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής
1979
Άπαντα Χρίστου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη (1909-1944)
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Επιμορφωτικού Συλλόγου Καλυβίων
Καλύβια 1984
Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση (Τόμ. 2)
Έκδοση: ΕΜΠ-Σπουδαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής
1982
Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα
(2η έκδοση)
Κορρές Μανώλης
Έκδοση: ΜΕΛΙΣΣΑ
Αθήνα 1994
Επιτύμβιες στήλες από τα Μεγαρα, σελ.: 107 - 111
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Περ. HOROS, τεύχος 8 - 9, Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία
Αθήνα 1990 - 1991

Saint-Pierre de Kalyvia-Kouvara et la Chapelle de la vierge de Merenta: Deux monuments du XIIIe siecle en Attique
Coumbaraki - Panselinou Nafsika
Έκδοση: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών 3
Θεσσαλονίκη 1976
The Archaeology of Athens
Camp M. John, Καθηγητής Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών
Έκδοση: Yale University Press - New Haven and London 2001.
The Demes of Attica (508/7 -ca. 250 B.C.) A political and social study
Whitehead David
Έκδοση: Princeton University Press
1986
The Leases of the Laurion Mines (Hesperia 19), σελ.: 189-319
Crosby Margaret
1950
The political organization of Attica, Hesperia Suppl. XIV
Traill S. John
Princeton, New Jersey 1971
Trade and Industry in the Classical Greece, IX. Mining -Attica (Laurium), σελ.: 240
Hopper J. R.
Έκδοση: Thames and Hudson
London 1979
Αριστόδικος: Από την ιστορία της Αττικής πλαστικής των υστεροαρχαϊκών χρόνων και του επιτύμβιου αγάλματος
Καρούζος Ι. Χ.
Έκδοση: Κρήνη
1982 (Α΄ έκδοση 1961)
Ιστορική και αρχαιολογική περιήγηση στην Ανατολική Αττική, στον τόμο: Αυτοδιοίκηση, 21ος αιώνας, τόμος 1ος 2003 - 2006, σελ.: 16 - 24
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
Αθήνα 2004
Αρχαιολογικές έρευνες στην Μερέντα Μαρκοπούλου (στον χώρο κατασκευής του νέου ιπποδρόμου και του ολυμπιακού ιππικού κέντρου)
Β΄ ΕΠΚΑ
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος
2004
Αττική, από την προϊστορική ως την ρωμαϊκή περίοδο
Λουκοπούλου Δ. Λουίζα
Έκδοση: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Αθήνα 1973
Αττική: Οικιστικά στοιχεία-πρώτη έκθεση . [Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις - 21]
Πεντάζος Ε.
Πετροπουλάκος Μ.
Αθήνα 1979
Αχαρναί: Ιστορική και τοπογραφική επισκόπηση των Αρχαίων Αχαρνών, των γειτονικών Δήμων και των οχυρώσεων της Πάρνηθας
Πλάτωνος - Γιώτα Μαρία
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρναί 2004
Βάρη (Αναγυρούς)
Παϊζη - Πρόκου Δήμητρα
Βάρη 1978
Παλαιοχριστιανική Βασιλική στη θέση «Μυγδαλέζα» Αττικής
σελ. 85 - 96
Γκίνη - Τσοφοπούλου Ελένη, Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Αρχαιολογική Εφημερίς
1980
Περί του «τύπου ΙΙ» των αρχαίων πλυντηρίων των μεταλλευμάτων της Λαυρεωτικής (ανάτυπο), Μελέτες
Α.Δ. 44-46 (1989-1991)
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Αθήνα 1996
Σπάτα: Ναός Αγ. Αποστόλων Πέτρου & Παύλου (συγγρ. Ε. Γκίνη-Τσοφοπούλου & Μ. Μιχαήλ-Δέδε)
Έκδοση: Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών Α.Ε.
Αθήνα 1977
Προβλήματα χρονολόγησης των σκωριών και των λιθαργύρων της Λαυρεωτικής, Πρακτικά Σεμιναρίου Αρχαιομετρίας, οι Σκωρίες της Αρχαίας Ελληνικής Μεταλλουργίας
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Έκδοση: ΙΓΜΕ
Αθήνα 1986
Συλλογή εικόνων Ευαγγελιστρίας Καλυβίων
Αρχαιολογικόν Δελτίον 49 (1994) σελ. 97 - 101.
Γκίνη - Τσοφοπούλου Ελένη, Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος
Έκδοση: 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Το ορυκτολογικό Μουσείο του Λαυρίου
ανάτυπο από τα Πρακτικά της Γ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Λαύρειο 1989
Εκκλησίες της Αττικής
Ανδρεάδη Ρ.
Καλογεροπούλου Αθηνά, τ. Έφορος Δημοσιευμάτων Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Μπούρας Χαράλαμπος
Αθήνα 1969

Το τοπωνύμιο Κυπριανός του Λαυρείου, Αφιέρωμα στον Γιάνκο Α. Θωμόπουλο
περ. Ονόματα 12 (σελ. 212 - 222)
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Έκδοση: Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία
Αθήνα 1988
Το τοπωνύμιο Νόρια του Λαυρείου, περ. Ονόματα 11
σελ. 77 - 82
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Έκδοση: Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία
Αθήνα 1987
Η αναστύλωσις της στοάς της Βραυρώνος: Τα αρχιτεκτονικά της προβλήματα
Δημ. Αρχαιολογικού Δελτίου 11
Μπούρας Χαράλαμπος
Αθήναι 1967
Η Αττική και τα νησιά του Αιγαίου στον Μεσαίωνα και την Τουρκοκρατία
Νικολούδης Γ. Νικόλαος
Έκδοση: Αντ. Σταμούλη
Αθήνα 2004
Η μέθοδος εμπλουτισμού των μεταλλευμάτων εις τα επίπεδα πλυντήρια της Λαυρεωτικής - Τα ελικοειδή πλυντήρια των αρχαίων Ελλήνων εις το Λαύριον
(τομ. 29)
Κονοφάγος Η. Κωνσταντίνος, τ. Πρύτανης ΕΜΠ
Έκδοση: Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών
Αθήνα 1970
Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος στο Κορωπί Αττικής - 10ος αιώνας
Μιχαήλ Γιάννης, Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος
Κορωπί 1995
Η Νεολιθική Αττική
αρ. 167
Παντελίδου - Γκόφα Μαρία
Έκδοση: Αρχαιολογική Εταιρεία
Αθήνα 1997
Η Νεολιθική Νέα Μάκρη, τα οικοδομικά
αρ. 119
Παντελίδου - Γκόφα Μαρία
Έκδοση: Αρχαιολογική Εταιρεία
Αθήνα 1991
Αγ. Α/άργυροι (Ανάκασα). Αττικός τάφος του 5ου π.Χ. αι, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Αγαλλοπούλου Πηνελ.
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Άγιος Αθανάσιος στο Λιόπεσι και Άγιος Γιάννης στον Πέλικα, Μαρούσι, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Καλαή - Μουζάκη Αναστασία, Ιστοριοδίφης, Φιλόλογος, υποψήφια Διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Μουζάκης Α. Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός - Λαογράφος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Άγνωστη Βυζαντινή εκκλησία στη Μάνδρα Αττικής: ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στον Κορακά, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Μουζάκης Α. Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός - Λαογράφος
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Αιθάρια και λιθοσώματα του Μεσογείτικου κάμπου, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Παπαχρήστου Χρήστος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Ανασκαφή στην Κάντζα Αττικής, σελ.: 255
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αραπογιάννη Ξένια, Επιμελήτρια Κλασικών Αρχαιοτήτων
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Ανασκαφική έρευνα στην Παλλήνη, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Σιμιτζή Σοφία
Σκιαδαρέση Ειρήνη
Τσιάκα Ασημίνα
Ψαρρή Στυλιανή
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Καλύβια Θορικού Αττικής, Ιστορική - Αρχαιολογική Περιήγηση
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καλυβίων
Καλύβια 2000
Κάστρα και οχυρώσεις της Αττικής
Βασιλάτος Νίκος
Έκδοση: Κλασικές εκδόσεις .
1995
Από την απολιθωμένη πανίδα του Πλειστοκαίνου της Βραυρώνος στα ιερά ζώα της Βρανρωνίας Αρτέμιδος, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Μπαρτσιώκας Αντώνης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Αρχαία αγροικία στη θέση Πυργάρι ανατολικά των Μεγάρων, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Ζορίδης Παντελής
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Αρχαία Δήμοι της περιοχής Ασπροπύργου, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Αρχαία ιατρικά κέντρα της Αττικής, συμβολή γιατρών - αρχαιολόγων στην ανασκαφική τους έρευνα, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Βλάχος Κ. Ν.
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992

Αρχαίες μέθοδοι εμπλουτισμού. Παρατηρήσεις - Συγκρίσεις, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Τσαϊμου Κωνσταντίνα, Αρχαιολόγος Επίκ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Λαυρεωτική - το Μουσείο του Λαυρίου
Οικονομάκου - Σαλλιώρα Μαίρη
Έκδοση: ΥΠΠΟ, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων
Αθήνα 2002
Αρχαίοι δρόμοι και ταφικοί περίβολοι στην πεδιάδα των Μεσογείων, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Λιώνης Δέδες
Νέζερη Φωτεινή
Στάθη Κοντογιάννη Μαρία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Αρχαιολογικές έρευνες στην πεδιάδα των Μεσογείων, σελ.: 577
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Λιόνης Δέδες, Αρχαιολόγος
Μαυρομάτη Ελευθερία
Νέζερη Φωτεινή
Κερατέα 2001
Αρχαιολογικές έρευνες στο Δήμο Αχαρνών. Ανασκαφή γεωμετρικών και κλασικών τάφων στην οδό Δεκέλειας, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Ηλιάκη Αλεξ.
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Αρχαιότητες της Λαυρεωτικής πρόσφατα ευρήματα, ανάδειξη και προστασία των αρχαίων, σελ.: 163
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Οικονομάκου Μαρία, Επιμελήτρια Κλασικών Αρχαιοτήτων
Κερατέα 2001
Αττικό Επιτύμβιο από τα Μεσόγεια, σελ.: 107
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλογεροπούλου Αθηνά, τ. Έφορος Δημοσιευμάτων Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Βραυρών. Η στοά των Άρκτων, σελ.: 225
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Θέμελης Γ. Πέτρος, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Μέταλλα Εργάσιμα και Συγκεχωρημένα, Η οργάνωση της εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της Λαυρεωτικής από την Αθηναϊκή Δημοκρατία, Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου
(αρ. 90)
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Έκδοση: ΥΠΠΟ
Αθήνα 2005
Δημοτικό ψήφισμα Κυδαντιδών και Ιωνίδων, σελ.: 81
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ματθαίου Άγγελος, Αρχαιολόγος - Επιγραφολόγος
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Ο Αρχαίος δήμος του Σουνίου. Ιστορική και τοπογραφική επισκόπηση
Οικονομάκου - Σαλλιώρα Μαίρη
Έκδοση: Μ. Τουμπής ΑΕ
2004
Ο Δήμος του Ραμνούντος τόμ. Ι, Τοπογραφία, τόμ. ΙΙ, Οι Επιγραφές
αρ. 181 & 182
Πετράκος Χ. Βασίλειος
Έκδοση: Βιβλιοθήκη Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών
Αθήνα 1999
Εισαγωγές Αττικής Κεραμικής στους Δελφούς κατά την Παλαιο - Χριστιανική περιοδο, σελ.: 279
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πετρίδης Πλάτων, Δρ. Αρχαιολόγος, Μέλος Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής
Κερατέα 2001
Εκκλησίες από την παλαιοχριστιανική και βυζαντινή περίοδο στην περιφέρεια Καλυβίων Λαυρεωτικής, σελ.: 189
Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Γκίνη - Τσοφοπούλου Ελένη, Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος
Καλύβια Οκτώβριος 1984
Ο Μαραθών
Πετράκος Χ. Βασίλειος
Έκδοση: Αρχαιολογική Εταιρεία
Αθήνα 1995
Ένα πρόγραμμα αρχαιολογικής και ανθρωπολογικής έρευνας στη Λαυρεωτική, σελ.: 27
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ζαφειράτος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Ένα τοπωνύμιο και ένα άγνωστο ιερό (;) οικοδόμημα στη μείζονα περιοχή της Βραυρώνος, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Ενδείξεις ανάπτυξης Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων στο λιμάνι Πασά της Λαυρεωτικής κατά τα Κλασικά και τα Ελληνιστικά χρόνια, σελ.: 281
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Τζάλας Ηλίας - Θεοχάρης, Πρόεδρος Ελληνικού Ιν/του Προστασίας Ναυτικής Παράδοσης
Παιανία 1994
Ενδείξεις προγενεστέρων κτισμάτων στους Αγίους Ασώματους Αμαρουσίου, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Πάλλης Γιώργος
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Οι Βαλκανικοί λαοί, Από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική επανάσταση ( 14ος - 19ος αι.)
Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου Μαρία
Ιωάννινα 1987

Επιτύμβια και οικογενειακά μνημεία από την Ν.Α. Αττική, σελ.: 119
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πέππα - Δελμούζου Ντίνα, Πτυχ. Φιλοσοφικής, Επιγραφολόγος - Έφορος Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Έρευνες σε αρχαία νεκροταφεία ιστορικών χρόνων στο Φούρεσι Γλυκών Νερών, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Κουτρουμπή Αγλαΐα
Ντούνη Κερασία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Ευρήματα των πρόσφατων αρχαιολογικών ερευνών στα όρια τον δήμου Μαρκοπούλου (Αποχέτευση), Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Πέτρου Αικατερίνη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Παυσανία «Αττικά», Αττικής Περιήγησις (Ένα φωτογραφικό οδοιπορικό)
Ξανθάκης Ξ. Άλκης
Έκδοση: Κοχλίας
2003
Περατή: Το νεκροταφείον, τ.1: Οι τάφοι και τα ευρήματα
Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 67
Ιακωβίδης Ε. Σπυρίδων
Αθήνα 1969
Περατή: Το νεκροταφείον, τ.2: Γενικαί παρατηρήσεις
Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας -67
Ιακωβίδης Ε. Σπυρίδων
Αθήνα 1970
Περατή: Το νεκροταφείον, τ.3: Πίνακες
Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας -67
Ιακωβίδης Ε. Σπυρίδων
Αθήνα 1969
Η ενεπίγραφη στήλη της Ελευσίνος και 4ου αιώνα π.Χ, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Χάδου Μαρία
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Η ζωγραφική κατά το 18ο αιώνα στη ΝΑ. Αττική, σελ.: 172
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ζίας Νικόλαος, Δ/ντής Βυζαντινών Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.
Κορωπί 1998
Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου: 13ος-18ος Αιώνας
Παναγιωτόπουλος Βασίλης
Έκδοση: Ιστορικό αρχείο- Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος
Αθήνα 1985
Η κατοίκιση της Ν.Α. Αττικής κατά την προϊστορική περίοδο. Νέα ευρήματα, σελ.: 47
Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Καλύβια Οκτώβριος 1984
Ραμνούς
Πετράκος Χ. Βασίλειος
Έκδοση: ΥΠΠΟ, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων
Αθήνα 1991
Σούνιον: Αρχαιολογικός οδηγός
Οικονομίδου Αλ. Ν.
Έκδοση: Πατσιλινάκος Π.
Αθήνα 1957
Η Παλαιοχριστιανική Νοτιοανατολική Αττική, σελ.: 43
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πάλλας Ι. Δημήτριος, Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Τα Αττικά του Εβλιά Τσελεμπή: Αι Αθήναι και τα περίχωρα των κατα τον 17ον αιώνα
Μπίρης Η. Κώστας
Αθήνα 1959
Η φιλοσοφία του θανάτου στις επιτύμβιες επιγραφές της Αττικής, σελ.: 67
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πέππα - Δελμούζου Ντίνα, Πτυχ. Φιλοσοφικής, Επιγραφολόγος - Έφορος Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Το Αμφιαράειον του Ωρωπού, συμβολή εις την ερμηνείαν των εκεί μνημείων εν Αθήναις 1961
Ανδρουτσόπουλος Δ. Γρηγόριος
Το Αμφιάρειο του Ωρωπού
Πετράκος Χ. Βασίλειος
Έκδοση: Κλειώ
Αθήνα 1992
Θολωτοί τάφοι της Αττικής, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Μαράντου Ελένη
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Θορικός, τα Προβάτσα και το Makronisos Project. Τα μεταλλεία της Μακρονήσου, σελ.: 557
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Demolin Isabelle, Επιστημονική Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών
Spitaels Pauline, Υπεύθυνη Μελετών Παν/μίου Γάνδης
Καλύβια Δεκέμβριος 1989

Το Λεοντάρι της Κάντζας Αττικής και η επί Παλληνίδι μάχη
Ενισλείδης (Θαλασσινός - Στρατοκόπος) Μ. Χρήστος
Αθήνα 1979
Ιεροί τόποι περιοχής Αναβύσσου, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Δαλάκογλου Δ. Θεόδωρος, Μαθηματικός
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Το ναϋδριον της Παναγίας Βαραμπά παρά το Μαρκόπουλον
Καρακατσάνης Θ. Δημήτριος
Αθήνα 1975
Καταγραφή των αρχαιολογικής και ιστορικής σημασίας λειψάνων του Ανατ. Ιασίου που εξαφανίστηκαν στην εκπνοή του εικοστού αιώνα, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Καλλιέρης Δημήτριος
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Κατάλογος Δημοσιευμάτων Δημ. Λαζαρίδη, σελ.: 37
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαζαρίδη Πέπη, Επιμελήτρια Αρχαιοτήτων
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Κέρνοι από την Λαυρεωτική, σελ.: 210
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Οικονομάκου Μαρία, Επιμελήτρια Κλασικών Αρχαιοτήτων
Τσαϊμου Κωνσταντίνα, Αρχαιολόγος Επίκ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Κορωπί 1998
Χριστιανικαί Αρχαιότητες της κωμοπόλεως Κορωπί, ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Γκιτάκος Χαρίλαος
Έκδοση: Τυπογραφείον Μιχαήλ Νικολαϊδου
Εν Αθήναις 1909
Κρηναίο οικοδόμημα πλησίον τον αρχαίου ναού στην Μερέντα, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Αργυρόπουλος Βασίλης
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Λαθούριζα: Συμβολή στην μελέτη ενός οικισμού των πρωίμων ιστορικών χρόνων, σελ.: 231
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μαζαράκης - Αινιάν Αλέξανδρος, Δρ. Αρχαιολόγος
Παιανία 1994
Μελετώντας την εξέλιξη της ναοδομίας στη ΝΑ. Αττική κατά την όψιμη Τουρκοκρατία, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Παπαγιαννάκος Νίκος, Αρχιτέκτονας - Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Μια "σχολή" ζωγράφων κατά το Β μισό του 18ου Αιώνα στην Αττική, σελ.: 37
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ορφανού Λουκία, Φιλόλογος - Βυζαντινολόγος
Μαρκόπουλο 1995
Μια πρόταση για το ΑΤΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, σελ.: 91
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Μορφές διάβρωσης και διαδικασία συντήρησης μαρμάρινων γλυπτών από τη συλλογή της Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου (Ε.Ε.ΜΛ.), Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Καραμπότσος Αθανάσιος
Λαμπρόπουλος Βασίλειος
Σακαρίκου Γεωργία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Μουσικό επίγραμμα από την Λαυρεωτική, σελ.: 413
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Θέμελης Δημήτρης, Καθηγητής Μουσικολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Θέμελης Γ. Πέτρος, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Μυκηναϊκά Έθιμα ταφής από την ΝΑ. Αττικής, σελ.: 257
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλικισιανός Μιχάλης, Φιλόλογος - Αρχαιολόγος
Παιανία 1994
Μυκηναϊκή μικροτεχνία από την περιοχή των Μεσογείων, σελ.: 279
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλικισιανός Μιχάλης, Φιλόλογος - Αρχαιολόγος
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Μυκηναϊκοί τάφοι. Μια νέα προσέγγιση για τα προϊστορικά Σπάτα, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Παλικισιανός Μιχάλης, Φιλόλογος - Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Ναΰδριο Προφήτου Ζαχαρίου Ελευσίνος, παλαιοχριστιανική Βασιλική 5ου αι. μ.Χ, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Κονδύλης Γιώργος
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στη Λαυρεωτική σχετικά με τον εμπλουτισμό των μεταλλευμάτων, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Τσαϊμου Κωνσταντίνα, Αρχαιολόγος Επίκ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Νεότερα ανασκαφικά δεδομένα από το Δήμο Γλυκών Νερών, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Παπαφλωράτου Ελένη
Χατζηδημητρίου Αθηνά
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008

Νεώτερα από από την συντήρηση των Βυζαντινών Μνημείων στα Μεσόγεια, σελ.: 431
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Γκίνη - Τσοφοπούλου Ελένη, Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Ξενάγηση στο χώρο των απολιθωμάτων της Αττικής, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Συμεωνίδης Νίκος, Παλαιοντολόγος, Στρωματογράφος - Καθηγητής Γεωλογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Ξενάγηση στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος Κορωπίου, σελ.: 382
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μιχαήλ Γιάννης, Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος
Κορωπί 1998
Ο Αρχαιολόγος Νικόλαος Κοτζιάς και το Επιστημονικό του έργο, σελ.: 45
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Κορωπί 1998
Ο Μαραθώνας την Ρωμαϊκή εποχή, σελ.: 307
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αραπογιάννη Ξένια, Επιμελήτρια Κλασικών Αρχαιοτήτων
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Ο Μαραθώνας του Eugene Vanderpool, σελ.: 35
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Camp M. John, Καθηγητής Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Ο Ναός της Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Πικέρμι Αττικής, σελ.: 463
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλαή - Μουζάκη Αναστασία, Ιστοριοδίφης, Φιλόλογος, υποψήφια Διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Μουζάκης Α. Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός - Λαογράφος
Κερατέα 2001
Ο Πρωτοελλαδικός οικισμός στο Κορωπί και η μελέτη της Πρωτοελλαδικής Αττικής, σελ.: 321
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Ογκώδες κτίσμα Ρωμαϊκής περιόδου στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής: Το πέρασμα στα μεσόγεια κατά την ύστερη αρχαιότητα, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Χριστοδούλου Ν. Δημήτριος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Οι μεταβυζαντινές εκκλησίες της περιοχής Ασπροπύργου και η σημασία τους για την ιστορική έρευνα του χώρου, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Μουζάκης Α. Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός - Λαογράφος
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Οι οχυρώσεις του Θριασίου Πεδίου, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Γιαννοπούλου - Κονσολάκη Ελένη
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Οι τοιχογραφίες του Ναού της Φανερωμένης Σαλαμίνος, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Θεοχάρη Μαρία
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Οχυρωματικά έργα κατά την αρχαιότητα και την ενετοκρατία στην Πάρνηθα και τις νότιες υπώρειες της, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Αναγνωστοπούλου Ειρήνη
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Παρόδιο Ιερό στη Μερέντα Μαρκοπούλου, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Τσελεπή Κ. Έλενα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Περίπτωση χειρουργικής επέμβασης πολλαπλού τρυπανισμού αρχαίου κρανίου από τα Μεσόγεια Αττικής (παλαιοπαθολογική μελέτη αρχαίου σκελετικού υλικού), Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Ζαφείρη Β.
Μερδενισιάνος Κ.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Πικέρμι Αττικής Η Ακρόπολις της παλαιοντολογίας (Απολιθωμένα Σπονδυλωτά), Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Συμεωνίδης Νίκος, Παλαιοντολόγος, Στρωματογράφος - Καθηγητής Γεωλογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Πούσι Καλόγερου, σελ.: 117
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Diamant Steven, Διδάκτωρ Αρχαιολογίας
Traill S. John
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Προϊστορικά λείψανα στη Σαλαμίνα - Η Σαλαμίνα στα μεταβατικά χρόνια από την αρχαιότητα στον μεσαίωνα, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Πάλλας Ι. Δημήτριος, Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Προϊστορική Εγκατάσταση στη Μερέντα, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Πέτρου Αικατερίνη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Προκαταρκτικές αναλυτικές μελέτες σε μυλόλιθους και λίθινα αγγεία από τον Πρωτοελλαδικό οικισμό (3ης π.Χ. χιλιετίας) στο Κορωπί, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Μέξη Μ.
Μπασιάκος Ι.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000

Προστασία του αρχαιολογικού χώρου της Βραυρώνας, Τοπογραφία του χώρου, σελ.: 265
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παπαγιαννάκος Νίκος, Αρχιτέκτονας - Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κερατέα 2001
Πρόσφατα Αρχαιολογικά ευρήματα στο Κορωπί, σελ.: 68
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Κορωπί 1998
Πρώιμες μορφές τέχνης στον χώρο της Αττικής: νεολιθικά ειδώλια, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Μαράντου Ελένη
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Πρώιμη ιστορία των Ιερών του Σουνίου, σελ.: 301
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλλιγάς Πέτρος, Έφορος Αρχαιοτήτων
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Συναγωγή Ιστορικών και Αρχαιολογικών στοιχείων για τα Πρόσπαλτα, σελ.: 131
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του Χρίστου Ν. Μεσογείτη, σελ.: 19
Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Καλύβια Οκτώβριος 1984
Σύντομη Αναφορά στο έργο του Δημήτριου Λαζαρίδη, σελ.: 33
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Σχέσεις Λήμνου - Βραυρώνος, σελ.: 87
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπουλώτης Χρήστος, Ερευνητής της ακαδημίας Αθηνών
Μαρκόπουλο 1995
Τα αξιολογότερα σπήλαια της Αττικής, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Πετροχείλου Άννα, Σπηλαιολόγος Αντιπρόεδρος Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Τα ιερά κειμήλια που έφεραν οι πρόσφυγες το 1924 από τη Μικρά Ασία στην Ανάβυσσο Αττικής, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Χαρίτος Εμμανουήλ
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Τα μεταβυζαντινά ναΰδρια τον Γέρακα, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Κοκκαλιάρης Άγγελος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Τα μνημεία της περιοχής Οβριόκαστρο - Δάρδεζα - Ποτάμι - Σταθμός Δασκαλιού του Δήμου Κερατέας, σελ.: 55
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Κερατέα 2001
Τα πρώτα αποτελέσματα εκ των παλαιοντολογικών ανασκαφών στο σπήλαιο Βραυρώνας Αττικής, σελ.: 97
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Θεοδώρου Γεώργιος, Λεκτωρ Γεωλογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών
Συμεωνίδης Νίκος, Παλαιοντολόγος, Στρωματογράφος - Καθηγητής Γεωλογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Ταψικό σύνολο στην περιοχή των Γλυκών Νερών, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Γεωργίου Ιάκωβος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Το ανήσυχο και ερευνητικό πνεύμα του Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη. Η συμβολή του στην επιγραφική, σελ.: 37
Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πέππα - Δελμούζου Ντίνα, Πτυχ. Φιλοσοφικής, Επιγραφολόγος - Έφορος Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών
Καλύβια Οκτώβριος 1984
Το ελεφαντόδοντο στην Μυκηναϊκή περίοδο: παρουσίαση αντικειμένων από αττικές θέσεις, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Τσώτα Εύη
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Το ελικοειδές πλυντήριο στη θέση Μπερτσέκο Λαυρεωτικής (ανασκαφή 1996), σελ.: 399
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Τσαϊμου Κωνσταντίνα, Αρχαιολόγος Επίκ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Κερατέα 2001
Το Ιερό και ο ναός της Παλληνίδος Αθηνάς, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Πλάτωνος - Γιώτα Μαρία
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Το ιερό της Αμαρυσίας Αρτέμιδος, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Πίκουλας Γιάννης
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Το ιωνικό κιονόκρανο στην παλαιοχριστιανική βασιλική της Βραυρώνας, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Παπαγιαννάκος Ι. Νικόλαος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004

Το μουσείο Λαυρίου, σελ.: 107
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Το νερό, η συλλογή και η χρήση του στα πλυντήρια της Αγριλέζας, Λαυρίου, 4ος π.Χ. αιώνας. Μερικές νέες παρατηρήσεις και αποτελέσματα, σελ.: 411
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Johnson P., Department of Archaeology, Glasgow University, Scotland, UK
Photos - Jones E.
Tompsett G., Glasgow University of Archaeological Research Division, Department of Archaeology, Glasgow University, Scotland, U.K.
Κερατέα 2001
Το Πανείο της Αναφλύστου, σελ.: 323
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Το σωστικό αρχαιολογικό έργο στα όρια του Δήμου Καλυβίων Θορικού, σελ.: 179
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Νέζερη Φωτεινή
Παπαθανασίου Κωνσταντίνα
Συρόγιαννη Αλεξάνδρα
Τσαραβόπουλος Άρης, Αρχαιολόγος
Τσέλιος Χαρίλαος, Αρχαιολόγος
Κερατέα 2001
Τοιχογραφίες ναών Αμαρουσίου, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Παντελίδου Αικατερίνη
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Χρυσή ταινία από την Ανάβυσσο, σελ.: 143
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Θέμελης Γ. Πέτρος, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Οι Αρχαιότητες της Αθήνας και της Αττικής, σελ.: 426
Camp M. John, Καθηγητής Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών
Έκδοση: Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα
Αθήνα 2009
Karten von Attika, (Χάρτες της Αττικής)
Εισαγωγικά κείμενα, μεταφράσεις και σχόλια Μανόλης Κορρές
Curtius Ernst & Kaupert A. Johannes (Ερνέστου Κουρτίου & Ιωάννου Α. Κάουπερτ)
Έκδοση: Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα - Αττική Οδός Α.Ε.
Επανέκδοση, Αθήνα 2008
Εκτέλεση, Περιεχόμενο και Αξία των χαρτών της Αττικής του Κάουπερτ, Συμπλήρωμα της επανέκδοσης των χαρτών 2008, σελ.: 120
Κορρές Μανόλης
Έκδοση: Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα - Ατική Οδός Α.Ε.
Αθήνα 2008
Τοπογραφία του Αθηναϊκού Πεδίου κατά τη Μεταβυζαντινή Περίοδο, Οικισμοί, οδικό δίκτυο και μνημεία, ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 1, σελ.: 588
Πάλλης Γιώργος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών - Εκδοτικός Οργανισμός Π. Κυριακίδη
Θεσσαλονίκη 2009
Festivals of Attica, An Archaeological Commentary, σελ.: 126
Wisconsin Studies in Classics
Simon Erika
Έκδοση: The University of Wisconsin Press
Madison, Wisconsin
Αναμνήσεις από την Φρασίκλεια (1972), Σπουδαία έργα της ελληνικής γλυπτικής έρχονται στο φώς, σελ.: σσ. 332 - 337
Δημοσιευση στον τόμο : Μεγάλες στιγμές της ελληνικής αρχαιολογίας
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Έκδοση: Εκδόσεις Καπόν
Αθήνα 2007
Αχαρναϊκή Βιβλιογραφία, σελ.: 47
Γιώτας Γ. Δημήτρης
Έκδοση: Πολιτιστικός Σύλλογος "Αχαρνείς" - Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
Αχαρναί Απρίλης 2008
Αχαρναί, Από τα προϊστορικά χρόναι μέχρι σήμερα, σελ.: Τόμος Α΄ 1- 431, Τόμος Β΄ 433-878
Στριφτού - Βάθη Σταματίνα, Καθηγήτρια - Φιλόλογος
Έκδοση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής
Αχαρναί 2009
Λαυρεωτική και Μαραθώνας: Νέες έρευνες, σελ.: σ.273-276
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Οικονομάκου Μαρία, Επιμελήτρια Κλασικών Αρχαιοτήτων
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου
Μαρκόπουλο 2009
Τοπογραφία του αρχαίου δήμου Μυρρινούντος, σελ.: σ. 47 - 78
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου
Μαρκόπουλο 2009
Αθήνα, Πειραιάς - Καισαριανή - Δαφνί - Ελευσίνα - Βραυρώνα - Σούνιο, σελ.: 143
Σέρβη Κατερίνα, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε.
Αθήνα 2000
Δημάδου του Παιανιέως Ψηφίσματα και επιγραφικαί περί του βίου πηγαί., σελ.: σ. 105 - 129
Οικονομίδης Ν. Αλ.
Έκδοση: Εκ του τυπογραφείου Ανδρέου Σιδέρη
Εν Αθήναις 1956
Το Σπήλαιο του Πανός , εκπέμπει σήμα κινδύνου, σελ.: σσ.78 - 87
Κάτανος Αντώνης
Έκδοση: Περιοδικό Ελληνικό Πανόραμα, Τριμηνιαία Έκδοση, Τεύχος 14ο.
Θεσσαλονίκη Φθινόπωρο 1999
Σαν παραμύθι "το τραγούδι της λύρας", Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Γνώση & Πολιτισμός, σελ.: 66
Κασσωτάκη Έλενα, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών - Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Εκπαίδευσης
Β΄ Έκδοση, Αχαρνές 2009

Ο Θολωτός τάφος στις Αχαρνές, Αχαρνές και Μυκηναϊκή Αττική, σελ.: 8
Κασσωτάκη Έλενα, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών - Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Εκπαίδευσης
Αχαρνές 2009
Σπηλιές της περιοχής της Αττικής αφιερωμένες στη λατρεία του Θεού Πάνα. Ευρήματα και ανασκαφές, σελ.: σσ.126 - 176
Δεληγιώργη - Αλεξοπούλου Χαρη, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Τομ.XVII, Τεύχ. 1
Αθήνα 1980
Σπήλαια της Αττικής αφιερωμένα στη λατρεία του θεού Πάνα. Ευρήματα και ανσκαφές., 1ο πανελλήνιο σπηλαιολογικό συμπόσιο, σελ.: σσ. 245 - 250
Δεληγιώργη - Αλεξοπούλου Χαρη, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Τομ.XVIII, Τεύχ. 1, 2
Αθήνα 1981 - 82
Άγνωστο φωτάναμα σε διαλυμένο μοναστήρι της Αττικής, 1ο πανελλήνιο σπηλαιολογικό συμπόσιο, σελ.: σσ. 191 - 197
Μουζάκης Α. Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός - Λαογράφος
Έκδοση: Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Τομ.XVIII, Τεύχ. 1, 2
Αθήνα 1981 -82
Το Πανείο της Αναφλύστου, Περίληψη της ανακοίνωσης που έγινε στην Δ΄ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής το 1989., σελ.: σσ. 131 - 132
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Τομ.XIX, Τεύχ. 1, 2
Αθήνα 1983 - 1989
Μνημεία του δυτικού νεκροταφείου του Ωρωπού, Οικόπεδο Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, σελ.: 78
Πωλογιώργη Ι. Μέλπω, Αρχαιολόγος
Έκδοση: ΥΠΠΟ - Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου, Αρ. 63. - Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Αθήνα 1998
Μαραθών - Mουσείο και Αρχαιολογικοί χώροι, Σύντομος οδηγός, σελ.: 98
Μπάνου Σ. Ελένη Δρ.- Οικονομάκου Μαρία
Έκδοση: ΥΠΠΟ - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Αθήνα 2008
An Attic Country House, Below the cave of Pan at Vari, σελ.: 355 - 452
Offprinted from the Annual of the British School at Athens . Vol.68 (1973)
Jones J. E. - Graham A. J. and Sackett L. H.
Έκδοση: The British School at Athens - Thames and Hudson
Oxford 1973
Μαραθών, Μαραθώνιος Γη, σελ.: 304
Κείμενα: Βασίλειος Πετράκος, Hans Rupprecht Goette, Thomas Maria Weber, Γιάννης Ηλ. Εμίρης
Ζαγάρης Σπύρος, Γενική διεύθυνση έκδοσης
Έκδοση: Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Μαραθώνος
Μαραθώνας 2008
Αρχαία Αθήνα και Αττική, Ιστορική τοπογραφία του άστεως και της χώρας, σελ.: 258
Συγγραφείς : Όλγα Κακαβογιάννη, Άγγελος Ματθαίος, Πάνος Βαλαβάνης, Λυδία Παλαιοκρασσά - Κοπίτσα, Γεώργιος Σταϊνχάουερ
Βλαχόπουλος Γ. Ανδρέας, (Επιστημονική επιμέλεια)
Έκδοση: Εκδοτικός Οίκος ΜΕΛΙΣΣΑ
Αθήνα 2010
Αττικής Οδοί, Αρχαίοι δρόμοι της Αττικής, σελ.: 273
Άρθρα - Μελέτες: Άγγελος Ματθαίου, Γεώργιος Σταϊνχάουερ, Μανόλης Κορρές, Λήδα Κωστάκη, Ιωάννα Δρακωτού, Πόπη Παπαγγελή, Έφη Λυγκούρη, Μαρία Πλάτωνος, Δημήτρης Σκιλάρντι, Hans-Rupprecht Goette, Παναγιώτα Ταξιάρχη, Όλγα Κακαβογιάννη, Κων/να Καζά - Παπαγεωργίου, Ελένη Ανδρίκου, Ανθή Ντόβα, Όλγα Δακουρά-Βογιατζόγλου, Γιάννης Πίκουλας.
Κορρές Μανόλης - Επιμέλεια
Έκδοση: Μέλισσα
Αθήνα 2009
Βυζαντινές - μεταβυζαντινές εκκλησίες βόρειας Αττικής (12ος - 19ος αιώνας), Αρχιτεκτονική - εικονογραφική περιγραφή, σελ.: 445
Μουζάκης Α. Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός - Λαογράφος
Έκδοση: Επιστημονική Εταιρεία Αττικών Μελετών
Αθήνα 2010
Attika archaologie einer "zentralen" Kulturlandschaft, Akten der internationalen Tagung vom 18. - 20. Mai 2007 in Marburg, σελ.: 284
Lohmann Hans - Mattern Torsten (επιμέλεια)
Έκδοση: Harrassowitz
Wiesbaden 2010
Αρχαιολογικόν Δελτίον, Τόμος 56 - 59 (2001 - 2004): Χρονικά Β΄ 1: Αττική, σελ.: 523
Κώτσου Ελένη (γενική εποπτεία)
Έκδοση: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Διεύθυνση Δημοσιευμάτων
Αθήνα 2010
Θορικός - το αρχαίο θέατρο, σελ.: 177
Δερματής Ν. Γεώργιος
Μάνθος Κώστας Γ. (φωτογραφίες)
Έκδοση: Δήμος Λαυρεωτικής
Λαύριο 2010
Αρχαιολογικές έρευνες στην Μερέντα Μαρκόπουλου, Στον χώρο κατασκευής του νέου ιππόδρομου και του ολυμπιακού ιππικού κέντρου, σελ.: 54
Κακαβογιάννη Όλγα (επιμέλεια)
Έκδοση: Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος
2005
Atene, Forschungen zu Siedlungs - und Wirtschaftsstruktyr des klassischen Attika. Teil II: Text, σελ.: 348
Lohmann Hans
Έκδοση: Bohlau
Koln 1993
Atene, Forschungen zu Siedlungs - und Wirtschaftsstruktyr des klassischen Attika. Teil II: Fundstellenkatalog, σελ.: 530
Lohmann Hans
Έκδοση: Bohlau
Koln 1993
Attische mauern, σελ.: 67
Wrede Walther
Έκδοση: Deuthsches Archaologisches Institut
Αθήνα 1933
Βυζαντινές εκκλησίες ανατολικής Αττικής, σελ.: 187
Βασιλείου Θανάσης
Μουμτζάκη Αναστασία
Έκδοση: Μίλητος
Αθήνα 2010

The archaeology of Athens and Attica under thw democracy, σελ.: 250
Coulson W.D.E. - Palagia O. - Shear T.L. - Shapiro H.A. - Frost F.J. (επιμέλεια)
Έκδοση: Oxbow Books
Oxford 1994
Miscellanea Graeca: fasciculus 9, σελ.: 141
Mussche Hermann (επιμέλεια)
Έκδοση: Belgian Archaeological School in Greece
Gent 1994
Μαραθώνας, Η μάχη που σημάδεψε την ιστορία, σελ.: 130
Σταϊνχάουερ Γεώργιος
Έκδοση: Τα Νέα
Αθήνα 2010
Αι τοιχογραφίαι του εν Αμαρουσίω ναού του Αγίου Δημητρίου, σελ.: 23
Τσόκας Νότης Ιωάνν.
Έκδοση: Σαραντέας
Αθήνα 1956
Αργοσαρωνικός, Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αργοσαρωνικού Πόρος, 26 - 29 Ιουνίου 1998. Τόμος Α΄ : Η προϊστορική περίοδος, σελ.: 406
Κονσολάκη - Γιαννοπούλου Ελένη (επιμέλεια)
Έκδοση: Δήμος Πόρου
Αθήνα 2003
Αργοσαρωνικός, Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αργοσαρωνικού Πόρος, 26 - 29 Ιουνίου 1998 Τόμος Β΄ : Από τους σκοτεινούς χρόνους έως το τέλος της Ρωμαιοκρατίας, σελ.: 454
Κονσολάκη - Γιαννοπούλου Ελένη (επιμέλεια)
Έκδοση: Δήμος Πόρου
Αθήνα 2003
Αργοσαρωνικός, Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αργοσαρωνικού Πόρος, 26 - 29 Ιουνίου 1998 Τόμος Γ΄: Ι. Βυζαντινή - μεταβυζαντινή εποχή και νεότεροι χρόνοι ΙΙ. Γεωλογία και φυσικό περιβάλλον, σελ.: 526
Κονσολάκη - Γιαννοπούλου Ελένη (επιμέλεια)
Έκδοση: Δήμος Πόρου
Αθήνα 2008
Ιερά Οδός, Αναζητώντας το ίχνος, σελ.: 284
Λερίου Αναστασία
Έκδοση: Δήμος Αιγάλεω
Αιγάλεω
Ο δήμος του Μυρρινούντος η οργάνωση και η ιστορία του, Αρχαιολογική εφημερίς, σελ.: 234
Βιβλιοδέτης Π. Ευάγγελος
Έκδοση: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Αθήνα 2007
Eleusis, A guide to the excavations and the museum, σελ.: 124
Κουρουνιώτης Κωνσταντίνος
Έκδοση: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Αθήνα 1936
Η μάχη του Μαραθώνα, 2500 χρόνια - Σεπτέμβριος 490 π.Χ., σελ.: 189
Ε - Ιστορικά
Ζουμπουλάκης Κλεάνθης
Μεϊδάνη Κατερίνα
Πετρόχειλος Νίκος
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Σεπτέμβριος 2010
Μαραθώνας, Η ιστορία του τόπου και η αρχαιολογία της μάχης, σελ.: 43
Ε - Ιστορικά
Πετρόχειλος Νίκος
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Σεπτέμβριος 2010
Από τα Μεσόγεια στον Αργοσαρωνικό, Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων: Το έργο μιας δεκαετίας, 1994 - 2003: Πρακτικά Συνεδρίου Αθήνα, 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003, σελ.: 622
Βασιλοπούλου Βιβή (επιμέλεια)
Κατσαρού - Τζεβελέκη Στέλλα (επιμέλεια)
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Στοιχεία για την ιστορία της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, σελ.: 2
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Μη καταστρεπτικές αναλύσεις διακοσμημένης κεραμικής από ανασκαφές της ανατολικής Αττικής, σελ.: 9
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Αλούπη Ε.
Ασλάνη Ι.
Γκίκα - Ρομπόκου Μαίρη
Γκιώνης Β.
Ζαρκάδας Χ.
Καρύδας Α.
Χρυσικός Γ.
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Δημόσια κτίρια, μικρά ιερά και οδοί πέριξ του αρχαίου ναού στη Μερέντα, σελ.: 23
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Κοντοπανάγου Μ.
Σκλάβος Μ.
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Μυκηναϊκόι τάφοι και κοινοτικά νεκροταφεία γεωμετρικών, αρχαϊκών και κλασικών χρόνων στη Μερέντα, σελ.: 15
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Αργυρόπουλος Βασίλης
Πέτρου Αικατερίνη
Πιτσικούλης Α.
Σαλαβούρα Ε.
Σκλάβος Μ.
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Οικισμός της αρχαιότερης νεολιθικής και οικία της νεότερης νεολιθικής εποχής στη Μερέντα, σελ.: 15
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Κατσαβού Μαρία - Χριστίνα
Τσελεπή Κ. Έλενα
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Οικισμός της πρωτοελλαδικής εποχής και δύο μεμονωμένα κτίρια στη Μερέντα, σελ.: 17
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Δημητρίου Κ.
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Κουτσοθανάσης Χ.
Πέτρου Αικατερίνη
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Νεκροταφεία και ταφικοί περίβολοι, χθόνιο ιερό και κτίριο με ανδρώνα στην Μερέντα, σελ.: 15
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Ανετάκης Μ.
Βλαχοδημητροπούλου Β.
Κοντοπανάγου Μ.
Ντοβίνου Ι.
Παλαιοκώστα Ε.
Πέτρου Αικατερίνη
Συριανού Ε.
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009

Το έργο της Β' ΕΠΚΑ στα διοικητικά όρια των Καλυβίων Θορικού, 1994 - 2003, σελ.: 7
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Παπαθανασίου Κωνσταντίνα
Τσαραβόπουλος Άρης, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Έρευνα κτίσματος της πρωτοελλαδικής Ι περιόδου στη Λούτσα Αττικής, σελ.: 15
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Ευστρατίου Κ.
Μαθιουδάκη Η.
Στάθη Μ.
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Από τον πρωτοελλαδικό οικισμό στα Λαμπρικά Κορωπίου, σελ.: 11
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Μιχαηλίδη Π.
Νέζερη Φωτεινή
Ντούνη Κερασία
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Αρχαία αγροικία επί της οδού Γαργηττού στην περιοχή Κέντρου του Δήμου Γέρακα Αττικής, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Κλαπάκη Γαλάτεια Δ.
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Νέα ευρήματα από το μυκηναϊκό νεκροταφείο στο Φούρεσι του Δήμου Γλυκών Νερών, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Βρεττού Ειρήνη
Μουτάφη Ιωάννα
Παπαθωμά Ευαγγελία
Χατζηδημητρίου Αθηνά
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες στα Καλύβια Αττικής, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Ντόβα Ανθή
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Παλαιά και νέα ευρήματα από την ευρύτερη (βόρεια και ανατολική) περιοχή της Κερατέας, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Μιχαηλίδη Π.
Σπηλιωτακοπούλου Ιωάννα
Τσώνος Ηρακλής
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Γεωμετρική ταφή στο οικόπεδο Κοτζιά στο Κορωπί, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Παπαφλωράτου Ελένη
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Ένα μνημείο της ιταλικής κατοχής στη Νότια Αττική, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Benvenuti Alberto G.
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Λαυρεωτική: αρχαία τοπογραφία και νέες αρχαιολογικές έρευνες (Ι), Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Παρράς Δημήτριος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Λαυρεωτική: αρχαία τοπογραφία και νέες αρχαιολογικές έρευνες (ΙΙ), Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Καπετάνιος Ανδρέας
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Αρχαίο υδραγωγείο Γλυκών Νερών, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Ανδρίκος Κωνσταντίνου Σπύρος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Το κτήριο της "Ευτέρπης" στο Λαύριο και η προοπτική της αξιοποίησης αυτού του ιστορικού, διατηρητέου μνημείου του 19ου αιώνα, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Μαρμάνη Μαριλένα
Παναγόπουλος Κωνσταντίνος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Αρχιτεκτονικές φάσεις του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορωπίου κατά τη διάρκεια της ιστορίας του, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Γιάγκου - Δημαγκίκα Μαρία
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Ο "πύργος" του Γιωργ' Αλέξη, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Αλεξίου Ελένη
Τσολάκης Πάνος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Ιωνικά κιονόκρανα του Μουσείου Βραυρώνας, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Παπαγιαννάκος Νίκος, Αρχιτέκτονας - Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Χαιρη Παπαπαγιανακου Ελπίδα
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Αρχαιότητες Λαγονησίου - Σαρωνικού, Ενδιαφέροντα ψηλαφήματα, μουσείο Σαρωνικού, σελ.: 279
Γαλανάκης Α.Μ.
Λαγονήσι 2011
Η μάχη του Μαραθώνα, Οι περσικοί πόλεμοι ΙΙ, σελ.: 96
Hook Richard (εικονογράφηση)
Sekunda Nicholas
Έκδοση: Τέσσερα Πι
Αθήνα 2011
Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών, XVII, τεύχος 1 - 2, σελ.: 119
Αθήνα 1985
Μαραθών, σελ.: 303
Ζαγάρη Κωνσταντίνα (επιμέλεια)
Τσότρας Αγγελής (μετάφραση)
Φερετόπουλος Γιώργος (μετάφραση)
Έκδοση: Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Μαραθώνος
Μαραθώνας 2008

Οι τοιχογραφίες της όμορφης εκκλησίας στην Αθήνα, σελ.: 149
Βασιλάκη - Καρακατσάνη Αγάπη
Έκδοση: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία
Αθήνα 1971
Παλαιοχριστιανικές επιγραφές του Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών, σελ.: 87 - 99
Περιέχεται στα Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών, XVII, τεύχος 1 - 2
Ντάντης Στέλιος Π.
Αθήνα 1985
Κατάδυση στα μυστικά της Ακρόπολης των Αθηνών, σελ.: 20 - 25
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Τσούλιας Παναγιώτης
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Μυστήρια στο Ερέχθειο της Ακρόπολης, Τα κλειδιά του μύθου, σελ.: 26 - 33
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Τα αινίγματα του Φιλοπάππου, σελ.: 34 - 37
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Τσουκαλάς Γρηγόρης
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Άγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού, σελ.: 38 - 43
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Ταξίδι στον Ωροπό, Τα μυστικά του Αμφιαράειου, σελ.: 62 - 70
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Σταρής Ηλίας
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Παναγία Μεσοσπορίτισσα Καλυβίων Κουβαρά
Περιέχεται στο: Πράσινος περίπατος σε βυζαντινά μνημεία των Μεσογείων
Γκίνη - Τσοφοπούλου Ελένη, Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Αθήνα 2012
Άγιος Πέτρος Καλυβίων Κουβαρά
Περιέχεται στο: Πράσινος περίπατος σε βυζαντινά μνημεία των Μεσογείων
Γκίνη - Τσοφοπούλου Ελένη, Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Αθήνα 2012
Ταξιάρχες Καλυβίων Κουβαρά
Περιέχεται στο: Πράσινος περίπατος σε βυζαντινά μνημεία των Μεσογείων
Γκίνη - Τσοφοπούλου Ελένη, Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Αθήνα 2012
Διαδρομές σε βυζαντινά μνημεία των Μεσογείων
Γκίνη - Τσοφοπούλου Ελένη, Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού - 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Αθήνα 2012
Ένα ταφικό μνημείο των μέσων μεταβυζαντινών χρόνων, Κοντά στο αρχαίο υδραγωγείο της Χαλλιδούς, σελ.: 13
Ανδρέου Ευάγγελος
Έκδοση: Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης
Παιανία 2011
Ο αρχαιολόγος Χρίστος Ν. Πέτρου - Μεσογείτης και το Λασίθι, σελ.: 2
Περιέχεται στην περιοδική έκδοση "Αμάλθεια" της Ιστορικής - Λαογραφικής Εταιρείας Νομού Λασιθίου
Σταμέλος Ιωάννης
Έκδοση: Ιστορική - Λαογραφική Εταιρεία Νομού Λασιθίου
Άγιος Νικόλαος Λασιθίου 2012
Παλαιοπαναγιά, σελ.: 2
Περιέχεται στο περιοδικό ΕΙ, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 1993
Έκδοση: Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης
Αθήνα 1993
Η Μάχη του Μαραθώνα, Ιστορική και τοπογραφική προσέγγιση, σελ.: 272
Διονυσόπουλος Δ. Χρήστος
Έκδοση: Εκδόσεις Καπόν
Αθήνα ΄2012
Βυζαντινά και Μεταβυζντινά Εξωκκλήσια Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Μια ηλεκτρονική περιήγηση στα εξωκκλήσια της Μητροπόλεως
Ισρορία- Γεωγραφικά-Οδοιπορικό Πρόσβασης-Φωτογραφίες- Βίντεο-Τροπάρια των Αγίων
Λακαφώσης Νικος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος
Έκδοση: ΙΜΜΛ
Σπάτα 2009
Μεγαρίς, Τόποι - Μνημεία -Διαδρομές, σελ.: 85
Μπαζιωτοπούλου Βαλαβάνη Έφη, Αρχαιολόγος
Έκδοση: ΥΠΠΟ - Γ΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Αθήνα 2008
Όλγα Αποστολοπούλου - Κακαβογιάννη: μία ακάματη εργάτρια της αρχαιολογικής έρευνας και της προστασίας των αρχαιοτήτων, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Ανδρικού Ελένη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Στοιχεία για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο βίο σε έναν αγροτικό αρχαίο δήμο της Αττικής, τον Μυρρινούντα, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Αρχαίος δήμος Παιανίας Υπένερθεν: νεότερα ανασκαφικά δεδομένα, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Ντούνη Κερασία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015

Ταφικά ευρήματα από την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην Μερέντα Μαρκοπούλου Μεσαογαίας (από τον εντοπισμό ενός αρχαιολογικού ευρήματος στην ερμηνεία του), Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Κατσαβού Μαρία - Χριστίνα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Κατάλοιπα αγροικίας στον δήμο Γέρακα Αττικής, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Λαζάρ Δήμητρα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Η συστηματική ανασκαφή στη θέση Άγιος Νικόλαος Πάλλων, στη Βούλα. Πρώτα συμπεράσματα, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Αναγνωστοπούλου Άννα - Μαρία
Γιαμαλίδη Μαίρη
Λουρεντζάτου Ιουλία
Λυγκούρη - Τόλια Ευτυχία
Νταϊφά Κορνηλία
Συρόγιαννη Αλεξάνδρα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Η ανασκαφική έρευνα στα Σπάτα (2008 - 2013), Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Στάθη Μαρία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Αρχαίοι δρόμοι και νεκροταφεία στην περιοχή Γυαλού Σπάτων, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Γκινάλας Μιχάλης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες στον δήμο Μαρκοπούλου, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Πέτρου Αικατερίνη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Ο οικισμός Ψηλοκορυφή και οι επαφές του με την Ανατολική Αττική, τις Κυκλάδες και την Αίγινα κατά την 4η και την 3η χιλιετία π.Χ., Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Νάζου Μαργαρίτα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Προϊστορικός οικισμός στην περιοχή Γυαλού Σπάτων, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Γκινάλας Μιχάλης
Ζγουλέτα Ζωή
Στάθη Μαρία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Λιθοτεχνίες της πρώιμης εποχής του χαλκού από τη Ν. και ΝΑ. Αττική: παλαιές και νέες προσεγγίσεις, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Κουρτέση - Φιλιππάκη Γεωργία
Σπηλιωτακοπούλου Ιωάννα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Παλλήνη - παλαιές και νέες ανασκαφές συνθέτουν την αρχαία τοπογραφία, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Ζούβελου Παναγιώτα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Η μυκηναϊκή περίοδος στα Μεσόγεια και τη Λαυρεωτική. Αρχαιολογία και μυθολογία, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Ανδρικού Ελένη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Κτίσματα και τεχνικά έργα στο Δ.Δ. των Καλυβίων. Από την τελική νεολιθική έως τη ρωμαϊκή περίοδο, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Παπαθανασίου Κωνσταντίνα
Τσαραβόπουλος Άρης, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Ταφικές πρακτικές σε μυκηναϊκό τάφο των Γλυκών Νερών, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Βρεττού Ειρήνη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Αρχαιότητες του Κορωπίου στη διασπορά, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Παπαφλωράτου Ελένη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Νομίσματα από την υστερορωμαϊκή νεκρόπολη στη θέση Πλάκες Σουνίου, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Γκικάκη Μαίρη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Αττικές αρχαιότητες σε μουσεία του εξωτερικού και ιδιωτικές συλλογές: ανιχνεύοντας τις διαδρομές διαφυγής τους, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Χατζηδημητρίου Αθηνά
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Βιοαρχαιολογικές παρατηρήσεις σε πολλαπλές ταφές της ύστερης αρχαιότητας από τη Λαυρεωτική, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Γιαννακοπούλου Ευγενία
Καπετάνιος Ανδρέας
Λαγιά Άννα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Ας γίνουμε αρχαιολόγοι (εκπαιδευτικό πρόγραμμα), Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Γκουρτζιούμη Ιωάννα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Ναοί της ενωτικής περιόδου στην Αττική. Το παράδειγμα της Αγ. Τριάδας στο "Αγγελήσι" Μαρκοπούλου, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Κουτελάκης Χάρης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Δυτική Αττική, Ιστορία - Πολιτισμός, σελ.: 350
Εκδοση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής επί Νομαρχίας Αριστείδη Αρκουδάρη
Λερίου Αναστασία (επιμέλεια)
Έκδοση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής
Ελευσίνα 2010

Μαραθών, 2.500 χρόνια, σελ.: 95

Βασιλοπούλου Βιβή
Έκδοση: Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Αθήνα 2010
Βραυρών, σελ.: 303
Mitsopoulos Leon Veronika
Έκδοση: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Αθήνα 2009
Η βυζαντινή Αττική, σελ.: 278
Κοντογεωργοπούλου Χρύσα
Έκδοση: Σιάτρας
Αθήνα 2016
Βραυρών, die Tonstatuetten aus dem Heiligtum der Artemis: die jungere Phase, σελ.: 178
Μιτσοπούλου - Λεόν Βερόνικα
Έκδοση: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Αθήνα 2015
Τα μουσεία της Ελλάδας, σελ.: 342
Τόμος 1: Αττική και νησιά Αργοσαρωνικού
Μιχαλόπουλος Αριστείδης
Έκδοση: Ερευνητές
Αθήνα 2003
Ο αρχαίος δήμος Ικαρίας (Ικάριον) και το ιερό του στο σημερινό δήμο Διονύσου Αττικής, σελ.: 79
Βακάλη Αναστασία
Βασιλάκη Μαρκέλλα
Βερυβάκη Ελένη
Γεωργιάδης Βασίλης
Γούτου Αλίκη
Έκδοση: Δήμος Διονύσου και ΟΝΑΠ "Θέσπις"
Διόνυσος 2013
Μάχη του Μαραθώνα, Η Ανατροπή, σελ.: 473
Κ. Λαγός - Φ. Καρυανός , Συγγραφείς
Έκδοση: Εκδόσεις Μένανδρος
Αθήνα 2016
Ιστορία των Θηβών και της Βοιωτίας, Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, σελ.: Τόμ. Α : 394, τόμ Β:432
Τσεβάς Δ. Γεώργιος, Γιατρός - Συγγραφέας
Έκδοση: ΚΑΔΜΟΣ -Γεώργιος Κ. Ρόδης
Αθήνα Α΄έκδοση 1928
Σαλαμίς Ι, Συμβολή στην Ιστορία του Σαρωνικού, σελ.: 398
Συλλογικός τόμος με μελέτες - ανακοινώσεις δέκα μελετητών.
Λώλος Γ. Γιάννος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δωδώνη Παράρτημα Αρ. 83
Ιωάννινα 2012
Πέτρος Αν. Φουρίκης (1878 - 1936) ΑΝΑΛΕΚΤΑ, Ο Σαλαμίνιος αρχαιολόγος - ιστορικός - λαογράφος - γλωσσολόγος, σελ.: 575
Η συμβολή του στην μελέτη της ιστορίας και της γλώσσας των Αρβανιτών στην Ελλάδα. Αρβανίτικα παραμύθια και τραγούδια.
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Α-Ω Εκδόσεις
Καλύβια Αττικής 2017
Αρχαία θέατρα της Αττικής, Τα θέατρα των δήμων, σελ.: 276
Λαμπρινουδάκης Κ. Βασίλης (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ), Καθηγητής Πανεπιστημίου
Έκδοση: ΄ΠΕΔΑ - ΔΙΑΖΩΜΑ
Αθήνα 2018
Ο ζωγράφος ιερεύς Ευάγγελος Μπενάκης και το έργο του στο Λαύριο, Ανάτυπο, σελ.: 267-281
Δ΄Επιστημονικό Συμπόσιο Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης , Πρακτικά (13-15 Νοεμβρίου 2015)
Αγγελής Γ. π. Τιμόθεος
Έκδοση: ΕΚΠΑ - Θεολογική Σχολή - Τμήμα Θεολογίας
Αθήνα 2017
Αρχαία και Σύγχρονα Λατομεία - Μεταλλεία - Λιγνιτωρυχεία στην ΝΑ. Αττική, σελ.: 100
Κιούση Βάσω - Επιμέλεια, Διευθύντρια ΕΚΤ&Π
Έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού
Κορωπί Αττικής 2019
Το Σούνιο και η Λαυρεωτική, σελ.: 182
Παπαθανασόπουλος Α. Γεώργιος - Παπαθανασόπουλος Γ. Αθανάσιος , Συγγραφείς
Έκδοση: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Αθήνα 2018
ΑΧΑΡΝΑΙ - Όψεις της ιστορίας του Δήμου και της Πόλης, σελ.: 307
Παπαζαφειροπούλου Σοφία - Αλεξία, Επιστημονική Επιμέλεια
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών

Αχαρνές 2018