Περιηγητές

Ελλάδα. Μία περιπλάνηση στα τοπία και στην Ιστορία της, Λονδίνο 1839
Wordsworth Christofer
Έκδοση: Εκάτη
1995
Ελληνικό ταξίδι: Κέρκυρα - Αθήνα - Πειραιάς - Δωδεκάνησα - Σμύρνη - Έφεσος - Αϊδίνιο - Σύρος - Χίος - Λέσβος - Κωνσταντινούπολη
Krumbacher Karl
Έκδοση: Ιστορητής
1994
Αττικά 1, Σχολικά στρατοκοπήματα
Ενισλείδης (Θαλασσινός - Στρατοκόπος) Μ. Χρήστος
Αθήνα 1955
Αττικά 2, Πεζοπορικά θαλασσώματα
Ενισλείδης (Θαλασσινός - Στρατοκόπος) Μ. Χρήστος
Αθήνα 1982
Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλου, ο Αναδρομάρης της Αττικής και της Αθήνας
Γέροντας Δημήτριος - Αλ.
Έκδοση: Δ. Ν. Καραβία - Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 244
Αθήνα 1974
Εργα και ημέρες του Λέσβιου Χ. Θαλασσινού Στρατοκόπου
Ενισλείδης (Θαλασσινός - Στρατοκόπος) Μ. Χρήστος
Αθήνα 1985
«Περίπατοι» Στέφανου Κουμανούδη στη ΝΑ. Αττική στα μέσα τον 19ου αιώνα, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Βεκρής Λευτέρης, Επιμελητής Έκδοσης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Μνημεία της Ιστορίας των Αθηναίων
(τόμ 1ος)
Καμπούρογλου Γρ. Δημήτριος
Έκδοση: Δ. Ν. Καραβία - Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 252
Αθήνα 1891
Μνημεία της Ιστορίας των Αθηναίων
(τόμ 2oς)
Καμπούρογλου Γρ. Δημήτριος
Έκδοση: Δ. Ν. Καραβία - Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 252
Αθήνα 1890
Μνημεία της Ιστορίας των Αθηναίων
(τόμ 3ος)
Καμπούρογλου Γρ. Δημήτριος
Έκδοση: Δ. Ν. Καραβία - Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 252
Αθήνα 1892
Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα 1700-1800
τ.Β'
Σιμόπουλου Κυριάκου
1984
Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα 1800-1810
τ.Γ1'
Σιμόπουλου Κυριάκου
1985
Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα 1810-1821
τ.Γ2'
Σιμόπουλου Κυριάκου
1985
Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα 333-1700
τ.Α'
Σιμόπουλου Κυριάκου
1984
Ο Αναδρομάρης της Αττικής
Καμπούρογλου Γρ. Δημήτριος
Έκδοση: Δ. Ν. Καραβία - Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 263
Αθήνα 1920
Ο Αναδρομάρης, Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 262
Καμπούρογλου Γρ. Δημήτριος
Έκδοση: Δ. Ν. Καραβία
Αθήνα 1914
Ο Πίρι Ρέϊς (1465-1553) χαρτογραφεί το Αιγαίο. Η Οθωμανική χαρτογραφία και η λίμνη του Αιγαίου
Λούπης Δημήτριος
Έκδοση: Τροχαλία
Αθήνα 1999
Οδοιπορικόν
μτφ. Εμμ. Ροϊδη, τόμ. Α&Β
Σατωβριάνδου
Έκδοση: Αφοι Τολιδη
Αθήνα 1979
Παυσανία «Αττικά», Αττικής Περιήγησις (Ένα φωτογραφικό οδοιπορικό)
Ξανθάκης Ξ. Άλκης
Έκδοση: Κοχλίας
2003
Σούνιο - Λαύριο - Κερατέα, η τεθλασμένη της μνήμης (Ανθολόγιο περιηγητών, λογοτεχνών κλπ.)
Ιατρού Π. Γεώργιος
Έκδοση: Μ. Τουμπής ΑΕ - Χρυσή Τομή 2003


Τα Αττικά του Εβλιά Τσελεμπή: Αι Αθήναι και τα περίχωρα των κατα τον 17ον αιώνα
Μπίρης Η. Κώστας
Αθήνα 1959
Ταξίδια στην Ελλάδα, Στερεά - Αττική- Κόρινθος
Πουκεβίλ Φραγκίσκου - Ούγγου - Καρόλου - Λαυρεντίου
Έκδοση: Αφοι Τολίδη
Αθήνα 1995
Μεσόγεια: οι περιηγητές μιλούν για τις πορείες τους, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Χαίρη - Παπαγιαννάκου Ελπίδα, Δρ. Αρχιτέκτων, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Οι Ξένοι στα Μεσόγεια Αττικής, σελ.: 417
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μιχαήλ - Δέδε Μαρία, Συγγραφέας - Λαογράφος - Ιστορικός
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Οι περιηγητές στην Παιανία - Λιοπέσι (17ος-19ος) αι. μ.Χ.), σελ.: 401
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Βεκρής Λευτέρης, Φιλόλογος
Παιανία 1994
Ταξιδιώτες στην Αττική του 19ου αιώνα: Φυσιολάτρες αλλά και συλλέκτες αρχαιοτήτων, σελ.: 253
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Χαίρη - Παπαγιαννάκου Ελπίδα, Δρ. Αρχιτέκτων, Αρχαιολόγος
Κερατέα 2001
Το «πέρασμα» τον Ερνέστου Τσίλλερ από το Μαρκόπουλο, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Παπαγιαννάκος Ι. Νικόλαος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Travellers' Greece, Memories of an Enchanted Land, σελ.: 608
Tomkinson L. John, Compiler
Έκδοση: Anagnosis Publications
Athens First edition 2002 - Second edition 2006
Περιηγητές στη ρομαντική Αθήνα του 19ου αιώνα, σελ.: 194
Ε - Ιστορικά
Baedeker Karl
Biddle Nicholas
Finlay George
Fulleylove John
Proust Antonin
Διαμαντής Απόστολος
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Αύγουστος 2010
Ελευθερουδάκη ΕΛΛΑΣ, Οδηγός Ταξιδιώτου, σελ.: 710
Αθήναι και Αττική (σελ. 9 - 133)
Ελευθερουδάκη
Έκδοση: Ελευθερουδάκης Α.Ε.
Αθήναι Β΄Έκδοσις, 1930
Ελλάδος Περιήγησις, Τόμος Α΄ Αττική, τεύχος πρώτον Μαραθών, σελ.: 48
Οδηγός Εκδρομέως Ιστορικός, Αρχαιολογικός, Λαογραφικός, Περιηγητικός
Χαρίτος Μ. Ιωάννης, Καθηγητής της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής
Αθήναι 1962