Οικονομία

Η κτηνοτροφία στην Αττική
Γκιόλιας Α. Μάρκος
Αθήνα 1989
Οι Δρόμοι του Κρασιού, ένας πλήρης ταξιδιώτικός οδηγός
Χατζηνικολάου Δημήτρης
Έκδοση: Explorel
Αθήνα 2003
Πίνακας του εμπορίου της Ελλάδος στην τουρκοκρατία (1787 - 1797)
Μπωζούρ Φέλιξ
Έκδοση: Αφοι Τολίδη
Αθήνα 1974
Προσπάθεια αξιοποιήσεως των ορυκτών πόρων της χώρας κατά τη μετεπαναστατική περίοδο, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Εξαδάκτυλος Στέφανος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Συμβολή στην ιστορία του λαυρεωτικού ζητήματος 1871 - 1873, Οι απόψεις του Franz Fritz von Ducker (1827 - 1892) ερευνητή των μεταλλείων της Πρωσίας και του Bernhard von Cotta (1808 - 1879) καθηγητή της γεωλογίας στην Ακαδημία Μεταλλειολογικών Σπουδών του Freiberg της Σαξωνίας, σελ.: 98
Δερματής Γιώργος Ν. (επιμέλεια)
Κατραμπασάς Γιώργος Ν. (μετάφραση)
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής
Λαύριο 2007
Λαυρεωτικά, 1869 - 1873: Η πρώτη αρπαγή δημόσιας περιουσίας: Το ναυάγιο του χρηματιστηριακού Ελντοράντο, σελ.: 192
Ε - Ιστορικά
Δερμάτης Ν. Γιώργος
Καραγιάννης Γιώργος
Κόκκορη Γιούλη
Πανσεληνά Μ. Γεωργία
Παπαστεφανάκη Λήδα
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Ιούλιος 2011
Τα λαυρεωτικά "καθρέφτης" της Ελλάδας στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, σελ.: 33
Ε - Ιστορικά
Καραγιάννης Γιώργος
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Ιούλιος 2011
"Ο αμείλικτος μόλυβδος...", Στοιχεία για τις συνθήκες εργασίας στα μεταλλεία και μεταλλουργεία του Λαυρίου το 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ού αιώνα, σελ.: 35
Ε - Ιστορικά
Παπαστεφανάκη Λήδα
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Ιούλιος 2011
Το Λαυριον υπόσχεται μέλλον ευτυχέστερον διά τον τόπον, σελ.: 33
Ε - Ιστορικά
Κόκκορη Γιούλη
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Ιούλιος 2011
Η μεταλλευτική και μεταλλουργική βιομηχανία του Λαυρίου, 1865 - 1990, Το μαύρο φως, σελ.: 37
Ε - Ιστορικά
Δερμάτης Ν. Γιώργος
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Ιούλιος 2011
Ο κόσμος της λαϊκής αγοράς. Χαρακτηριστικά, οικονομικές λειτουργίες και κοινωνικές προεκτάσεις της υπαίθριας λαϊκής αγοράς της Ραφήνας, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Κουζας Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Διερεύνηση των επαγγελματικών προτιμήσεων των γυναικών στην περιοχή των Μεσογείων κατά τη μετάβαση της αγροτικής οικονομίας σε οικονομία των υπηρεσιών και του εμπορίου, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Τούντα Ελένη
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Φωκίων Νέγρης (1846 - 1928), Μηχανικός μεταλλείων και δήμαρχος στο Λαύριο, πολιτικός και γεωλόγος, πρωτεργάτης των κοινωνικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα, πρώτος πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, σελ.: 367
Πέππας Γιώργος Αντ.
Έκδοση: Τσουκάτος
Αθήνα 2011
Παραγωγή μόλυβδου από λιθάργυρους στην ελληνιστική Ρόδο, σελ.: 124 - 140
Περιέχεται στα Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών, XVII, τεύχος 1 - 2
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Αθήνα 1985
Τα λαυρεωτικά, Και η χρεωκοπία του 1893, σελ.: 173
Βουρνάς Τάσος
Έκδοση: Τα Νέα
Αθήνα 2011
Το Λαυρεωτικόν Ζήτημα, Πολιτικές - Διπλωματικές - Κοινωνικές - Οικονομικές Συνιστώσες, Συναγωγή Μελετών, σελ.: 160
Μπαλόγλου Π. Χρήστος, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (D.E.A. Οικονομίας - M.A. Econ)
Αθήνα 2013
Άστυ και χώρα: η σχέση της Αθήνας και της ΝΑ. Αττικής κατά την αρχαϊκή περίοδο, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Δημητριάδου Μ. Ειρήνη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Η στάση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου στη διάρκεια του αγώνα της Κερατέας κατά του ΧΥΤΑ (1996 - 2013), Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Ιατρού Π. Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Η διάσταση του φύλου στη διερεύνηση αναγκών των αιτούντων άσυλο που διαβιούν στις δομές προσωρινής διαμονής αιτούντων άσυλο αλλοδαπών στην περιοχή της Αττικής - συμπεράσματα έρευνας, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Μαρμάνη Φωτεινή
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Ιδιαίτερο ή ιδιωτικό και εθνικό συμφέρον. Κοινωνικές τάξεις και κοινωνική κρίση: η περίπτωση του Λαυρίου (1865 - 2000), Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Λάππα Παπαδάκη Ελευθερία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015

Διεθνής εμπειρία: παραδείγματα πόλεων του εξωτερικού που παρουσιάζουν ομοιότητες με την πόλη του Λαυρίου. Η αξιοποίηση των μεταλλευτικών του χώρων ή των παλαιών βιομηχανικών τους εγκαταστάσεων, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Μαρμάνη Μαριλένα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Παρατεταμένη συστηματική επισιτιστική κρίση στην Ελλάδα (στα χρόνια της δημοσιονομικής σταθερότητας και προσαρμογής). Τρόποι αποφυγής της συνεπαγόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στην Ανατολική Αττική, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Τζίμα Αικατερίνη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Λόγος και εικόνα, η αρχαία μεταλλευτική και μεταλλουργία, σελ.: 64
Τσάιμου Γ. Κωνσταντίνα
Έκδοση: Σταμούλης
Αθήνα 2015
Ανάκληση αναμνήσεων, τι θυμάμαι από την παλιά Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου, σελ.: 222
Έκδοση: Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο
Λαύριο 2014
Λαύριο, Πόλη Εργοστάσιο, Company town., σελ.: 394
Λάππα Παπαδάκη Ελευθερία
Λαύριο 2015
Σαντζάκι του Ευρίπου, 15ος -16ος αι., (Συνθήκες και χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής διαδικασίας των πόλεων και των χωριών), σελ.: 48
Δ. Ν. Καρύδης - M. Kiel , Συγγραφείς
Έκδοση: Ανάτυπο από τα Τετράμηνα (τεύχ. 28-29, σ. 1859-1903)
Άμφισσα 1985