Ξένοι Συγγραφείς M

Manali Pietro (Cura)

 • Hora e Arbe"reshe"vet - Piana degli Albanesi, Fletore te" Βίβλος Udhe"rre"fyes 2/17, σελ.: 146
  Έκδοση: Comune di Piana degli Albanesi - Provincia di Palermo, Palermo 2005
 • Piana degli Albanesi - Hora e Arbe"reshe"vet, Quaderni di Βίβλος Guide 1/10, σελ.: 144
  Έκδοση: Comune di Piana degli Albanesi - Provincia di Palermo, Pelermo 2000

Mandala Matteo

 • Profilo storico - antologico della letteratura degli Albanesi di Sicilia., σελ.: Albanica 23 Volume I p.717, Albanica 24 Volume II p.797.
  Έκδοση: Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta 2005

Margari N. Zoi

 • Identity is future: The Mediterranean Intangible Space, Programme Europeen Interreg III, B Mediterranee Occidentqle, Project de valorisation de lq culture immaterielle, σελ.: 82
  Έκδοση: Municipalite de Kalivia Thorikou, Kalivia 2008

Matranga Luca

 • E mbsuame e kreshtere, Edizione critica dei testi manoscritti e a stampa (1592) . A cura di matteo Mandala', σελ.: 573
  Albanica 21,
  Έκδοση: Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta 2004

Miller William

 • Η Φραγκοκρατία στην Ελλάδα, 1204 - 1566
  Α΄ εκδ. London 1908, ελλ. εκδ. Ελληνικά Γράμματα Αθήνα 1997

Mitsopoulos Leon Veronika

 • Βραυρών, σελ.: 303
  Έκδοση: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Αθήνα 2009

Munn H. Mark

 • The defense of Attica, The Dema wall and the Boiotian war of 378 - 375 b.C., σελ.: 258
  Έκδοση: University of California Press, California 1993

Mussche H. - Spitaels Paule - Goemaere F. (επιμέλεια)

 • Miscellanea Graeca: fasciculus 1, σελ.: 207
  Έκδοση: C.F.B.G, Ghent 1975

Mussche Hermann, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας (Πανεπιστήμιο Γάνδης Βελγίου)

 • Νέα ευρήματα από το θέατρο Θορικού, σελ.: 221
  Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Καλύβια Οκτώβριος 1985

Mussche Hermann (επιμέλεια)

 • Miscellanea Graeca: fasciculus 9, σελ.: 141
  Έκδοση: Belgian Archaeological School in Greece, Gent 1994