Έλληνες Συγγραφείς Λ

Λαζάρ Δήμητρα

 • Κατάλοιπα αγροικίας στον δήμο Γέρακα Αττικής, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
  Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια 2015

Λαζαρίδη Πέπη, Επιμελήτρια Αρχαιοτήτων

 • Κατάλογος Δημοσιευμάτων Δημ. Λαζαρίδη, σελ.: 37
  Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Καλύβια Οκτώβριος 1985

Λαζάρου Γ. Αχιλλέας

 • Α. Μανάκης και οι απαρχές της εκπαιδεύσεως στα Ν. Λιόσια, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
  Ασπρόπυργος 1992
  Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου, Ασπρόπυργος 1992
 • Αλβανοί, Αρβανίτες - Βορειοηπειρώτες, Ερανίσματα ενημερωτικά
  περ. Παρνασσός, τομ. ΛΔ΄(1992), σελ. 1- 30
 • Αλβανοί, Αρβανίτες-Βορειοηπειρώτες: Ερανίσματα ενημερωτικά. Αθήνα: Ανάτυπο από το περιοδικό Παρνασσσός
  (τ. ΛΔ')
  1992
 • Εθνολογικά και πολιτιστικά Αρβανιτών, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
  Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
  Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου, Μαρούσι 2001
 • Κοστοβώκοι και σωτηρία της ιεράς πόλεως Ελευσίνος, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
  Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
  Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος, Δήμος Ελευσίνος 1999

Λαζάρου Νικόλαος

 • Τα Χάνια της ανατολικής Αττικής, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
  Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
  Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου, Μαρούσι 2001
 • Τα χάνια της Δυτικής Αττικής, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
  Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
  Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος, Δήμος Ελευσίνος 1999
 • Τρία συμβόλαια του 19ου αιώνα. Το «πρικοσίφονο της νίφης» 1825. Δωρεά κτημάτων (Συμβολαιογράφος Δ. Σουρμελής) 1851. Δανειστικόν 1867, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
  Ασπρόπυργος 1992
  Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου, Ασπρόπυργος 1992

Λακαφώσης Νικος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος

 • Βυζαντινά και Μεταβυζντινά Εξωκκλήσια Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Μια ηλεκτρονική περιήγηση στα εξωκκλήσια της Μητροπόλεως
  Ισρορία- Γεωγραφικά-Οδοιπορικό Πρόσβασης-Φωτογραφίες- Βίντεο-Τροπάρια των Αγίων
  Έκδοση: ΙΜΜΛ, Σπάτα 2009

Λαμπριανίδης Χρήστος

 • Χαιρετισμός Μουσουργού Χρήστου Λαμπριανίδη, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
  Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια Θορικού Αττικής 2004

Λαμπρινουδάκης Κ. Βασίλης (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ), Καθηγητής Πανεπιστημίου

 • Αρχαία θέατρα της Αττικής, Τα θέατρα των δήμων, σελ.: 276
  Έκδοση: ΄ΠΕΔΑ - ΔΙΑΖΩΜΑ, Αθήνα 2018

Λαμπρόπουλος Παναγιώτης

 • Οι Ντρέδες, τα παληκάρια του Μωριά
  Αθήνα 1980

Λάμπρου Αγλαϊα, Πιοτογιαννάκη Αργυρώ

 • 1821 - Ανδρεία και Τέχνη
  Έκδοση: Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κορωπίου, Μάρτιος 2004

Λάμπρου Λ. Γιάννης

 • Μαυρομάτι, σελ.: 80
  Έκδοση: Εκδόσεις Κουλτούρα, Μαυρομάτι
 • Παλλήνη, Μαρτυρίες στο φως, σελ.: 97
  Έκδοση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, Παλλήνη 2οο8
 • Τα Βάγια, «Υπό την σκιάν της Σφιγγός»
  (Χορηγός Εμπορική Τράπεζα)
  Έκδοση: Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 213, Αθήνα 2000

Λάμπρου Π. Σπυρίδων

 • Η Ονοματολογία της Αττικής και η εις την Χώραν Εποικησις των Αλβανών, Απόσπασμα εκ της Επετηρίδος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, σελ.: 50
  Στο Επίμετρο υπάρχουν ακόμη οι Μελέτες: Διονυσίου Σουρμελή, Φυλετικά-Περί των κατά την Αττικήν Αλβανών, σ. 41κε. Ανακοίνωσις Τάσσου Δ. Νερούτσου Αθηναίου, Περί της εν Ελλάδι εποικήσεως των Αλβανών, υπερμεσούντος ΙΔ΄ αιώνος. σελ.45 κε.
  Έκδοση: Εκ του τυπογραφείου της Εστίας. Επανέκδοση: Εκδόσεις Κουλτούρα, Εν Αθήναις 1896

Λαμπρυνίδης Γ. Μιχαήλ

 • Οι Αλβανοί κατα την κυρίως Ελλάδα και την Πελοπόννησον
  Έκδοση: Δ. Ν. Καραβία, Αθήνα 1907

Λάππα Παπαδάκη Ελευθερία

 • Ιδιαίτερο ή ιδιωτικό και εθνικό συμφέρον. Κοινωνικές τάξεις και κοινωνική κρίση: η περίπτωση του Λαυρίου (1865 - 2000), Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
  Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια 2015
 • Κέντρο αιτούντων άσυλο ατόμων. Εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων στην περιοχή της Λαυρεωτικής, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
  Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
  Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια 2010
 • Λαύριο, Πόλη Εργοστάσιο, Company town., σελ.: 394
  Λαύριο 2015
 • Οικονομική και παραγωγική εξέλιξη της ΑΚΕΛ (Ανωνύμου Κεραμευτικής Εταιρείας Λαυρίου). Εσωτερικός και εξωτερικός ανταγωνισμός της εταιρείας - Γενικότερο Οικονομικό Περιβάλλον 1941-1951, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
  Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια Θορικού Αττικής 2008

Λεβαντή Σοφία

 • Δημοτικά τραγούδια από τα Μεσόγεια Αττικής (επιβλέπων καθ. Δημήτριος Θέμελης), Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσαλονίκης
  Έκδοση: Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Θεσσαλονίκή 1993

Λεβέντης Θανάσης

 • Με τον Μορφωτικό Σύλλογο Ελευσίνος, 1957-1967, 1974-1976., Ξαναζώντας το παρελθόν, σελ.: 270
  Ελευσίνα Απρίλιος 2017

Λεγάτος Στεφ. Ισίδωρος

 • Ελευσίνα: πόλη δημοκρατικών και κοινωνικών αγώνων, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
  Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
  Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου, Μαρούσι 2001
 • Η μεταβολή του πληθυσμού στην Ελευσίνα μεταπολεμικά, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
  Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
  Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος, Δήμος Ελευσίνος 1999

Λέκκα - Χατζή Βασιλική, Φιλόλογος - Συγγραφέας

 • Ιστορικό των Επιστημονικών Συναντήσεων ΝΑ. Αττικής. Αναφορά στον Κορωπιώτη Αρχαιολόγο Νικόλαο Κοτζιά, σελ.: 37
  Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Κορωπί 1998
 • Μεσογείτικος κεφαλόδεσμος, καλαμάτες - μαντηλάκια
  Αθήνα 1992
 • Συκιές της Αττικής ..., σελ.: 371
  Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Καλύβια Δεκέμβριος 1989
 • Συμβολή στην έρευνα του Μεσογείτικου Κεφαλόδεσμου, σελ.: 129
  Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Παιανία 1994
 • Τα «Κοκκά» στα Μεσόγεια Αττικής, Λαογραφία
  τόμ. ΛΔ΄ (34): 1985 - 86, σελ. 158 - 163
  Αθήναι 1988
 • Τα υφαντά στα Μεσόγεια: Ετυμολογία ονομάτων - περιγραφή, σελ.: 301
  Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Μαρκόπουλο 1995

Λέκκας Σπύρος, Δρ Γεωλόγος Αναπλ. Καθ. Παν/μίου Αθηνών

 • Ένα λατομείο ρωμαϊκής εποχής στη θέση "Σέσι" Κορωπίου (Ανατολικός Υμηττός), Πρακτικά Ι' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
  Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
 • Η επίδραση των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στους υδροφόρους ορίζοντες των Μεσογείων Αττικής, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
  Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1- 2 Νοεμβρίου 2008
  Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια 2010
 • Το φαινόμενο της λειψυδρίας και η αντιμετώπιση του στην περιοχή των Μεσογείων, σελ.: 143
  Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Μαρκόπουλο 1995

Λέκκας Σπύρος, Νασιοπούλου Σοφία

 • Τα εδάφη των Μεσογείων μάρτυρες κλιματικών μεταβολών, σελ.: 459
  Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Κορωπί 1998

Λέκκος Ευάγγελος Π.

 • Τα μοναστήρια του ελληνισμού, ιστορία - παράδοση - τέχνη. Τόμος Α΄Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, σελ.: 395
  Έκδοση: Ιχνηλάτης, Πειραιάς 1997

Λεμπέση - Σουμουλίδου Ελ. Γιάννα, Συγγραφέας

 • Μνήμες από τη ζωή μου, σελ.: 325
  Μνήμες από την Ανάβυσσο και από την δράση της Αριστεράς στην Αττική
  Αθήνα - Αναβυσσος 2007
 • Μνήμες από τη ζωή μου - ο Λευτέρης μου, Αναφορά στην Εθνική Αντίσταση της Αττικής - Ανάβυσσος, σελ.: 324

Λεντάκης Ανδρέας

 • Ο Ιερός Γάμος στην αρχαία Ελλάδα (περίληψη), Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
  Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
  Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος, Δήμος Ελευσίνος 1999

Λεοντακιανάκου Ειρήνη

 • Τα Μεσόγεια κατά τους χριστιανικούς χρόνους
  Περιέχεται στο: Πράσινος περίπατος σε βυζαντινά μνημεία των Μεσογείων
  Έκδοση: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Αθήνα 2012

Λερίου Αναστασία

 • Ιερά Οδός, Αναζητώντας το ίχνος, σελ.: 284
  Έκδοση: Δήμος Αιγάλεω, Αιγάλεω

Λερίου Αναστασία (επιμέλεια)

 • Δυτική Αττική, Ιστορία - Πολιτισμός, σελ.: 350
  Εκδοση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής επί Νομαρχίας Αριστείδη Αρκουδάρη
  Έκδοση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής, Ελευσίνα 2010

Λευκαδίτη Σούλα, Λευκαδίτης Γιάννης

 • Η Άνοιξη στη θάλασσα, σελ.: 497
  Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Κερατέα 2001
 • Οι ερευνητές - αυτοδύτες - φωτογράφοι βυθού ΣΟΥΛΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ παρουσιάσαν την εργασία τους «Αγώνας για την επιβίωση» με ταυτόχρονη προβολή διαφανειών
  Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής, Παράρτημα
  Κορωπί 1998

Λεχουρίτη Σακελλαρίου Καλλιόπη

 • Η εικονογραφία της θεάς Αθηνάς πηγή έμπνευσης στην Ιστορία και Λαογραφία της Αττικής, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
  Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
  Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος, Δήμος Ελευσίνος 1999

Λεχουρίτη Σακελλαρίου Καλλιόπη, Πατάλα Ρούσσου Ελένη

 • Οι ανενεργοί βιομηχανικοί χώροι της Ελευσίνας. Ιστορική μνήμη και νέες χρήσεις, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
  Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
  Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου, Μαρούσι 2001

Λιάκου Ιωάννα

 • Η θρησκευτικότητα των κατοίκων των Σπάτων μέσα από τη γιορτή και τις εκδηλώσεις του Αγίου Πέτρου, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
  Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
 • Μνήμη και μαρτυρίες: Η συμβολή της οικογένειας Μπέκα στην κοινωνική και πολιτιστική πορεία της πόλης των Σπατών (19ος-20ος αι.), Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
  Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Σπάτα 2006

Λιακούρας Δημήτρης

 • Η σημαντική συμβολή της οικογένειας Αντωνίου Ζυγώματα στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του Αυλώνα (Κακοσάλεσι) Αττικής, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
  Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
  Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου, Μαρούσι 2001

Λιάκουρης Ε. Δημήτρης

 • Αυλώνας Αττικής (Σάλεσι ή Κακοσάλεσι)
  Αυλώνας 1997

Λιάπη Καλλιόπη

 • Χαιρετισμός της Αντινομάρχου Αθηνών κ. Καλλιόπης Λιάπη, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
  Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
  Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου, Μαρούσι 2001

Λιάπης Βαγγέλης

 • Αντιγόνη, η αντάρτισσα των ιδεών
  Έκδοση: Μαυρίδης, 1999
 • Αρβανίτικα ζακόνια
  (Νοοτροπίες)
  Έκδοση: Δωδώνη, Αθήνα 1988
 • Αρβανίτικο μοιρολόγι: πένθος και έθιμα στην περιοχή της βορειοδυτικής Αττικής
  Έκδοση: Δωδώνη, Αθήνα 1985
 • Αρβανίτικος γάμος: Ο Κουντουργιώτικος: Λαογραφική μελέτη
  Έκδοση: Πορεία, Αθήνα 1980
 • Ελευσινιακοί χοροί δια μέσου των αιώνων, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
  Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
  Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου, Μαρούσι 2001
 • Επίγεια και επουράνια, σελ.: 48
  Ελευσίνα 2006
 • Επιδράσεις της αρχαίας ελευσινιακής λατρείας στον παραδοσιακό βίο των Κουντουριωτών, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
  Ασπρόπυργος 1992
  Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου, Ασπρόπυργος 1992
 • Λαϊκή παράδοση, το παραμύθι στη βορειοδυτική Αττική (Κουντουριώτικα)
  Αθήνα 1995
 • Λούλετ έ βασιλικοϊτ, το κουντουριώτικο ερωτικό τραγούδι
  Έκδοση: ΔΟΛΤ (UNESCO -B) Ελληνικό τμήμα, 1998
 • Ο χορός στους Κουντουριώτες
  Αθήνα 1987
 • Παλιά παιδικά παιχνίδια
  Έκδοση: Α΄ ΚΑΠΗ Ελευσίνας, 1995
 • Παλιές εικόνες
  Ελευσίνα 1997
 • Παραδοσιακός κοινωνικός βίος
  Ελευσίνα 2002
 • Παραινέσεις
  Έκδοση: Μικρή Βιβλιοθήκη 1, Ελευσίνα 1997
 • Παραινέσεις, σελ.: 62
  Έκδοση: Μικρή Βιβλιοθήκη 1, Μαγούλα Αττικής 1997
 • Σεξουαλική Λαογραφία: έρευνα στους αρβανίτες
  Έκδοση: ΔΟΛΤ (UNESCO - B) Ελληνικό τμήμα, 2000
 • Στοιχεία κουντουριώτικου κοινωνικού βίου, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
  Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
  Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος, Δήμος Ελευσίνος 1999
 • Το σχολειό μου
  Έκδοση: Μικρή Βιβλιοθήκη 2, Ελευσίνα 1997
 • Το χρέος
  Έκδοση: Μικρή Βιβλιοθήκη 4, Αθήνα 2000

Λιγνός Αντώνιος

 • Ιστορία της νήσου Ύδρας, Τόμος πρώτος: Τα από της αρχαιότητος μέχρι της επαναστάσεως του 1821, σελ.: 290
  Αθήνα 1946

Λουκάκη Χρυσούλα

 • Ο κύκλος του νερού στην Αττική γη, σελ.: 116
  Έκδοση: ΕΥΔΑΠ, Αθήνα 2000

Λουκάς Κ. Ιωάννης

 • Φλύα: Συμβολή στην μελέτη της ιστορίας του αρχαίου Χαλανδρίου
  Έκδοση: Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Χαλανδρίου, 1986

Λουκάς Χρήστος

 • Το ολοκαύτωμα του Κορωπίου
  Έκδοση: Χρήστος Λουκάς, 1998

Λουκοπούλου Δ. Λουίζα

 • Αττική, από την προϊστορική ως την ρωμαϊκή περίοδο
  Έκδοση: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1973

Λουλάκις Σ. Μύρων

 • Αρμαγεδών, σελ.: 126
  Έκδοση: Μαυρίδης, Αθήνα 2001
 • Επεισόδειο στο Αιγαίο, Ποιήματα, σελ.: 115
  Έκδοση: Εκδόσεις Επικαιρότητα, Αθήνα 1992
 • Η σιωπή των άδειων δρόμων
  Αθήνα 1995
 • Ισπανία, αυτό το ποίημα της ιστορίας, σελ.: 80
  Έκδοση: Εκδόσεις Μαυρίδη, Αθήνα 1998
 • Οι αυτόπτες, Κατοχή - Εμφύλιος Διηγήματα, σελ.: 191
  Έκδοση: Μαυρίδης, Αθήνα 1989
 • Πως θα βγούμε από τούτη την παρακμή - Αμπντουλάχ Οτσαλάν - επίθεση στην Σερβία, σελ.: 112
  Έκδοση: Εκδόσεις Μαυρίδη, Αθήνα 1999
 • Σταλακτίτες και Ισπανικά τραγούδια, σελ.: 111
  Έκδοση: Μαυρίδης, Αθήνα 1985
 • Στην άκρη των καιρών, Αληθινές Ιστορίες, σελ.: 398
  Έκδοση: Ιωλκός, Αθήνα Α΄Έκδοση Φεβρουάριος 2007
 • Το Λυκόφως της Ανθρωπότητας, σελ.: 110
  Έκδοση: Μαυρίδης, Αθήνα 2000

Λούπης Δημήτριος

 • Ο Πίρι Ρέϊς (1465-1553) χαρτογραφεί το Αιγαίο. Η Οθωμανική χαρτογραφία και η λίμνη του Αιγαίου
  Έκδοση: Τροχαλία, Αθήνα 1999

Λύδιας Γιώργος

 • Η δούκισσα της Πλακεντίας και ο αρχιληστής, Ιστορίκο ανάγνωσμα, σελ.: 258
  Έκδοση: Μοντέρνοι Καιροί, Αθήνα 2003

Λύτσικα Χατζηδημητράκη Μαρούλα

 • Εναρκτήριος λόγος της προέδρου του ΙΛΜΑ κ. Μαρούλας Λύτσικα Χατζηδημητράκη, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
  Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
  Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου, Μαρούσι 2001

Λώλος Γ. Γιάννος, Αρχαιολόγος

 • Σαλαμίς Ι, Συμβολή στην Ιστορία του Σαρωνικού, σελ.: 398
  Συλλογικός τόμος με μελέτες - ανακοινώσεις δέκα μελετητών.
  Έκδοση: Δωδώνη Παράρτημα Αρ. 83, Ιωάννινα 2012