Χ, χ

Χειραψία με την αθανασία
Άρης Γ. Χαραλαμπάκης, Αθήνα, Αγγελάκη Εκδόσεις, 2022, σ. 144