Ξένοι Συγγραφείς P

Petracos Chr. Basil

 • The Amphiareion of Oropos, σελ.: 68
  Έκδοση: Esperos Editions, Athens 1974

Petrascheck W.E., Μαρίνος Γ. Π.

 • Λαύριον, Γεωλογικαί και Γεωφυσικαί Μελέται
  τόμ. ΙV
  Αθήνα 1956

Pollo S. , Puto A.

 • Ιστορία της Αλβανίας
  Έκδοση: Εκδοτική Ομάδα Θεσσαλονίκη, 1985