ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ

ΣΧΟΛΕΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΑ

ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ