Έλληνες Συγγραφείς Ε

Ελευθερουδάκη

 • Ελευθερουδάκη ΕΛΛΑΣ, Οδηγός Ταξιδιώτου, σελ.: 710
  Αθήναι και Αττική (σελ. 9 - 133)
  Έκδοση: Ελευθερουδάκης Α.Ε., Αθήναι Β΄Έκδοσις, 1930

Έλληνας Δημήτριος (Τριανταφυλλίδης Στέλιος) , Πρόφης Θωμάς Σ. (πρόλογος - σημειώσεις - επίμετρο)

 • Μια αληθινή ιστορία, σελ.: 125
  Έκδοση: Κεκροπία, Κορωπί 2009

Εμίρης Ηλ. Γιάννης

 • Μαραθώνιος, η ιστορία ενός αθλήματος
  Έκδοση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, 2004

Ενισλείδης (Θαλασσινός - Στρατοκόπος) Μ. Χρήστος

 • Από τα Άπαντα του Χρίστου Πέτρου - Μεσογείτη: "Ενθυμήσεις", σελ.: 285
  Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Καλύβια Οκτώβριος 1984
 • Αττικά 1, Σχολικά στρατοκοπήματα
  Αθήνα 1955
 • Αττικά 2, Πεζοπορικά θαλασσώματα
  Αθήνα 1982
 • Αττικά 3, Προϊστορία της Αττικής
  Αθήνα 1983
 • Αττικά 4, Φυλαί και Δήμοι της Αττικής
  Αθήνα 1984
 • Εργα και ημέρες του Λέσβιου Χ. Θαλασσινού Στρατοκόπου
  Αθήνα 1985
 • Η Κεραταία της Αττικής
  Έκδοση: Χρυσή Τομή Κερατέας, Αθήνα 1925 / Β΄ έκδοση: 1997
 • Το Λεοντάρι της Κάντζας Αττικής και η επί Παλληνίδι μάχη
  Αθήνα 1979

Εξαδάκτυλος Στέφανος

 • Προσπάθεια αξιοποιήσεως των ορυκτών πόρων της χώρας κατά τη μετεπαναστατική περίοδο, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
  Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Σπάτα 2006

Έξαρχος Νίκος

 • Η πρόκληση, Ολυμπαικοί Αγώνες - Παρασκήνια ποδοσφαίρου - Απογείωση του μπάσκετ - "Ξεχασμένη Αττική", σελ.: 315
  Έκδοση: Καστανιώτης, Αθήνα 2007

Ευαγγελίδης Ε. Δημήτριος, Συγγραφέας

 • Η καταγωγή των Αλβανών και οι αρβανιτόφωνοι Έλληνες, Συμβολή στο ζήτημα της εθνογένεσης του αλβανικού λαού, σελ.: 504
  Έκδοση: ινφογνώμων, Αθήνα 2014

Ευαγγελίδης Ε. Τρύφων

 • Ιστορία του Εποικισμού της Ύδρας, τύποις Ε. Ι. Χατζηϊωάννου
  Αθήνα 1935

Ευστρατίου Κ., Μαθιουδάκη Η., Στάθη Μ.

 • Έρευνα κτίσματος της πρωτοελλαδικής Ι περιόδου στη Λούτσα Αττικής, σελ.: 15
  Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
  Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Μαρκόπουλο 2009