Ψ, ψ

Ψαρότοποι στην Ελλάδα: τόμ. Α΄ Σαρωνικός - Κυκλάδες (έκδ. Τρίτη)
Έκδοση: ΒΑΛΕΦ ΓΙΩΤΣ ΑΕ
Πειραιάς Ιανουάριος 1990
Ψήγματα Μεγαρικών Β΄, Μεγαρείς και Δερβενοχωρίται
Μπεναρδής Αντ. Μελέτιος
Έκδοση: Δήμος Μεγάρων
1936
Ψήγματα Μεγαρικών, Μυθολογικά - Ιστορικά Α΄
Μπεναρδής Αντ. Μελέτιος
Έκδοση: Δήμος Μεγάρων
1936