Τ, τ

  • Της Χειρός - Κεντήματα από προίκες των Σπατών, Πολιτιστικός-Φιλολογικός Σύλλογος «Οι φίλοι της γνώσης», Σπάτα 2020
  • Τα πλοία και οι άνθρωποι - ιστορία, αναμνήσεις, χρονικά, Οργανισμός λιμένος Ραφήνας, 2015