ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Η Μεσογείτισσα, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής, σελ.: 9
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Κόλλιας Σεραφείμ, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Α΄ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ Αττικής, Πρακτικά
Έκδοση: Κοινότητα Καλυβίων - Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων
Καλύβια 1985
Β΄ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ Αττικής, Πρακτικά
Έκδοση: Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων
Καλύβια 1986
Γ΄ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ Αττικής, Πρακτικά
Έκδοση: Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων
Καλύβια 1988
Δ΄ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ Αττικής, Πρακτικά
Έκδοση: Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων
Καλύβια 1992
Ε΄ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ Αττικής, Πρακτικά
Έκδοση: Επιμορφωτικός Σύλλογος Παιανίας
Παιανία 1994
Στ΄ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ Αττικής, Πρακτικά
Έκδοση: Πνευματικό Κέντρο Μαρκοπούλου
Μαρκόπουλο 1995
Ζ΄ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ Αττικής, Πρακτικά
Έκδοση: Δήμος Κορωπίου
1998
Η΄ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ Αττικής, Πρακτικά
Έκδοση: Χρυσή Τομή
Κερατέα 2001
Θ' Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής, Πρακτικά, σελ.: 700
Λαύρειο Αττικής 13 - 16 Απριλίου 2000
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Ι' Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ Αττικής, Πρακτικά, σελ.: 749
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
ΙΑ' Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής, Πρακτικά, σελ.: 544
11-14 Νοεμβρίου 2004
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
ΙΒ' Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής, Πρακτικά, σελ.: 760
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Α' Συμπόσιο Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής, Πρακτικά, σελ.: 342
22 - 25 Μαρτίου 1988
Έκδοση: Ιστορική - Λαογραφική Εταιρία Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής, Πρακτικά, σελ.: 639
Ασπρόπυργος 1992
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Ε' Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Αττικής
Νέα Ιωνία 1992
Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής, Πρακτικά, σελ.: 532
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Η' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής, Πρακτικά, σελ.: 581
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
«Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης», Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Παππά Δήμητρα
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
«Μαραθώνος περιήγησις» στο τέλος του 19ου αιώνα, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Χειμώνας Β. Χρ.
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992

«Μνημοσύνη γονοίσιν Ελευθήρος μεδέουσα», Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Στάθης Μελέτιος
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
«Περίπατοι» Στέφανου Κουμανούδη στη ΝΑ. Αττική στα μέσα τον 19ου αιώνα, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Βεκρής Λευτέρης, Επιμελητής Έκδοσης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
1862-1866: Η αντίσταση των κατοίκων της Κερατέας στον Σερπιέρι. Ο ρόλος του δημάρχου Αουκά Π. Αθανασίου, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Ιατρού Π. Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Α. Μανάκης και οι απαρχές της εκπαιδεύσεως στα Ν. Λιόσια, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Λαζάρου Γ. Αχιλλέας
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Αγ. Α/άργυροι (Ανάκασα). Αττικός τάφος του 5ου π.Χ. αι, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Αγαλλοπούλου Πηνελ.
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Άγιος Αθανάσιος στο Λιόπεσι και Άγιος Γιάννης στον Πέλικα, Μαρούσι, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Καλαή - Μουζάκη Αναστασία, Ιστοριοδίφης, Φιλόλογος, υποψήφια Διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Μουζάκης Α. Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός - Λαογράφος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Άγνωστη Βυζαντινή εκκλησία στη Μάνδρα Αττικής: ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στον Κορακά, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Μουζάκης Α. Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός - Λαογράφος
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Άγνωστοι Χασιώτες και Κουκουβανιώτες αγωνιστές του '21, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Μουζάκης Α. Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός - Λαογράφος
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Αγροτικές αποκαταστάσεις στα κτήματα στο Κάτω Χαρβάτι και Δύο Τρίτα Παλλήνης, σελ.: 457
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Γκινοσάτης Παναγιώτης, Δικηγόρος
Κερατέα 2001
Αιγαιοπελαγίτικες επιδράσεις στη αρχιτεκτονική της Αττικής. Περίπτωση Μεγάρων, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Κρεμεζή Αικατερίνη
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Αιθάρια και λιθοσώματα του Μεσογείτικου κάμπου, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Παπαχρήστου Χρήστος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Ακιδογραφήματα σε εκκλησίες της ΝΑ. Αττικής, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Μουζάκης Α. Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός - Λαογράφος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Αμφιγραμμικές Ομάδες καταγωγής και γαμήλια στρατηγική στους Αλβανόφωνους της ΝΑ. Αττικής - Λαυρεωτικής (1850-1940), σελ.: 145
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αλεξάκης Π. Ελευθέριος, Δρ. Εθνολόγος - Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
Παιανία 1994
Ανάδειξη και αξιοποίηση του Αρχαίου Μεταλλευτικού Λαυρίου, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Τσαϊμου Κωνσταντίνα, Αρχαιολόγος Επίκ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Φραγκίσκος Α.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Αναδρομή από την ίδρυση τον 1ου Γυμνασίου Κορωπίου, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Κερατιώτης Μ. Χρήστος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Ανακαλύπτοντας τα λιγνιτωρυχεία στη Διασταύρωση Ραφήνας, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Μιχοπούλου Άννα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Αναμνήσεις από μια συνεργασία με τον Κώστα Σωτηρίου στην Ελεύθερη Ελλάδα, σελ.: 759
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πάλλας Ι. Δημήτριος, Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Ανασκαφή στην Κάντζα Αττικής, σελ.: 255
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αραπογιάννη Ξένια, Επιμελήτρια Κλασικών Αρχαιοτήτων
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Ανασκαφική έρευνα στην Παλλήνη, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Σιμιτζή Σοφία
Σκιαδαρέση Ειρήνη
Τσιάκα Ασημίνα
Ψαρρή Στυλιανή
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Ανασυνθέτοντας την ιστορία της Γαλλικής Εταιρείας στο εργοτάξιο του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, σελ.: 429
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπελαβίλας Νίκος, Δρ. Αρχιτέκτων Ερευνητής ΕΜΠ
Κερατέα 2001

Αναφορά στην ετυμολογία, ονοματοθεσία Ελευσίνος, και Θριασίου πεδίου, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Κόκλα Ιωάννα
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Αναφορά στην ίδρυση της Εταιρείας Μελετών ΝοτιοΑνατολικής Αττικής από τον αρχαιολόγο Πέτρο Φιλίππου-Αγγέλου, Δήμαρχο Καλυβιών και Πρόεδρο ΤΕΔΚΝΑ, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Ανεμόμυλος στο Μαρκόπουλο της Μεσογαίας, σελ.: 223
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παπαγιαννάκος Νίκος, Αρχιτέκτονας - Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κορωπί 1998
Άνθη μολύβδου και χαλκού: Ο ποιητής του Λαυρίου Νίκο Βουρλάκος, σελ.: 519
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μόσχου Βίκυ, Τελειόφοιτος του Τμήματος Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών
Κερατέα 2001
Άνοιγμα των εργασιών από τον Πανοσιολογιώτατο κ. Αγαθάγγελο Κόκλα, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Κόκλας Αγαθάγγελος
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Αντώνης Μ. Πρίφτης ο Κορωπιώτης αθλητής με το δραματικό τέλος (συνοπτική βιογραφία και αποσπάσματα από θεατρικά μονόπρακτο), Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Πρόφης Γιάννης, Λαογράφος - Ζωγράφος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Αξιολόγηση ορισμένων χαρακτηριστικών του "Εργαστηρίου Εμπλουτισμού Μεταλλεύματος στο Θορικό" ..., σελ.: 165
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Τσαϊμου Κωνσταντίνα, Αρχαιολόγος Επίκ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Από τα Άπαντα του Χρίστου Πέτρου - Μεσογείτη: "Ενθυμήσεις", σελ.: 285
Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ενισλείδης (Θαλασσινός - Στρατοκόπος) Μ. Χρήστος
Καλύβια Οκτώβριος 1984
Από τα ορεινά στα πεδινά: μετακίνηση και μετανάστευση εργατικού δυναμικού στο χώρο της Αττικής, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Οικονομάκου Μαρία, Επιμελήτρια Κλασικών Αρχαιοτήτων
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Από την απολιθωμένη πανίδα του Πλειστοκαίνου της Βραυρώνος στα ιερά ζώα της Βρανρωνίας Αρτέμιδος, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Μπαρτσιώκας Αντώνης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Από το ήθος της ζωής στα Μεσόγεια (1750-1930), σελ.: 202
Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μιχαήλ - Δέδε Μαρία, Συγγραφέας - Λαογράφος - Ιστορικός
Καλύβια Οκτώβριος 1984
Από το προσφυγικό οικισμό στο σύγχρονο προάστιο: Όψεις της κοινωνικής και πολεοδομικής μεταβολής της περιοχής της Βούλας (1920-1995), σελ.: 307
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Οικονόμου Λεωνίδας, Δρ. Ειδικός Επιστήμων στο Τμήμα Κοιν. Πολιτικής & Κοιν. Ανθρωπολόγος Παντείου Πανεπιστημίου
Κερατέα 2001
Αποβιομηχάνιση και κοινωνική κινητικότητα στο Λαύριο. Η αλλαγή της φυσιογνωμίας μιας πόλης, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Αλεξάκης Π. Ελευθέριος, Δρ. Εθνολόγος - Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Αποτελέσματα της γεωμορφολογικής χαρτογράφησης της Nότιας Αττικής και η συμβολή τους στη γνώση του παλαιοπεριβάλλοντος της περιοχής κατά την περίοδο του Τεταρτογενούς, σελ.: 179
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παυλόπουλος Κοσμάς, Δρ Γεωλόγος
Μαρκόπουλο 1995
Αποτίμηση γεωγραφικών στοιχείων της Λαυρεωτικής με τη χρήση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Παυλόπουλος Κοσμάς, Δρ Γεωλόγος
Χαλκιάς Χ.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Αρβανίτικος προεκλογικός λόγος, σελ.: 301
Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Καλύβια Οκτώβριος 1984
Αρραβώνας και γάμος στον Ασπρόπυργο, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Τσίγκου Αντωνίου Σοφία
Τσίγκου Κολυβά Νίκη
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Αρχαία αγροικία στη θέση Πυργάρι ανατολικά των Μεγάρων, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Ζορίδης Παντελής
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Αρχαία Δήμοι της περιοχής Ασπροπύργου, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Αρχαία ιατρικά κέντρα της Αττικής, συμβολή γιατρών - αρχαιολόγων στην ανασκαφική τους έρευνα, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Βλάχος Κ. Ν.
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992

Αρχαίες μέθοδοι εμπλουτισμού. Παρατηρήσεις - Συγκρίσεις, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Τσαϊμου Κωνσταντίνα, Αρχαιολόγος Επίκ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Αρχαίο νεκροταφείο στο Λαύριο, σελ.: 243
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Οικονομάκου Μαρία, Επιμελήτρια Κλασικών Αρχαιοτήτων
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Αρχαίοι Δήμοι και τοπωνύμια της Δημοτικής περιφέρειας Ασπροπύργου και της γύρω περιοχής, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Καλλιέρης Δημήτριος
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Αρχαίοι δρόμοι και ταφικοί περίβολοι στην πεδιάδα των Μεσογείων, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Λιώνης Δέδες
Νέζερη Φωτεινή
Στάθη Κοντογιάννη Μαρία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Αρχαιολογικές έρευνες στην πεδιάδα των Μεσογείων, σελ.: 577
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Λιόνης Δέδες, Αρχαιολόγος
Μαυρομάτη Ελευθερία
Νέζερη Φωτεινή
Κερατέα 2001
Αρχαιολογικές έρευνες στο Δήμο Αχαρνών. Ανασκαφή γεωμετρικών και κλασικών τάφων στην οδό Δεκέλειας, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Ηλιάκη Αλεξ.
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Αρχαίος Δήμος "Κεφαλή" ..., σελ.: 125
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Αρχαιότητες της Λαυρεωτικής πρόσφατα ευρήματα, ανάδειξη και προστασία των αρχαίων, σελ.: 163
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Οικονομάκου Μαρία, Επιμελήτρια Κλασικών Αρχαιοτήτων
Κερατέα 2001
Αρχειακές μαρτυρίες για την οικονομική ζωή στο Δήμο Κρωπίας, 1900-1915, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Νικολάου Δημήτρης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Αρχείο Δήμου Μαρκοπούλου. Αποδελτίωση Βιβλίου Πρακτικών αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου Δήμου Κρωπίας 31/12/1872-19/06/1883, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Νικολάου Δημήτρης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Ατμοσφαιρική ρύπανση και αλλεργία του αναπνευστικού συστήματος, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Παπαϊωάννου Ι. Δημήτριος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Αττικά Νοτιοανατολικά στην Περιήγησιν της Ελλάδος τον Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού, οι ιστοριογραφικές αναφορές και η αξιοποίηση τους στη διδακτική της τοπικής ιστορίας, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Μπαμπούνης Χάρης, Φιλόλογος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Αττικό Επιτύμβιο από τα Μεσόγεια, σελ.: 107
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλογεροπούλου Αθηνά, τ. Έφορος Δημοσιευμάτων Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Ατυχήματα στους χώρους της Γ.Ε.Μ.Λ. οπό τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Μαρκουλή Αθανασία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Αφιέρωμα στον Χρήστο Ενισλείδη (Στρατοκόπο - Θαλασσονό) - Κατάλογος Δημοσιευμάτων του, σελ.: 269
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Βίος και πολιτισμός στην Λαυρεωτική κατά τους προϊστορικούς χρόνους, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Βραυρών. Η στοά των Άρκτων, σελ.: 225
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Θέμελης Γ. Πέτρος, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Γαλλική Σκάλα, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Μαρκουλή Αθανασία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Γαμήλιες παροχές στους Αλβανόφωνους της Ν.Α Αττικής - Λαυρεωτικής (1850-1940), σελ.: 471
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αλεξάκης Π. Ελευθέριος, Δρ. Εθνολόγος - Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Γεωγραφικοί μετασχηματισμοί του παλαιού Μπογιατίου (Κοινότητα Άνοιξης) από τα τέλη του 19ου - αρχές του 20ου αιώνα ως τη δεκαετία του 1970, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Στεφανή Φωτεινή
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001

Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στον παράκτιο χώρο της ΝΑ. Αττικής ..., σελ.: 265
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παυλόπουλος Κοσμάς, Δρ Γεωλόγος
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Γεωμυθολογική προσέγγιση της αττικοκυκλαδικής περιοχής, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Μαριολάκος Ηλίας
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Γιάννης Ντάβαρης και Αναγνώστης Γιάννη Ντάβαρη, σελ.: 417
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πρίφτης Κώστας, Ιατρός - Ιστοριοδίφης
Παιανία 1994
Γιώργη Σαραντή: "Λαύριο" ..., σελ.: 343
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σταματίου Π. Γεώργιος, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, Επίτιμος Λυκειάρχης
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Γλωσσικές Ιδεολογίες και οι Αντιφάσεις τους στις Αρβανίτικες Κοινότητες της Αττικής, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Τσιτσίπης Δ. Λουκάς
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Γυναικείοι τρόποι γνώσης - Φεμινιστική έρευνα και κοινωνικές λαογραφικές σπουδές: Μια συμβολή στον τρόπο προσέγγισης τον παραδοσιακού γυναικείου κόσμου και της Νοτιοανατολικής Αττικής, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Γκασούκα Μαρία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Δεδοπουλαίοι-Γκλιαταίοι, δύο οικογένειες της Μάνδρας, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Τσίγκου Αντωνίου Σοφία
Τσίγκου Κολυβά Νίκη
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στο Μαρούσι, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Διάμεση Κατερίνα
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Δείκτης Μάζης Σώματος (Body Mass Index, Β.Μ.Ι) σε κατοίκους της ΝΑ. Αττικής - Συνέπειες παχυσαρκίας, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Κωσταρέλος Ιωάννης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Δέμα και Κατάδεμα, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Χριστόπουλος Φ. Παν.
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Δημ. Δημογεροντάκη: «Δεσποινίς Οντέτ» (μυθιστόρημα) μια προσωπική κατάθεση για το σημερινό Λαύριο, σελ.: 391
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σταματίου Π. Γεώργιος, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, Επίτιμος Λυκειάρχης
Κερατέα 2001
Δήμαρχοι-κοινοτάρχες Ελευσίνος, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Νέζη Καρβούνη Αικατερίνη
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία της σύγχρονης Κερατέας, σελ.: 373
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ρώμας Γ. Χρίστος, Φιλόλογος
Κορωπί 1998
Δημοσίευση χειρόγραφου με κλίση Αρβανίτικου ρήματος, σελ.: 26
Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Καλύβια Οκτώβριος 1984
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου: ένα παράδειγμα για την κοινωνία της πληροφορίας και την πολιτιστική ανάπτυξη στα Μεσόγεια, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Φραντζή Αδαμόπουλου Αργυρώ
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Δημοτικό ψήφισμα Κυδαντιδών και Ιωνίδων, σελ.: 81
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ματθαίου Άγγελος, Αρχαιολόγος - Επιγραφολόγος
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Διατροφικά στοιχεία. Λατρευτικές και μαγικές επισημάνσεις, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Μηλίγκου Μαρκαντώνη Μαρία
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Διατροφικές συνήθειες της παιδικής ηλικίας στα Μεσόγεια, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Κανδηλώρος Χάρης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Διαφορές μεταξύ των αρβανιτών της Βόρειας και Ν.Α. Αττικής «Ιστορική, γλωσσική και λαογραφική προσέγγιση», Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Χατζησωτηρίου Δ. Γεώργιος, Γιατρός - Ιστοριοδίφης - Λαογράφος
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Διαχείριση υδατίνων πόρων ευρύτερης περιοχής Μεσογείων με ορθολογικές λύσεις, σελ.: 315
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πέτρου Χρήστος, Τεχνολόγος - Γεωπόνος - Mssc in soil and water Engineering
Κορωπί 1998

Διαχρονικές αναφορές στην Παλλήνη Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Οικονόμου Γιάννης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Διονύσιος Ευμορφόπουλος: ο αγωνιστής του '21 στην περιοχή Μεγάρων, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Ρήγα Παπανικόλα Ασπασία
Ρήγας Α. Κώστας
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Δύο αρχεία για την ιστορία της Λαυρεωτικής, σελ.: 135
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπαμπούνης Ν. Χάρης, Φιλόλογος - Ιστορικός
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Δυσχέρειες στην ετυμολόγηση αρβανίτικων λέξεων, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Μιχαήλ - Δέδε Μαρία, Συγγραφέας - Λαογράφος - Ιστορικός
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Εγκαταστάσεις Λακώνων στη Λαυρεωτική 1870-1970, σελ.: 351
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αλεξάκης Π. Ελευθέριος, Δρ. Εθνολόγος - Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
Κερατέα 2001
Εθνολογικά και πολιτιστικά Αρβανιτών, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Λαζάρου Γ. Αχιλλέας
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Εθνολογικές παρατηρήσεις στα Κορμπάνια της ΝΑ. Αττικής, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Αλεξάκης Π. Ελευθέριος, Δρ. Εθνολόγος - Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Είδη τάφων και τρόποι ταφής στα Νεκροταφεία των αρχαίων Αχαρνών. Γενικά συμπεράσματα, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Πλάτωνος Μαρία
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Εικόνες των προαστίων της Αθήνας μέσα από τα αρχεία του Κέντρου Τεκμηρίωσης Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Σακκά Θηβαίου Μαργαρίτα
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Εισαγωγές Αττικής Κεραμικής στους Δελφούς κατά την Παλαιο - Χριστιανική περιοδο, σελ.: 279
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πετρίδης Πλάτων, Δρ. Αρχαιολόγος, Μέλος Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής
Κερατέα 2001
Εκκλησίες από την παλαιοχριστιανική και βυζαντινή περίοδο στην περιφέρεια Καλυβίων Λαυρεωτικής, σελ.: 189
Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Γκίνη - Τσοφοπούλου Ελένη, Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος
Καλύβια Οκτώβριος 1984
Έλεγχος ποιότητας και προστασία καταναλωτή από επιγραφές της Ελευσίνας, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Ρήγας Α. Κώστας
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Ελευθήρ, Ελευθεραί, Ερένεια, Κούντουρα, Μάνδρα, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Στάθης Μελέτιος
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Ελευσίνα, το πιο προωθημένο φυλάκιο των Αθηναίων προς την Πελοποννησιακή Συμμαχία, και εχθροπραξίες των αντιπάλων στην Ελευσίνα και στην ευρύτερη αττική γη, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Μέντης Κωνσταντίνος
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Ελευσίνα: πόλη δημοκρατικών και κοινωνικών αγώνων, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Λεγάτος Στεφ. Ισίδωρος
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Ελευσίνια Μυστήρια και Χριστιανικά Μυστήρια, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Ιωαννίδης Ελευθέριος
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Ελευσινιακοί χοροί δια μέσου των αιώνων, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Λιάπης Βαγγέλης
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Ελληνοκύπριοι εκτοπισθέντες από τα κατεχόμενα της Κύπρου στη Λαυρεωτική 1975-2002, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Μπαμπούνης Νικόλας
Χριστοδούλου Γ. Στέλλα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Εμμανουήλ Λυκούδη "Οι Νεμρώδ της Λαυρεωτικής", σελ.: 287
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κίτσιου - Αντωνίου Δήμητρα, Φιλόλογος - Λαογράφος
Μαρκόπουλο 1995
Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων με JIG στην αρχαιότητα και τον μεσαίωνα, σελ.: 209
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κονοφάγος Η. Κωνσταντίνος, τ. Πρύτανης ΕΜΠ
Καλύβια Δεκέμβριος 1989

Έμφυλες ταυτότητες σε μια κοινότητα των Μεσογείων με αφορμή το κρασί, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Κατσίκη Δ. Γιώτα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Ένα επάγγελμα χρήσιμο για τα Μεσόγεια του τότε (κατασκευαστής και ακονιστής σβαρνάδων), Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Τσεβά Αγγελική, Εικαστικός, Καλλιτέχνης
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Ένα λατομείο ρωμαϊκής εποχής στη θέση "Σέσι" Κορωπίου (Ανατολικός Υμηττός), Πρακτικά Ι' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Λέκκας Σπύρος, Δρ Γεωλόγος Αναπλ. Καθ. Παν/μίου Αθηνών
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Ένα πρόγραμμα αρχαιολογικής και ανθρωπολογικής έρευνας στη Λαυρεωτική, σελ.: 27
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ζαφειράτος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Ένα τοπωνύμιο και ένα άγνωστο ιερό (;) οικοδόμημα στη μείζονα περιοχή της Βραυρώνος, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Εναρκτήριος λόγος της προέδρου του ΙΛΜΑ κ. Μαρούλας Λύτσικα Χατζηδημητράκη, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Λύτσικα Χατζηδημητράκη Μαρούλα
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Ενδείξεις ανάπτυξης Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων στο λιμάνι Πασά της Λαυρεωτικής κατά τα Κλασικά και τα Ελληνιστικά χρόνια, σελ.: 281
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Τζάλας Ηλίας - Θεοχάρης, Πρόεδρος Ελληνικού Ιν/του Προστασίας Ναυτικής Παράδοσης
Παιανία 1994
Ενδείξεις για τους αρχικούς τόπους προέλευσης των Αρβανιτών της Αττικής, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Χατζησωτηρίου Δ. Γεώργιος, Γιατρός - Ιστοριοδίφης - Λαογράφος
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Ενδείξεις προγενεστέρων κτισμάτων στους Αγίους Ασώματους Αμαρουσίου, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Πάλλης Γιώργος
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Ενδημικό, φυτά - υπερσυσσωρευτές μολύβδου στη Λαυρεωτική, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Καννάβου Α.
Χρονόπουλος Ι.
Χρονοπούλου Σερελή Α.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Εντάξεις στο σχέδιο πόλης και αναπτυξιακές τάσεις στα Μεσόγεια, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Γκάμα Ελένη Ελευθερία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Επί μέρους συμπεράσματα από την μελέτη του μεσογείτικου καμαρόσπιτου, σελ.: 83
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Δημητσάντου - Κρεμέζη Αικατερίνη, Λέκτωρ Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Επιδεικτικές εφαρμογές συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το Κ.Α.Π.Ε. στη Νοτιοανατολική Αττική, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Οικονομίδης Γρηγόρης, Επιστημονικός Συνεργάτης Κ.Α.Π.Ε.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Επιδράσεις της αρχαίας ελευσινιακής λατρείας στον παραδοσιακό βίο των Κουντουριωτών, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Λιάπης Βαγγέλης
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Επιλογή τοπωνυμίων της Λαυρεωτικής, σελ.: 76
Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Καλύβια Οκτώβριος 1984
Έπιπλο με απεικόνιση του Σπύρου Λούη, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Κορρέ Ζωγράφου Κατερίνα
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Επιπτώσεις από την σημερινή αστική ανάπτυξη στην λεωφόρο Κηφισίας: αναβάθμιση ή στρέβλωση της πόλης;, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Σερράος Κωνσταντίνος
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Επίπτωση ατοπικής δερματίτιδας σε παιδιά βρεφονηπιακών σταθμών Παλλήνης, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Πέτρου Μελπομένη
Τσιβιτανίδου Κάκουρου Τάλια
Τσίφτης Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Επιτύμβια και οικογενειακά μνημεία από την Ν.Α. Αττική, σελ.: 119
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πέππα - Δελμούζου Ντίνα, Πτυχ. Φιλοσοφικής, Επιγραφολόγος - Έφορος Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Επώνυμα των κατοίκων της Β. Αττικής στον 19° αιώνα που περιλαμβάνονται στα μητρώα των Δήμων, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Καλλιέρης Δημήτριος
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001

Εργασιακές σχέσεις στο λιμάνι τον Λαυρίου. Συμβολή στη μελέτη του εργατικού κινήματος. Ανέκδοτος Κανονισμός Εργασίας των Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Λαυρίου, κατά το έτος 1936, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Μουζάκης Α. Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός - Λαογράφος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Εργάτες - Αγρότες και προίκα στην Λαυρεωτική 1870-1940, σελ.: 331
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αλεξάκης Π. Ελευθέριος, Δρ. Εθνολόγος - Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
Κορωπί 1998
Έργο του 1945 του Ευγένιου Σπαθάρη, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Ιωάννου Ιωάννης, Σπηλαιολόγος
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Έρευνα για την διάρκεια ζωής των κατοίκων του Δήμου Λαυρεωτικής από το 1896 μέχρι το 1987, σελ.: 717
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πόγκας Λ. Κωνσταντίνος, Δήμαρχος Λαυρίου
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Έρευνα τμήματος Πρωτοελλαδικού Οικισμού στα Λαμπρικά Κορωπίου, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Μιχαηλίδη Π.
Νέζερη Φωτεινή
Ντούνη Κερασία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Έρευνες σε αρχαία νεκροταφεία ιστορικών χρόνων στο Φούρεσι Γλυκών Νερών, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Κουτρουμπή Αγλαΐα
Ντούνη Κερασία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Ευγένιος Βάντερπουλ: Η ζωή και το έργο του, σελ.: 19
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Coulson William, Διευθυντής Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Ευρήματα των πρόσφατων αρχαιολογικών ερευνών στα όρια τον δήμου Μαρκοπούλου (Αποχέτευση), Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Πέτρου Αικατερίνη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Ευχές και μια αισθητική ματιά πάνω στα σύμβολα των Μεσογειτών (αισθητική ανάλυση πάνα) στα σχέδια των κεντημάτων της νυφικής φορεσιάς και των συμβόλων των ψωμιών), Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Τσεβά Αγγελική, Εικαστικός, Καλλιτέχνης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Έφυγε η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΚΚΑ - ΧΑΤΖΗ, σελ.: 517
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης, Ν.Α. Αττικής Παράρτημα
Μιχαήλ - Δέδε Μαρία, Συγγραφέας - Λαογράφος - Ιστορικός
Κορωπί 1998
Η άνθιση της αγροτικής εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής κατά το 18ο αιώνα, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Παπαγιαννάκος Ι. Νικόλαος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Η Άνοιξη στη θάλασσα, σελ.: 497
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λευκαδίτη Σούλα, Ερευνητής - Αυτοδύτης
Λευκαδίτης Γιάννης, Ερευνητής - Αυτοδύτης
Κερατέα 2001
Η αξία του έργου για τους ελληνικούς χορούς του Θεόδωρου Παπασπυρόπουλου, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Δραγούμης Μάρκος, Μουσικολόγος
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Η Αττική 1204-1400, Αρβανίτες, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Καλαντζάκος Ανδρέας
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Η βασική εκπαίδευση στο Δήμο Κρωπίας κατά το σχολικό έτος 1900-1901, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Δήμος Χρ. Ηλίας
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Η Βόρεια Αττική στον 17ο - 18ο αι., Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Ρόζος Ευάγγελος
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Η γυναίκα στο Αρβανίτικο Δημοτικό τραγούδι των Μεσογείων, σελ.: 109
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Συρμού Ευανθία, Φιλόλογος
Παιανία 1994
Η Δάειρα και ο Κατακλυσμός του Δευκαλίωνος, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Στάμου Αναστάσιος
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Η δημοσιονομική και ρυμοτομική πολιτική του Ιφικράτους του Ραμνούσιου, σελ.: 69
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπαλόγλου Π. Χρήστος, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (D.E.A. Οικονομίας - M.A. Econ)
Μαρκόπουλο 1995
Η δίκη του Δημοσίου κατά της Κοινότητας Κερατέας προς διεκδίκησιν των δασών των εις την περιφέρειάν της ευρισκομένων, σελ.: 87
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πρεβενά Αικατερίνη, Καθηγήτρια Φιλόλογος
Κερατέα 2001

Η εικονογραφία της θεάς Αθηνάς πηγή έμπνευσης στην Ιστορία και Λαογραφία της Αττικής, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Λεχουρίτη Σακελλαρίου Καλλιόπη
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Η εκπαίδευση στα Μεσόγεια το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, σελ.: 480
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Χατζησωτηρίου Δ. Γεώργιος, Γιατρός - Ιστοριοδίφης - Λαογράφος
Κορωπί 1998
Η εκπαίδευση στην Ανάβυσσο από το 1929 έως σήμερα, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Χαρίτος Εμμανουήλ
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Η Εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών μαθητών στη Νοτιοανατολική Αττική, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Δήμος Χρ. Ηλίας
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Η εκτέλεση των δεκαεπτά βοσκών από τα Λεγραινά στην Πάρνηθα το καλοκαίρι τον 1944, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Ιατρού Π. Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Η Έλευσις της Δήμητρος στην Αττική, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Κόκλα Ιωάννα
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Η ενεπίγραφη στήλη της Ελευσίνος και 4ου αιώνα π.Χ, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Χάδου Μαρία
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Η εξέλιξη της γαιοκτησίας στο Β.Δ. Μαρούσι από την Απελευθέρωση ως τον Μεσοπόλεμο, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Παπασταματίου Σαρηγιάννη Άννα
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Η επίσκεψη του θεού Διονύσου στην Αττική, σελ.: 103
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Στεφανής Αθανάσιος, ΚΕΕΕΣ Ακαδημίας Αθηνών
Μαρκόπουλο 1995
Η ερασιτεχνική θεατρική δημιουργία στη Ν.Α. Αττική, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Μαντάς Μιχ.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Η εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση του μεσογείτικου σπιτιού στα χρόνια που πέρασαν (αντικείμενα διακόσμησης, διακοσμημένες κασέλες, λάμπες, υφαντά, πάντες, καλημέρες, φωτογραφίες, σταυροί, ακροκέραμα κλπ.), Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Τσεβά Αγγελική, Εικαστικός, Καλλιτέχνης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Η ζωγραφική κατά το 18ο αιώνα στη ΝΑ. Αττική, σελ.: 172
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ζίας Νικόλαος, Δ/ντής Βυζαντινών Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.
Κορωπί 1998
Η ζωή της γειτονιάς στις συνοικίες της Ελευσίνας στη δεκαετία του '80, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Πυρουνάκη Λιωνή Μαρία
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Η ζωοδόχος αυλή των Μεσογείων, σελ.: 325
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μαλτέζου Σοφία, Συγγραφέας
Κερατέα 2001
Η θρησκευτικότητα των κατοίκων των Σπάτων μέσα από τη γιορτή και τις εκδηλώσεις του Αγίου Πέτρου, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Λιάκου Ιωάννα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Η ίδρυση της Εταιρίας Μεταλλουργείων Λαυρίου και η προκύψασα κυβεία, σελ.: 197
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπαλόγλου Π. Χρήστος, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (D.E.A. Οικονομίας - M.A. Econ)
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Η ιστορία του Λαυρίου μέσα σε λογοτεχνικά κείμενα. Η περίπτωση ενός παιδικού βιβλίου, σελ.: 289
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κίτσιου - Αντωνίου Δήμητρα, Φιλόλογος - Λαογράφος
Παιανία 1994
Η ιστορική αλήθεια για το Λαύριο και ο τύπος, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Κεκροπουλου Μαρία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Η καταλανική παρουσία στην Αττική στο 14° αι., Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Μιχαλόπουλος Δημήτρης
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών - Λαυρίου και οι κοινωνικό-οικονομικές επιδράσεις στην ανάπτυξη της περιοχής της Νοτιοανατολικής Αττικής (1885-1938), Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Παπανικολάου Μαρία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008

Η εικονογραφία της θεάς Αθηνάς πηγή έμπνευσης στην Ιστορία και Λαογραφία της Αττικής, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Λεχουρίτη Σακελλαρίου Καλλιόπη
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Η εκπαίδευση στα Μεσόγεια το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, σελ.: 480
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Χατζησωτηρίου Δ. Γεώργιος, Γιατρός - Ιστοριοδίφης - Λαογράφος
Κορωπί 1998
Η εκπαίδευση στην Ανάβυσσο από το 1929 έως σήμερα, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Χαρίτος Εμμανουήλ
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Η Εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών μαθητών στη Νοτιοανατολική Αττική, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Δήμος Χρ. Ηλίας
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Η εκτέλεση των δεκαεπτά βοσκών από τα Λεγραινά στην Πάρνηθα το καλοκαίρι τον 1944, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Ιατρού Π. Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Η Έλευσις της Δήμητρος στην Αττική, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Κόκλα Ιωάννα
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Η ενεπίγραφη στήλη της Ελευσίνος και 4ου αιώνα π.Χ, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Χάδου Μαρία
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Η εξέλιξη της γαιοκτησίας στο Β.Δ. Μαρούσι από την Απελευθέρωση ως τον Μεσοπόλεμο, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Παπασταματίου Σαρηγιάννη Άννα
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Η επίσκεψη του θεού Διονύσου στην Αττική, σελ.: 103
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Στεφανής Αθανάσιος, ΚΕΕΕΣ Ακαδημίας Αθηνών
Μαρκόπουλο 1995
Η ερασιτεχνική θεατρική δημιουργία στη Ν.Α. Αττική, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Μαντάς Μιχ.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Η εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση του μεσογείτικου σπιτιού στα χρόνια που πέρασαν (αντικείμενα διακόσμησης, διακοσμημένες κασέλες, λάμπες, υφαντά, πάντες, καλημέρες, φωτογραφίες, σταυροί, ακροκέραμα κλπ.), Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Τσεβά Αγγελική, Εικαστικός, Καλλιτέχνης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Η ζωγραφική κατά το 18ο αιώνα στη ΝΑ. Αττική, σελ.: 172
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ζίας Νικόλαος, Δ/ντής Βυζαντινών Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.
Κορωπί 1998
Η ζωή της γειτονιάς στις συνοικίες της Ελευσίνας στη δεκαετία του '80, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Πυρουνάκη Λιωνή Μαρία
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Η ζωοδόχος αυλή των Μεσογείων, σελ.: 325
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μαλτέζου Σοφία, Συγγραφέας
Κερατέα 2001
Η θρησκευτικότητα των κατοίκων των Σπάτων μέσα από τη γιορτή και τις εκδηλώσεις του Αγίου Πέτρου, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Λιάκου Ιωάννα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Η ίδρυση της Εταιρίας Μεταλλουργείων Λαυρίου και η προκύψασα κυβεία, σελ.: 197
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπαλόγλου Π. Χρήστος, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (D.E.A. Οικονομίας - M.A. Econ)
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Η ιστορία του Λαυρίου μέσα σε λογοτεχνικά κείμενα. Η περίπτωση ενός παιδικού βιβλίου, σελ.: 289
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κίτσιου - Αντωνίου Δήμητρα, Φιλόλογος - Λαογράφος
Παιανία 1994
Η ιστορική αλήθεια για το Λαύριο και ο τύπος, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Κεκροπουλου Μαρία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Η καταλανική παρουσία στην Αττική στο 14° αι., Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Μιχαλόπουλος Δημήτρης
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών - Λαυρίου και οι κοινωνικό-οικονομικές επιδράσεις στην ανάπτυξη της περιοχής της Νοτιοανατολικής Αττικής (1885-1938), Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Παπανικολάου Μαρία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008

Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στη ΝΑ. Αττική. Όψεις, τάσεις και προοπτικές, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Δήμος Χρ. Ηλίας
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Η ρητινοσυλλογή στα Βίλια Αττικής, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Οικονόμου Ι. Ανδρομάχη
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Η ρύπανση της Λαυρεωτικής χερσονήσου και του αστικού περιβάλλοντος του Λαυρίου από τα μεταλλευτικά-μεταλλουργικά απορρίμματα και οι επιπτώσεις στην υγεία του τοπικού πληθυσμού, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Βέργου Αικ.
Βλαχογιάννης Ν.
Δημητριάδης Αλ.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Η σημαντική συμβολή της οικογένειας Αντωνίου Ζυγώματα στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του Αυλώνα (Κακοσάλεσι) Αττικής, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Λιακούρας Δημήτρης
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Η σημερινή αισθητική εικόνα και πράξη στην περιοχή μας, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Πανουργιάς Θύμιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Η Σκιά της Ανάπτυξης, το Χωροταξικό Ασυνείδητο και η ΝΑ. Αττική. Αστική συγκέντρωση και πολωμένη ανάπτυξη, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Παννίρης Ηλίας
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Η σπάνια χλωρίδα της ΝΑ. Αττικής και οι κίνδυνοι που την απειλούν λόγω της αστικοποίησης της περιοχής, σελ.: 229
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σφήκας Γεώργιος, Ερευνητής Ελληνικής Φύσης, Γ.Γ. Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Φύσης
Κερατέα 2001
Η σταδιακή αστικοποίηση του πληθυσμού της Κερατέας κατά το δεύτερο μισό του αιώνα μας, σελ.: 387
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ρώμας Γ. Χρίστος, Φιλόλογος
Παιανία 1994
Η στρατηγική ανάπτυξης της Γαλλικής Εταιρείας Μελετών Λαυρίου (Γ.Ε.ΜΛ.), Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Μαρκουλή Αθανασία
Μπαμπούνης Χάρης, Φιλόλογος
Παναγόπουλος Κωνσταντίνος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Η συμβολή της εταιρίας των μεταλλουργείων του Λαυρίου στην δημιουργία και την ανάπτυξη της πόλης του Λαυρίου, σελ.: 303
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλογρή Τίτσα, Οικονομολόγος - Ιστορικός
Παιανία 1994
Η συμβολή των Αχαρνών στην πολιτική ζωή της Πόλης - Κράτους των Αθηνών τον 4ο αι. π.Χ., Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Καρνέζης Παν.
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Η συμβολή των γεωλογικών χαρτογραφήσεων στη μεταλλευτική ανάπτυξη της Λαυρεωτικής από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Μαρκουλή Αθανασία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Η συμμετοχή του Δήμου Κρωπίας στα Ολύμπια του 1859, σελ.: 110
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Γιαννάκης Β. Θωμάς, Αν. Καθηγητής Τ.Ε.ΦΑ.Α. Πανεπιστημίου Αθηνών
Κορωπί 1998
Η συνιδιοκτησία ή Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Μαρκοπούλου "ΜΑΡΚΟ", σελ.: 381
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μαγουλάς Γεώργιος, Διευθυντής Συνεταιρισμού "ΜΑΡΚΟ"
Μαρκόπουλο 1995
Η Τέχνη του πηλού στα Μεσόγεια στα χρόνια που πέρασαν, σελ.: 200
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Τσεβά Αγγελική, Εικαστικός, Καλλιτέχνης
Κορωπί 1998
Η φιλοσοφία του θανάτου στις επιτύμβιες επιγραφές της Αττικής, σελ.: 67
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πέππα - Δελμούζου Ντίνα, Πτυχ. Φιλοσοφικής, Επιγραφολόγος - Έφορος Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Η φιλοσοφική σκέψη του καθηγητή Π. Παναγιώτου, σελ.: 487
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ρώμας Γ. Χρίστος, Φιλόλογος
Κερατέα 2001
Η φορεσιά της Αττικής στα νεοελληνικά τάματα, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Καρδαμίτση Αδάμη Μάρω
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Η φύση στην ΝΑ Αττική μέσα από βιβλία και περιοδικά των δύο τελευταίων αιώνων, σελ.: 233
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κουρουζίδης Σάκης, Πρόεδρος Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης
Κερατέα 2001
Η χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων της ρύπανσης της Λαυρεωτικής χερσονήσου στο σχεδιασμό χρήσεων γης, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Βέργου Αικ.
Δημητριάδης Αλ.
Στεφουλή Ν.
Τσόμπος Π.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004

Ηχογραφήσεις τραγουδιών στα Μεσόγεια, σελ.: 357
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Δραγούμης Μάρκος, Μουσικολόγος
Κορωπί 1998
Θέματα και εικόνες από το Λαύριο στην πρώιμη λογοτεχνική δημιουργία (ποίηση - πεζογραφία) του Τέλλου Άγρα, σελ.: 459
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κίτσιου - Αντωνίου Δήμητρα, Φιλόλογος - Λαογράφος
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Θεματικά μοτίβα και εκφραστικά μέσα μοιρολογιών από τα Μεσόγεια Αττικής, σελ.: 116
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Συρμού Ευανθία, Φιλόλογος
Κορωπί 1998
Θεοί και ήρωες στον αρχαίο Δήμο ΚΕΦΑΛΗ, σελ.: 56
Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Καλύβια Οκτώβριος 1984
Θολωτοί τάφοι της Αττικής, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Μαράντου Ελένη
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Θορικός, τα Προβάτσα και το Makronisos Project. Τα μεταλλεία της Μακρονήσου, σελ.: 557
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Demolin Isabelle, Επιστημονική Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών
Spitaels Pauline, Υπεύθυνη Μελετών Παν/μίου Γάνδης
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Ιάκωβος Διαμαντόπουλος, ο ιατρός, ο πολιτικός, ο άνθρωπος, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Παπασταυρόπουλος Σταύρος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο 6ου τομέα (Παλλήνης). Στόχοι και λειτουργία, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Κούμουλα Αναστασία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Ιδανική σχέση άνθρωπος - φύση, σελ.: 117
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Νικολάου Χαράλαμπος, Γεωπόνος
Μαρκόπουλο 1995
Ιδεολογικοί και συναισθηματικοί πυρήνες στο Αρβανίτικο Δημοτικό τραγούδι, σελ.: 431
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σταματίου Π. Γεώργιος, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, Επίτιμος Λυκειάρχης
Παιανία 1994
Ιεροί τόποι περιοχής Αναβύσσου, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Δαλάκογλου Δ. Θεόδωρος, Μαθηματικός
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Παιανίας. 100 χρόνια ιστορία (1905-2005), Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Βεκρής Λευτέρης, Επιμελητής Έκδοσης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Ιστορία αρχιεπισκόπου Φθιώτιδος Κωνσταντίνου Καλοζύμη, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Κουσουρή Κόγια Αγγελική
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Ιστορία και Λαογραφία Αφιδνών, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Κουτσούκος Χρήστος
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία της Νέας Ιωνίας, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Σαπουτζάκης Χάρης
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Ιστορικά-κοινωνιολογικά σχόλια για τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής στη "Γαλήνη" του Ηλία Βενέζη, σελ.: 183
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σταματίου Π. Γεώργιος, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, Επίτιμος Λυκειάρχης
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Ιστορική - Ετυμολογική έρευνα του τοπωνυμίου Βραυρών, σελ.: 183
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Ιστορική - οικιστική εξέλιξη, διαμόρφωση και αστικοποίηση της Κερατέας, σελ.: 363
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Παιανία 1994
Ιστορική αναφορά στα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών περιόδου 1928-1936 στα Μεσόγαια και στη Λαυρεωτική, σελ.: 141
Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπαμπούνης Ν. Χάρης, Φιλόλογος - Ιστορικός
Καλύβια Οκτώβριος 1984
Ιστορικό Επιστημονικών Συναντήσεων Πέτρου ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Αρχαιολόγου, Δημάρχου Καλυβιών, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000

Ιστορικό των επιστημονικών Συναντήσεων Ν.Α. Αττικής, σελ.: 19
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπαμπούνης Χάρης, Φιλόλογος
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Μαρκόπουλο 1995
Ιστορικό των Επιστημονικών Συναντήσεων ΝΑ. Αττικής. Αναφορά στον Κορωπιώτη Αρχαιολόγο Νικόλαο Κοτζιά, σελ.: 37
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λέκκα - Χατζή Βασιλική, Φιλόλογος - Συγγραφέας
Κορωπί 1998
Ιων Βορρές: Το κτήμα Βορρέ και ο ιδρυτής του στην νεώτερη ιστορία του Μαρουσιού, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Δούση Καίτη
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Καλύβια Θορικού 1950: Η κατανομή μιας άγονης γης και τα τσιφλίκια, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Δέδε Κολλιαδήμα Ελένη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Καλωσόρισμα από το Δήμαρχο Σπάτων Αθανάσιο Τούντα, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Τούντας Αθανάσιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Καταγραφή των αρχαιολογικής και ιστορικής σημασίας λειψάνων του Ανατ. Ιασίου που εξαφανίστηκαν στην εκπνοή του εικοστού αιώνα, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Καλλιέρης Δημήτριος
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Κατάλογος Δημοσιευμάτων Δημ. Λαζαρίδη, σελ.: 37
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαζαρίδη Πέπη, Επιμελήτρια Αρχαιοτήτων
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Κέρνοι από την Λαυρεωτική, σελ.: 210
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Οικονομάκου Μαρία, Επιμελήτρια Κλασικών Αρχαιοτήτων
Τσαϊμου Κωνσταντίνα, Αρχαιολόγος Επίκ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Κορωπί 1998
Κίτσι - Θήτι Κορωπίου: Το παρόν και το μέλλον ενός αρχαίου δήμου, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Ανδρικού Ελένη
Ντούνη Κερασία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Κλείσιμο Συμποσίου από τον Αντιπρόεδρο του ΙΛΜΑ κ.Βασίλη Δημάδη, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Δημάδης Βασίλης
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Κοινοτικές επιτροπές στα Μεσόγεια κατά τον 19ο αιώνα, σελ.: 398
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πρίφτης Κώστας, Ιατρός - Ιστοριοδίφης
Κορωπί 1998
Κοινωνικές και πολεοδομικές επιπτώσεις του αεροδρομίου των Σπατών στην περιοχή των Μεσογείων, σελ.: 441
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Γιάγκου Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
Λάμπρου - Γιάγκου Αναστασία, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
Μαρκόπουλο 1995
Κοινωνική διαστρωμάτωση και οργάνωση τον χώρου στο Λαύρειο (1870-2000), Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Αλεξάκης Π. Ελευθέριος, Δρ. Εθνολόγος - Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Κοστοβώκοι και σωτηρία της ιεράς πόλεως Ελευσίνος, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Λαζάρου Γ. Αχιλλέας
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Κρηναίο οικοδόμημα πλησίον τον αρχαίου ναού στην Μερέντα, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Αργυρόπουλος Βασίλης
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Κτηματολογικά Κορωπίου τον 19ο αιώνα, σελ.: 243
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κόλλιας Σεραφείμ, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κορωπί 1998
Κώστας Σωτηρίου, οι παιδαγωγικές αρχές του και οι εκπαιδευτικές θέσεις του, σελ.: 401
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σταματίου Π. Γεώργιος, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, Επίτιμος Λυκειάρχης
Μαρκόπουλο 1995
Λαθούριζα: Συμβολή στην μελέτη ενός οικισμού των πρωίμων ιστορικών χρόνων, σελ.: 231
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μαζαράκης - Αινιάν Αλέξανδρος, Δρ. Αρχαιολόγος
Παιανία 1994
Λαογραφικές παρατηρήσεις σε τοιχογραφία του Άγιου Αθανάσιου στο Κορωπί, σελ.: 85
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μουζάκης Α. Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός - Λαογράφος
Κορωπί 1998
Λαοί και Πολιτισμοί στην Ανατολική Αττική στις Απαρχές του 21ου αιώνα. Πολυπολιτισμός και Τοπικός Πολιτισμός. Εργασία Περιβαλλοντικής Ομάδας του Λυκείου Καλυβίων Θορικού Αττικής 2001-2002, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Κοτσοβού Ελένη
Λάππα Παπαδάκη Ελευθερία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004

Λαύρειο, ένα μεγάλο μεταλλουργικό κέντρο της Αρχαιότητας, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Βαρουφάης Γιώργος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Λαυριώτες έφηβοι στη Σχολή Απόρων Παίδων του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός κατά τα έτη 1890-1900, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Μπολανάκης Ιωάννης, Θεολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Λείψει σι Λεψίνα. Χάθηκε σαν την Ελευσίνα. Παροιμιώδης φράση. (Από τα υπό έκδοση άπαντα του Αθανασίου Τσίγκου), Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Τσίγκου Αντωνίου Σοφία
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Ληξιαρχείο Δήμου Καλυβιών - Βιβλία θανάτων (1912-1974): Όταν οι αριθμοί μιλούν για τη ζωή και τον θάνατο των ανθρώπων, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Δέδε Κολλιαδήμα Ελένη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Ληστεία και πειρατεία στη Ν.Α. Αττική, σελ.: 449
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μιχαήλ - Δέδε Μαρία, Συγγραφέας - Λαογράφος - Ιστορικός
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Ληστεία και Πειρατεία στην Αττική κατά τους προεπαναστατικούς και μετεπαναστατικούς χρόνους, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Μιχαήλ - Δέδε Μαρία, Συγγραφέας - Λαογράφος - Ιστορικός
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Λιθάργυρος: Ένα χρήσιμο παραπροϊόν της μεταλλουργίας αργύρου στο αρχαίο Λαύριο, σελ.: 233
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παπαδημητρίου Γεώργιος, Καθηγητής Μεταλλογνωσίας Ε.Μ.Π.
Μαρκόπουλο 1995
Μάκρη και Λιβίσι Λυκίας: όνο δίδυμες μικρασιατικές κοινότητες, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Αχλάδη Ευαγγελία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Μαρουσιώτικος Γάμος, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Μπουλμπάσης Γιάννης
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Μέγαρα: η θαλάσσια πύλη της Αττικής προς την μινωική Κρήτη κατά την 2η χιλιετία π. Χ., Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Χούντρας Γεώργιος
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Μελετώντας την εξέλιξη της ναοδομίας στη ΝΑ. Αττική κατά την όψιμη Τουρκοκρατία, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Παπαγιαννάκος Νίκος, Αρχιτέκτονας - Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Μενίδι: Ο Μύλος του Πανούση Τριβέλα, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Βερούκη Χριστίνα
Γρυπάρη Μαρία
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Μερικές πτυχές του πολεοδομικού και κυκλοφοριακού χάους, σελ.: 471
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αραβαντινός Αθανάσιος, Καθηγητής Πολεοδομίας Ε.Μ.Π.
Μαρκόπουλο 1995
Μερικές σκέψεις για τη ΝΔ. παραλία της Αττικής με ειδική αναφορά στην παραλία της Βούλας, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Οικονόμου Λεωνίδας, Δρ. Ειδικός Επιστήμων στο Τμήμα Κοιν. Πολιτικής & Κοιν. Ανθρωπολόγος Παντείου Πανεπιστημίου
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Μεσόγεια χώρος Συνάντησης και αλληλοεπίδρασης Λαών - Λίκνο πολιτισμού, σελ.: 62
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Νικολή Καλλιρρόη, Αρχαιολόγος
Κορωπί 1998
Μεσόγεια: οι περιηγητές μιλούν για τις πορείες τους, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Χαίρη - Παπαγιαννάκου Ελπίδα, Δρ. Αρχιτέκτων, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Μεσογείτες αγωνιστές του '21: Μια αρχειακή έρευνα, σελ.: 643
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Βεκρής Λευτέρης, Φιλόλογος
Πρίφτης Κώστας, Ιατρός - Ιστοριοδίφης
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Μεσογείτικα έγγραφα, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Πρόφης Γιάννης, Λαογράφος - Ζωγράφος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Μεταβολικά νοσήματα, θυρεοειδοπάθειες και τρόπος ζωής στα Μεσόγεια, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Κανδηλώρος Χάρης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Μια "σχολή" ζωγράφων κατά το Β μισό του 18ου Αιώνα στην Αττική, σελ.: 37
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ορφανού Λουκία, Φιλόλογος - Βυζαντινολόγος
Μαρκόπουλο 1995

Μια θεώρηση για τα προβλήματα του τομέα υγείας στα Μεσόγεια, σελ.: 93
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Γιάννης Ηλίας, Δρ. Χωροταξίας - Πολεοδομίας, Δ/ντής Κέντρου Έρευνας & Τεκμηρίωσης
Κερατέα 2001
Μία νέα ερμηνευτική προσέγγιση της βάσης του λατρευτικού αγάλματος της Νεμέσεως, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Μοστράτος Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Μια πρόταση για την μετατροπή του Α' Δημοτικού Σχολείου Παιανίας σε πνευματικό κέντρο και για την ανάπλαση των πλατειών Ζωοδόχου Πηγής και Δημοσθένους, σελ.: 83
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Νικολογιάννης Χρήστος, Αρχιτέκτων
Παιανία 1994
Μια πρόταση για το ΑΤΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, σελ.: 91
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Μία πρόταση οικονομικού ενδιαφέροντος για τα μεταλλεία του Λαυρίου. [Αριστοτέλους] Οικονομικών Β Π 36, 1353 α 15-18, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Μπαλόγλου Π. Χρήστος, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (D.E.A. Οικονομίας - M.A. Econ)
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Μικρασιάτες αγγειοπλάστες και κεραμιστές στο Μαρούσι, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Ιωάννου Ιωάννης, Σπηλαιολόγος
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Μικρασιατικά ήθη και έθιμα από το Συνοικισμό Προσφύγων Ελευσίνας, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Σιδηράς Γρηγόρης
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Μικροτοπωνύμια του χωριού Κουκουβάουνες, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Μουζάκης Α. Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός - Λαογράφος
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Μίσθωσις Πρασιέων, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Ματθαίου Άγγελος, Αρχαιολόγος - Επιγραφολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Μνημεία και Μνήμες της Βιομηχανικής Αρχαιολογίας στο Λαύριο. Η Χρήση των Κτιρίων και οι Διαδοχικές Όψεις της ζωής τους. Η περίπτωση του Ξυλουργείου, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Καυκά Δήμητρα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Μνήμες τρύγου στα Μεσόγεια, σελ.: 288
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπούκης Δημήτριος, Ιατρός - Ακτινολόγος
Κορωπί 1998
Μνήμη και μαρτυρίες: Η συμβολή της οικογένειας Μπέκα στην κοινωνική και πολιτιστική πορεία της πόλης των Σπατών (19ος-20ος αι.), Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Λιάκου Ιωάννα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Μορφές διάβρωσης και διαδικασία συντήρησης μαρμάρινων γλυπτών από τη συλλογή της Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου (Ε.Ε.ΜΛ.), Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Καραμπότσος Αθανάσιος
Λαμπρόπουλος Βασίλειος
Σακαρίκου Γεωργία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Μορφολογικά στοιχεία και τυποποίηση των αρχαίων επιπέδων πλυντηρίων, σελ.: 183
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παπαδημητρίου Γεώργιος, Καθηγητής Μεταλλογνωσίας Ε.Μ.Π.
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Μουσική και χορός. Ψηφίδες πολιτισμού στα Μεσόγεια, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Μάργαρη Ν. Ζωή
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Μουσικό επίγραμμα από την Λαυρεωτική, σελ.: 413
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Θέμελης Δημήτρης, Καθηγητής Μουσικολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Θέμελης Γ. Πέτρος, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Μουσικολαογραφικές αποστολές στη νοτιοανατολική Αττική. Καταγραφές δημωδών ασμάτων από πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε μέρη της νοτιοανατολικής Αττικής, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Σουλακέλλης Α. Θεοφάνης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Μύθοι και παραδόσεις της Ελευσίνας, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Γσουρε Μαρία
Κατσανού Θεοδώρα
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Μύθος και πραγματικότητα στη «Γαλήνη» του Ηλία Βενέζη, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Δαλάκογλου Δ. Θεόδωρος, Μαθηματικός
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Μύθος και πραγματικότητα στην προϊστορία της ΝΑ Αττικής, σελ.: 91
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλικισιανός Μιχάλης, Φιλόλογος - Αρχαιολόγος
Μαρκόπουλο 1995

Μυκηναϊκά Έθιμα ταφής από την ΝΑ. Αττικής, σελ.: 257
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλικισιανός Μιχάλης, Φιλόλογος - Αρχαιολόγος
Παιανία 1994
Μυκηναϊκή μικροτεχνία από την περιοχή των Μεσογείων, σελ.: 279
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλικισιανός Μιχάλης, Φιλόλογος - Αρχαιολόγος
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Μυκηναϊκοί τάφοι. Μια νέα προσέγγιση για τα προϊστορικά Σπάτα, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Παλικισιανός Μιχάλης, Φιλόλογος - Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
ΝΑ. Αττική: Δυνατότητες Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, σελ.: 151
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Κερατέα 2001
Ναΰδριο Προφήτου Ζαχαρίου Ελευσίνος, παλαιοχριστιανική Βασιλική 5ου αι. μ.Χ, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Κονδύλης Γιώργος
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Ναυτικά ακιδογραφήματα στη Λαυρεωτική, σελ.: 425
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Τζάλας Ηλίας - Θεοχάρης, Πρόεδρος Ελληνικού Ιν/του Προστασίας Ναυτικής Παράδοσης
Κορωπί 1998
Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στη Λαυρεωτική σχετικά με τον εμπλουτισμό των μεταλλευμάτων, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Τσαϊμου Κωνσταντίνα, Αρχαιολόγος Επίκ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Νέα ευρήματα από το θέατρο Θορικού, σελ.: 221
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Mussche Hermann, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας (Πανεπιστήμιο Γάνδης Βελγίου)
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Νέα στοιχεία για τη ζωή και την εκπαιδευτική δραστηριότητα του παιδαγωγού Κώστα Σωτηρίου (1889-1966), Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Μπαμπούνης Ν. Χάρης, Φιλόλογος - Ιστορικός
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Νέα στοιχεία για την εμπλουτιστική διαδικασία των αργυρούχων μεταλλευμάτων στο αρχαίο Λαύριο, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Τσαϊμου Κωνσταντίνα, Αρχαιολόγος Επίκ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ: Αθήνα - Ερμούπολη
Έκδοση: Εταιρείας Μελέτης Ελληνισμού
1984
Νεότερα ανασκαφικά δεδομένα από το Δήμο Γλυκών Νερών, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Παπαφλωράτου Ελένη
Χατζηδημητρίου Αθηνά
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Νεώτερα από από την συντήρηση των Βυζαντινών Μνημείων στα Μεσόγεια, σελ.: 431
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Γκίνη - Τσοφοπούλου Ελένη, Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Νεώτερα στοιχεία για καμαρόσπιτα στο Κορωπί, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Σακκά Θηβαίου Μαργαρίτα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Νομικά προβλήματα σχετικά με την εκμετάλλευση των σκωριών του Λαυρίου, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Γιαννέλου Γρ. Περσεφόνη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Νομοθετικές ρυθμίσεις θεμάτων παιδείας στη ΝΑ. Αττική κατά τον 19ο αιώνα, σελ.: 470
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπαμπούνης Ν. Χάρης, Φιλόλογος - Ιστορικός
Κορωπί 1998
Ξενάγηση στο χώρο των απολιθωμάτων της Αττικής, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Συμεωνίδης Νίκος, Παλαιοντολόγος, Στρωματογράφος - Καθηγητής Γεωλογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Ξενάγηση στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος Κορωπίου, σελ.: 382
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μιχαήλ Γιάννης, Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος
Κορωπί 1998
Ο «Ύμνος εις Δήμητρα» του Καλλιμάχου και ο οικολογικός συμβολισμός του παρένθετου σ' αυτόν μύθου, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Αρβανίτης Ιωάννης
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Ο George Finlay (1799-1875) και το Λαυρεωτικό Ζήτημα, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Μπαλόγλου Π. Χρήστος, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (D.E.A. Οικονομίας - M.A. Econ)
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000

Ο άγνωστος Συβρίδης και τα μεταλλεία του Λαυρίου, σελ.: 294
Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Καλύβια Οκτώβριος 1984
Ο αγροτικός βίος και οι εργασίες του παλαιού Μεσογείτη. Τα εργαλεία και η ορολογία τους, σελ.: 515
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Χατζησωτηρίου Δ. Γεώργιος, Γιατρός - Ιστοριοδίφης - Λαογράφος
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Ο Αρχαιολόγος Νικόλαος Κοτζιάς και το Επιστημονικό του έργο, σελ.: 45
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Κορωπί 1998
Ο Αττικός Δήμος Κεφαλή και η Ακαμαντίς φυλή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο κράτος των Αθηνών κατά τον 6ο - 4ο αι. π.Χ., σελ.: 145
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Νικολή Καλλιρρόη, Αρχαιολόγος
Κερατέα 2001
Ο Βυζαντινός ναός των Ταξιαρχών στη θέση Καμάρι στο όρος της Πεντέλης. Τυπολογικές-Εικονογραφικές παρατηρήσεις, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Μουζάκης Α. Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός - Λαογράφος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Ο εκπαιδευτικός - συγγραφέας Χρίστος Ενισλείδης (Στρατοκόπος), σελ.: 49
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής, Αφιέρωμα
Νικολάου Χαράλαμπος, Γεωπόνος
Κερατέα 2001
Ο ευεργέτης της πόλης μας, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Μαργέτης Αθανάσιος
Μπέκας Χρήστος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Ο ζωγράφος Αγήνωρ Αστεριάδης και το Μαρούσι, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Παναγιωτουνάκου Πατσουμά Αικατερίνη
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Ο ζωγράφος Τάσος Χατζής και το έργο του, σελ.: 43
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής, Αφιέρωμα
Δημοπούλου Μάχη, Καθηγήτρια - Εικαστικός
Κερατέα 2001
Ο Ιερός Γάμος στην αρχαία Ελλάδα (περίληψη), Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Λεντάκης Ανδρέας
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Παρασκευής Λαυρίου, σελ.: 439
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κανατούρης Αριστείδης, Μαθηματικός
Κερατέα 2001
Ο Καθηγητής Πάνος Παναγιώτου και το έργο του, σελ.: 39
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής, Αφιέρωμα
Ρώμας Γ. Χρίστος, Φιλόλογος
Κερατέα 2001
Ο Κεντρικός Σοσιαλιστικός Σύλλογος του Σταύρου Καλλέργη και η δράση του στο Λαύριο, 1890-1902, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Δερματής Ν. Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Ο Κορωπιώτης γλύπτης, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Γκίκας Νίκος
Τσεβά Αγγελική, Εικαστικός, Καλλιτέχνης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Ο μαθητής του Δ. Γληνού, παιδαγωγός της Αντίστασης ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ (1889-1966). Από το Μαρκόπουλο στις Κορυσχάδες κι από το βουνό στη Βουλή των Ελλήνων. Μια ζωή αφιερωμένη στην υπόθεση της Ελληνικής Παιδείας, σελ.: 727
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπαμπούνης Ν. Χάρης, Φιλόλογος - Ιστορικός
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Ο Μαραθώνας την Ρωμαϊκή εποχή, σελ.: 307
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αραπογιάννη Ξένια, Επιμελήτρια Κλασικών Αρχαιοτήτων
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Ο Μαραθώνας του Eugene Vanderpool, σελ.: 35
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Camp M. John, Καθηγητής Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Ο Ναός της Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Πικέρμι Αττικής, σελ.: 463
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλαή - Μουζάκη Αναστασία, Ιστοριοδίφης, Φιλόλογος, υποψήφια Διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Μουζάκης Α. Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός - Λαογράφος
Κερατέα 2001
Ο πατήρ και Διδάσκαλος Ιάκωβος Πανούσης, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Μπολανάκης Ιωάννης, Θεολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Ο Περί Εκβολάδων Νόμος: ένας νόμος για την υπεράσπιση του δικαίου ή για τη διάσωση του γοήτρου του ελληνικού κράτους, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Κεκροπουλου Μαρία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008

Ο πολίτης Κώστας Μιχαήλ και η Δελφική ιδέα, σελ.: 411
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σταματίου Π. Γεώργιος, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, Επίτιμος Λυκειάρχης
Κορωπί 1998
Ο Πρωτοελλαδικός οικισμός στο Κορωπί και η μελέτη της Πρωτοελλαδικής Αττικής, σελ.: 321
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Ο ρόλος τον συνδυασμού επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου στο οικονομικό αποτέλεσμα της τήξης του αργυρίτη, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Τσαϊμου Κωνσταντίνα, Αρχαιολόγος Επίκ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Ο ρόλος των Ελλήνων μηχανικών στο βιομηχανικό Λαύρειο της μεταλλείας και της μεταλλουργίας- η σχέση με το Ε.Μ.Π., Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Δερματής Ν. Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Ο σιδηρόδρομος Αθηνών Λαυρίου: Σύντομο ιστορικό - αναγκαιότητα και προοπτικές επαναλειτουργίας, σελ.: 481
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σύλλογος Φίλοι του Σιδηροδρόμου , Σύλλογος
Μαρκόπουλο 1995
Ο σύγχρονος Δήμος του Γέρακα στα χνάρια του «παλιού», Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Κοκκαλιάρης Άγγελος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Ο σχηματισμός της κοινότητος Άνω Λιοσίων, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Αργυρόπουλος Αργύριος
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Ο Υμηττός στη λογοτεχνία, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Πυλαρινός Θεοδόσιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Ογκώδες κτίσμα Ρωμαϊκής περιόδου στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής: Το πέρασμα στα μεσόγεια κατά την ύστερη αρχαιότητα, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Χριστοδούλου Ν. Δημήτριος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Οδοιπορικό ενός νέου ιατρού που ξεκίνησε από τον Όλυμπο και κατέληξε στο Μαρούσι, τον τόπο που αγάπησε περισσότερο και από την γενέτειρα του, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Δημάδης Βασίλης
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Οι Αλβανοί μετανάστες του Πόρτο Ράφτη Μεσογαίας μέσα από τις προσωπικές τους αφηγήσεις, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Χρυσανθοπούλου Βασιλική
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Οι αλυκές της Αναβύσσου, σελ.: 375
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Οι ανενεργοί βιομηχανικοί χώροι της Ελευσίνας. Ιστορική μνήμη και νέες χρήσεις, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Λεχουρίτη Σακελλαρίου Καλλιόπη
Πατάλα Ρούσσου Ελένη
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Οι απολιθωμένες ακτογραμμές Αγ. Νικολάου Αναβύσσου και Λαγονησίου ..., σελ.: 243
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καμπούρογλου Ευάγγελος, Δρ. Αρχαιογεωμορφολόγος
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Οι Αρβανίτες της Αττικής (Από τα υπό έκδοση Άπαντα του Αθανασίου Τσίγκου), Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Τσίγκου Κολυβά Νίκη
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Οι αρχικές εστίες των παλαιών οικογενειών της Παιανίας (Λιόπεσι), σελ.: 47
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Χατζησωτηρίου Δ. Γεώργιος, Γιατρός - Ιστοριοδίφης - Λαογράφος
Παιανία 1994
Οι δραστηριότητες του Μετσόβειου Πολυτεχνείου για το αρχαίο και σύγχρονο Λαύριο, σελ.: 267
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παναγόπουλος Κ, Καθηγητής Ε.Μ.Π. - ΤΣΑΪΜΟΥ K., Λέκτωρ Ε.Μ.Π.
Μαρκόπουλο 1995
Οι δυνατότητες αξιοποίησης των ηπίων μορφών ενέργειας στην περιοχή της ΝΑ. Αττικής, σελ.: 119
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Οικονομίδης Γρηγόρης, Επιστημονικός Συνεργάτης Κ.Α.Π.Ε.
Κερατέα 2001
Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία των μεταλλείων στο περιβάλλον του Λαυρίου, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Δερματής Ν. Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Οι ερευνητές - αυτοδύτες - φωτογράφοι βυθού ΣΟΥΛΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ παρουσιάσαν την εργασία τους «Αγώνας για την επιβίωση» με ταυτόχρονη προβολή διαφανειών
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής, Παράρτημα
Λευκαδίτη Σούλα, Ερευνητής - Αυτοδύτης
Λευκαδίτης Γιάννης, Ερευνητής - Αυτοδύτης
Κορωπί 1998


Οι θανατικές εκτελέσεις στο νεότερο Λαύριο, σελ.: 171
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κανατούρης Αριστείδης, Μαθηματικός
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Οι θερινές διακοπές των Μεσογειτών κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, σελ.: 698
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Χατζησωτηρίου Δ. Γεώργιος, Γιατρός - Ιστοριοδίφης - Λαογράφος
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής τον 19ο αιώνα: επώνυμα, καταγωγή εθνική και πολιτιστική κληρονομιά, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Καλλιέρης Δημήτριος
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Οι Μεγαρίτικες φορεσιές, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Ηλίας Δημήτρης
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Οι Μενιδιάτες Λεκαίοι στην Επανάσταση του '21, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Γιώτας Γ. Δημήτρης
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Οι Μεσογείτες το 1821. Νεότερα στοιχεία, σελ.: 279
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πρίφτης Κώστας, Ιατρός - Ιστοριοδίφης
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Οι μεταβυζαντινές εκκλησίες της περιοχής Ασπροπύργου και η σημασία τους για την ιστορική έρευνα του χώρου, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Μουζάκης Α. Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός - Λαογράφος
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελευσίνα: η προσαρμογή και η ανάπτυξη, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Σφυρόερας Βλ. Βασ.
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Οι Ξένοι στα Μεσόγεια Αττικής, σελ.: 417
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μιχαήλ - Δέδε Μαρία, Συγγραφέας - Λαογράφος - Ιστορικός
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Οι ξεριζωμένοι του Βάσου Δασκαλάκη, σελ.: 219
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σταματίου Π. Γεώργιος, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, Επίτιμος Λυκειάρχης
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Οι οικονομικές αντιλήψεις του Δημοσθένους του Παιανιέως, σελ.: 389
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κόντος Αλέξανδρος, Φιλόλογος - Νομικός (D.E.A. Γλωσσολογίας)
Μπαλόγλου Π. Χρήστος, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (D.E.A. Οικονομίας - M.A. Econ)
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Οι οχυρώσεις του Θριασίου Πεδίου, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Γιαννοπούλου - Κονσολάκη Ελένη
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Οι παράκτιοι οικισμοί της Αττικής στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων οδών του προϊστορικού Αιγαίου, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Παπαγεωργίου Κ. Δέσποινα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Οι παραχωρήσεις των μεταλλείων της Λαυρεωτικής και η οικονομία τον κράτους των Αθηνών τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ., Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Κονοφάγος Κ. Ηλίας
Σιδέρη Η. Σταυρούλα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Οι περιηγητές στην Παιανία - Λιοπέσι (17ος-19ος) αι. μ.Χ.), σελ.: 401
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Βεκρής Λευτέρης, Φιλόλογος
Παιανία 1994
Οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής στη Λαυρεωτική, σελ.: 295
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπαμπούνης Ν. Χάρης, Φιλόλογος - Ιστορικός
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Οι σιφναικοί σύλλογοι Αμαρουσίου ως παράγοντες ενδυνάμωσης της τοπικής συνοχής στο σύγχρονο αστικό κέντρο, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Σπαθάρη Μπεγλίτη Ελένη
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Οι σιωπές της ιστορίας και η ευθύνη του ιστορικού: Ένα παράδειγμα από τα πρώτα χρόνια μεταλλευτικής δραστηριότητας στο Λαύριο, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Κεκροπουλου Μαρία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Οι στόχοι του Μουσείου Μεταλλείας-Μεταλλουργίας Λαυρείου, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Δερματής Ν. Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Οι τοιχογραφίες του Ναού της Φανερωμένης Σαλαμίνος, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Θεοχάρη Μαρία
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992


Οι φυγαδεύσεις Ελλήνων και Συμμάχων από την ακτογραμμή της Κερατέας στη διάρκεια της Κατοχής, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Ιατρού Π. Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Οι Φωκιανοί πρόσφυγες στην Ανάβυσσο. Συνεταιρισμός αποκαταστάσεως καλλιεργητών Παλαιάς Φωκαίας, σελ.: 613
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Τσαλικίδης Θ. Μανώλης, Βιβλιοθηκονόμος
Κερατέα 2001
Οι Χασιώτες στην Επανάσταση του Εικοσιένα και ο Καπετάν Μελέτης Βασιλείου, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Γιώτας Γ. Δημήτρης
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Οι χήρες της ΒΑ. Αττικής. Ιστορικός, πολιτιστικός και κοινωνικός ρόλος, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Καζαζάκη Γκοσμά Ζωή
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Οι ψαράδες του Λαυρίου. Η εθνοϊστορία μιας επαγγελματικής ομάδας. Μια πρώτη προσέγγιση, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Αλεξάκης Π. Ελευθέριος, Δρ. Εθνολόγος - Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Οικιακή οικονομία στο Μεγαρίτικο Σπίτι κατά το πρώτο μισό του αιώνα και παλαιότερα, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Μελετίου Αθηνά
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Οικισμοί περιοχής Κορωπίου κατά την Τουρκοκρατία, σελ.: 595
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κόλλιας Σεραφείμ, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κερατέα 2001
Οικογένεια και μεταβίβαση της περιουσίας στους Αλβανόφωνους της ΝΑ. Αττικής και Λαυρεωτικής, σελ.: 569
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αλεξάκης Π. Ελευθέριος, Δρ. Εθνολόγος - Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Οικονομική και παραγωγική εξέλιξη της ΑΚΕΛ (Ανωνύμου Κεραμευτικής Εταιρείας Λαυρίου). Εσωτερικός και εξωτερικός ανταγωνισμός της εταιρείας - Γενικότερο Οικονομικό Περιβάλλον 1941-1951, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Λάππα Παπαδάκη Ελευθερία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Οίνος και αρχαία Αττική: Οίνος της Μεσσωγίδος ή οίνος από τα Μεσόγεια, σελ.: 589
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ραπτόπουλος Σωτήρης, Αρχαιολόγος ΕΠΚΑ
Κερατέα 2001
Ονοματολογικά Πικερμίου, σελ.: 225
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Γκινοσάτης Παναγιώτης, Δικηγόρος
Παιανία 1994
Ονοματολογικά της Αττικής, σελ.: 23
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Θωμόπουλος Ιωάννης, τ. Γεν. Δ/ντης Εθνικής Βιβλιοθήκης, Πρόεδρος Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Ορυκτά σκωριών και λιθάργυρων στον όρμο "Οξυγόνο" της Λαυρεωτικής, σελ.: 273
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Βουρλάκος Νίκος, Έφορος Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρίου
Μαρκόπουλο 1995
Οχυρωματικά έργα κατά την αρχαιότητα και την ενετοκρατία στην Πάρνηθα και τις νότιες υπώρειες της, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Αναγνωστοπούλου Ειρήνη
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Όψεις της καθημερινής ζωής στη Ραφήνα του Μεσοπολέμου μέσα από τα πρακτικά των συμβουλίων της Κοινότητας, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Κουζας Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Όψεις της Νοτιοανατολικής Αττικής στα περιηγητικά - οδοιπορικά έντυπα των αρχών τον 20ού αιώνα, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Γκασούκα Μαρία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Όψεις της οικονομικής εξέλιξης και κοινωνικής συγκρότησης των χωριών Βίλια και Κριεκούκι, ΒΔ Αττικής, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Οικονόμου Ι. Ανδρομάχη
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Παιανία υπένερθεν - Παιανία Καθύπερθεν, σελ.: 31
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Παιανία 1994
Παλαιά πηγάδια και δρόμοι περιοχής Κορωπίου, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Κολέος Σεραφείμ
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Παλαιά Φώκαια: Από την Μικρασία στην Αττική, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Φρατζέσκου - Παπαδοπούλου Ζαχαρώ
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000


Οι φυγαδεύσεις Ελλήνων και Συμμάχων από την ακτογραμμή της Κερατέας στη διάρκεια της Κατοχής, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Ιατρού Π. Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Οι Φωκιανοί πρόσφυγες στην Ανάβυσσο. Συνεταιρισμός αποκαταστάσεως καλλιεργητών Παλαιάς Φωκαίας, σελ.: 613
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Τσαλικίδης Θ. Μανώλης, Βιβλιοθηκονόμος
Κερατέα 2001
Οι Χασιώτες στην Επανάσταση του Εικοσιένα και ο Καπετάν Μελέτης Βασιλείου, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Γιώτας Γ. Δημήτρης
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Οι χήρες της ΒΑ. Αττικής. Ιστορικός, πολιτιστικός και κοινωνικός ρόλος, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Καζαζάκη Γκοσμά Ζωή
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Οι ψαράδες του Λαυρίου. Η εθνοϊστορία μιας επαγγελματικής ομάδας. Μια πρώτη προσέγγιση, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Αλεξάκης Π. Ελευθέριος, Δρ. Εθνολόγος - Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Οικιακή οικονομία στο Μεγαρίτικο Σπίτι κατά το πρώτο μισό του αιώνα και παλαιότερα, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Μελετίου Αθηνά
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Οικισμοί περιοχής Κορωπίου κατά την Τουρκοκρατία, σελ.: 595
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κόλλιας Σεραφείμ, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κερατέα 2001
Οικογένεια και μεταβίβαση της περιουσίας στους Αλβανόφωνους της ΝΑ. Αττικής και Λαυρεωτικής, σελ.: 569
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αλεξάκης Π. Ελευθέριος, Δρ. Εθνολόγος - Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Οικονομική και παραγωγική εξέλιξη της ΑΚΕΛ (Ανωνύμου Κεραμευτικής Εταιρείας Λαυρίου). Εσωτερικός και εξωτερικός ανταγωνισμός της εταιρείας - Γενικότερο Οικονομικό Περιβάλλον 1941-1951, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Λάππα Παπαδάκη Ελευθερία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Οίνος και αρχαία Αττική: Οίνος της Μεσσωγίδος ή οίνος από τα Μεσόγεια, σελ.: 589
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ραπτόπουλος Σωτήρης, Αρχαιολόγος ΕΠΚΑ
Κερατέα 2001
Ονοματολογικά Πικερμίου, σελ.: 225
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Γκινοσάτης Παναγιώτης, Δικηγόρος
Παιανία 1994
Ονοματολογικά της Αττικής, σελ.: 23
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Θωμόπουλος Ιωάννης, τ. Γεν. Δ/ντης Εθνικής Βιβλιοθήκης, Πρόεδρος Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Ορυκτά σκωριών και λιθάργυρων στον όρμο "Οξυγόνο" της Λαυρεωτικής, σελ.: 273
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Βουρλάκος Νίκος, Έφορος Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρίου
Μαρκόπουλο 1995
Οχυρωματικά έργα κατά την αρχαιότητα και την ενετοκρατία στην Πάρνηθα και τις νότιες υπώρειες της, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Αναγνωστοπούλου Ειρήνη
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Όψεις της καθημερινής ζωής στη Ραφήνα του Μεσοπολέμου μέσα από τα πρακτικά των συμβουλίων της Κοινότητας, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Κουζας Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Όψεις της Νοτιοανατολικής Αττικής στα περιηγητικά - οδοιπορικά έντυπα των αρχών τον 20ού αιώνα, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Γκασούκα Μαρία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Όψεις της οικονομικής εξέλιξης και κοινωνικής συγκρότησης των χωριών Βίλια και Κριεκούκι, ΒΔ Αττικής, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Οικονόμου Ι. Ανδρομάχη
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Παιανία υπένερθεν - Παιανία Καθύπερθεν, σελ.: 31
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Παιανία 1994
Παλαιά πηγάδια και δρόμοι περιοχής Κορωπίου, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Κολέος Σεραφείμ
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Παλαιά Φώκαια: Από την Μικρασία στην Αττική, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Φρατζέσκου - Παπαδοπούλου Ζαχαρώ
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000


Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της πεδιάδας του Μαραθώνα κατά το Μέσο-Ανώτερο Ολύκαινο, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Καρκάνας Π.
Καρύμπαλης Ε.
Παλυβός Ν.
Παυλόπουλος Κοσμάς, Δρ Γεωλόγος
Περλερός Β.
Τριανταφύλλου Μ.
Τσούρου Θ.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Πανηγύρια της Αττικής, σελ.: 195
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μιχαήλ - Δέδε Μαρία, Συγγραφέας - Λαογράφος - Ιστορικός
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Παραδόσεις της Αττικής και φυσικό τοπίο, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Καμηλάκη Πολυμέρου Αικατερίνη
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Παραδοσιακά δένδρα και φυτά της αθμόνειας γης, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Μασούρης Δημήτριος
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Παρατηρήσεις σε αρχιτεκτονικά μέλη εντοιχισμένα σε μεταβυζαντινά μνημεία της περιοχής του Μαρκοπούλου, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Χαιρη Παπαπαγιανακου Ελπίδα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Παρόδιο Ιερό στη Μερέντα Μαρκοπούλου, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Τσελεπή Κ. Έλενα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Περί του γαιοκτητικού καθεστώτος του Πικερμίου, σελ.: 353
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Γκινοσάτης Παναγιώτης, Δικηγόρος
Κανάκης Δημήτριος, Τοπογράφος
Μαρκόπουλο 1995
Περιγραφή μεταλλείων - θέση, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Κορρές Χρίστος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Περιοδικές μη μαθητικές εκδόσεις στην Κερατέα κατά τον 20ό αιώνα, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Σταμέλος Ιωάννης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Περίπτωση χειρουργικής επέμβασης πολλαπλού τρυπανισμού αρχαίου κρανίου από τα Μεσόγεια Αττικής (παλαιοπαθολογική μελέτη αρχαίου σκελετικού υλικού), Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Ζαφείρη Β.
Μερδενισιάνος Κ.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Πιθανές ανατολικές καταβολές δύο διακοσμητικών θεμάτων, που απαντούν στις γυναικείες παραδοσιακές ενδυμασίες της Αττικής, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Γουήλ - Μπαδιεριτάκη Άννα Ιωάννα, Λέκτωρ Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Πικέρμι Αττικής Η Ακρόπολις της παλαιοντολογίας (Απολιθωμένα Σπονδυλωτά), Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Συμεωνίδης Νίκος, Παλαιοντολόγος, Στρωματογράφος - Καθηγητής Γεωλογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Ποια μπορεί να είναι η συμβολή του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου στην πόλη του Λαυρίου και στη ν ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτικής, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Παναγόπουλος Κωνσταντίνος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ: Κώστας Σωτηρίου, σελ.: 763
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ρώτας Βασίλης
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Πολιτικά και Δημογραφικά χαρακτηριστικά της Αν. Αττικής, σελ.: 231
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πανάς Ε. Επαμεινώνδας, Επ. Καθηγητής Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Πολιτικές του Πολιτισμού: «Πολιτιστική Κληρονομιά» και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Μάργαρη Ν. Ζωή
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Πολιτική διάσταση της εξέλιξης της διοικητικής διάρθρωσης Δήμων και Κοινοτήτων από το 1800 έως σήμερα. «Η ιδιομορφία των Δήμων και Κοινοτήτων της Αττικής σε σχέση με την Πρωτεύουσα», Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Σαρηγιάννης Γεωργ.
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Πολιτισμός των μεταλλωρύχων και εναλλακτικός τουρισμός, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Birraux Denise
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Πολιτιστικές διαδρομές στην Αττική-Μεσόγεια, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Δημητσάντου - Κρεμέζη Αικατερίνη, Λέκτωρ Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Πούσι Καλόγερου, σελ.: 117
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Diamant Steven, Διδάκτωρ Αρχαιολογίας
Traill S. John
Καλύβια Οκτώβριος 1985

Προβλήματα Περιβάλλοντος Ν.Α. Αττικής, σελ.: 665
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ιατρού Σταύρος, Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος Ε.Μ.Π.
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Προβλήματα φυσικού περιβάλλοντος Μεσογείων - Λαυρεωτικής, σελ.: 81
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κασσιός Κωνσταντίνος, Δρ. Δασολόγος - Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Προέλευση και σύνθεση του πληθυσμού Μεσογαίας και Β. Λαυρεωτικής, σελ.: 106
Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Χατζησωτηρίου Δ. Γεώργιος, Γιατρός - Ιστοριοδίφης - Λαογράφος
Καλύβια Οκτώβριος 1984
Προϊστορικά λείψανα στη Σαλαμίνα - Η Σαλαμίνα στα μεταβατικά χρόνια από την αρχαιότητα στον μεσαίωνα, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Πάλλας Ι. Δημήτριος, Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Προϊστορική Εγκατάσταση στη Μερέντα, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Πέτρου Αικατερίνη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Προκαταρκτικές αναλυτικές μελέτες σε μυλόλιθους και λίθινα αγγεία από τον Πρωτοελλαδικό οικισμό (3ης π.Χ. χιλιετίας) στο Κορωπί, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Μέξη Μ.
Μπασιάκος Ι.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Προσπάθεια αξιοποιήσεως των ορυκτών πόρων της χώρας κατά τη μετεπαναστατική περίοδο, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Εξαδάκτυλος Στέφανος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Προστασία του αρχαιολογικού χώρου της Βραυρώνας, Τοπογραφία του χώρου, σελ.: 265
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παπαγιαννάκος Νίκος, Αρχιτέκτονας - Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κερατέα 2001
Πρόσφατα Αρχαιολογικά ευρήματα στο Κορωπί, σελ.: 68
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Κορωπί 1998
Πρόσφυγες στην Ανάβυσσο. Ο πρώτος καιρός
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Δαλάκογλου Δ. Θεόδωρος, Μαθηματικός
Κερατέα 2001
Προσφώνηση της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συμποσίου κ. Γεωργίας Παγτζόγλου Αντωνιάδου, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Παγτζόγλου Αντωνιάδου Γεωργία
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Πρώιμες μορφές τέχνης στον χώρο της Αττικής: νεολιθικά ειδώλια, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Μαράντου Ελένη
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Πρώιμη ιστορία των Ιερών του Σουνίου, σελ.: 301
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλλιγάς Πέτρος, Έφορος Αρχαιοτήτων
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Πρώτοι κάτοικοι και εξέλιξη του πληθυσμού στην Παλλήνη (Χαρβάτι), Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Τριαντάφυλλου Κ. Ορσαλία
Τριαντάφυλλου Δ. Κωνσταντίνος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Πώς επέδρασαν τα μεταλλεία στη στοματική υγεία των κατοίκων της Λαυρεωτικής, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Δαμασκηνού Πόπη
Λαμπαδάκης Ιωάννης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Πως ήταν και πως βλέπω τη Μεσογαία του αύριο, σελ.: 25
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Χατζησωτηρίου Δ. Γεώργιος, Γιατρός - Ιστοριοδίφης - Λαογράφος
Μαρκόπουλο 1995
Πώς φτάσαμε στην Γ' Επιστημονική Συνάντηση Ν.Α. Αττικής, σελ.: 19
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Χατζησωτηρίου Δ. Γεώργιος, Γιατρός - Ιστοριοδίφης - Λαογράφος
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Ραφήνα και Τρίγλια. Χτίζοντας ένα γεφύρι από το Αιγαίο στην Προποντίδα, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Μιχοπούλου Άννα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Σαρακατσάνοι κτηνοτρόφοι και δύο επεισόδια ληστείας στην περιοχή Αραφήνα (Ραφήνα) Αττικής τον 19ο αιώνα, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Μιχοπούλου Άννα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Σιδεριές και κεντήματα: Οι δημιουργοί τους και οι διακοσμητικές σχέσεις των έργων τους στα Μεσόγεια στα χρόνια που πέρασαν, σελ.: 219
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Τσεβά Αγγελική, Εικαστικός, Καλλιτέχνης
Κερατέα 2001

Σκιαγραφία του κλίματος της Nοτιοανατολικής Aττικής, σελ.: 207
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Νικολάκης Δημήτριος, Μαθηματικός - Κλιματολόγος Λέκτορας Παν/μίου Αθηνών
Μαρκόπουλο 1995
Σπαθάρηδες και Σικελιανός, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Ιωάννου Ιωάννης, Σπηλαιολόγος
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Σπηλαιολογικό Πάρκο Βάρης - Βούλας, σελ.: 203
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ιωάννου Ιωάννης, Σπηλαιολόγος
Κερατέα 2001
Στοιχεία για την Β' Επιστημονική Συνάντηση Ν.Α. Αττικής, σελ.: 24
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Χατζησωτηρίου Δ. Γεώργιος, Γιατρός - Ιστοριοδίφης - Λαογράφος
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Στοιχεία κουντουριώτικου κοινωνικού βίου, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Λιάπης Βαγγέλης
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Συκιές της Αττικής ..., σελ.: 371
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λέκκα - Χατζή Βασιλική, Φιλόλογος - Συγγραφέας
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Συμβολή στην έρευνα του Μεσογείτικου Κεφαλόδεσμου, σελ.: 129
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λέκκα - Χατζή Βασιλική, Φιλόλογος - Συγγραφέας
Παιανία 1994
Συμβολή στο Τοπωνυμικό της Αυλώνας, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Γκινοσάτης Παναγιώτης, Δικηγόρος
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Συμπεράσματα από την Α' Επιστημονική Συνάντηση Ν.Α. Αττικής, σελ.: 278
Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Καλύβια Οκτώβριος 1984
Συμπεράσματα από την Ε' Επιστημονική Συνάντιση Νοτιοανατολικής Αττικής, σελ.: 451
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπαμπούνης Χάρης, Φιλόλογος
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Παιανία 1994
Συμπεράσματα Γ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, Πρακτικά
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Δερματής Ν. Γεώργιος
Παπαγιαννάκος Νίκος, Αρχιτέκτονας - Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Συμπεράσματα Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Νοτιοανατολικής Αττικής, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Βεκρής Λευτέρης, Επιμελητής Έκδοσης
Μπαμπούνης Χάρης, Φιλόλογος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Συμπεράσματα ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης ΝοτιοΑνατολικής Αττικής, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Μπαμπούνης Ν. Χάρης, Φιλόλογος - Ιστορικός
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Συμπεράσματα ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Νοτιοανατολικής Αττικής από τον Πρόεδρο της Εταιρείας Μελετών ΝΑ. Αττικής κ. Νίκο Παπαγιαννάκο, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Παπαγιαννάκος Νίκος, Αρχιτέκτονας - Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Συμπεράσματα της Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, σελ.: 503
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπέτσης Αθανάσιος
Κορωπί 1998
Συναγωγή Ιστορικών και Αρχαιολογικών στοιχείων για τα Πρόσπαλτα, σελ.: 131
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του Χρίστου Ν. Μεσογείτη, σελ.: 19
Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Καλύβια Οκτώβριος 1984
Σύντομη Αναφορά στο έργο του Δημήτριου Λαζαρίδη, σελ.: 33
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Σύντομη ιστορική μελέτη του Εργατικού Κινήματος στην περιοχή του Λαυρίου την περίοδο 1864-1957. Ιστορική προσέγγιση του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου την περίοδο 1950-1986, σελ.: 231
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ανδρέου Ελευθερία, Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών
Δήμου Άννα, Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Σύντομο ιστορικό και ο σκοπός των Επιστημονικών Συναντήσεων ΝΑ. Αττικής, σελ.: 23
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Χατζησωτηρίου Δ. Γεώργιος, Γιατρός - Ιστοριοδίφης - Λαογράφος
Παιανία 1994

Σχέσεις Λήμνου - Βραυρώνος, σελ.: 87
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπουλώτης Χρήστος, Ερευνητής της ακαδημίας Αθηνών
Μαρκόπουλο 1995
Σχηματισμός - σύσταση και εξέλιξη των δήμων και των κοινοτήτων των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής (1833-1979), Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Σχόλια σε ανέκδοτα ακιδογραφήματα εκκλησιών της Αττικής. Μια προσπάθεια εικαστικής, λαογραφικής και εθνολογικής προσέγγισης τους, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Μουζάκης Α. Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός - Λαογράφος
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Τα αξιολογότερα σπήλαια της Αττικής, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Πετροχείλου Άννα, Σπηλαιολόγος Αντιπρόεδρος Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Τα αρχαία λατομεία στην κοιλάδα της Αγριλίζας, σελ.: 271
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Rupprecht Goette Hans, Δρ. Αρχαιολόγος
Παιανία 1994
Τα δημόσια κτήρια και οι κατοικίες στην Ελευσίνα κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αι, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Ρήγας Α. Κώστας
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Τα εδάφη των Μεσογείων μάρτυρες κλιματικών μεταβολών, σελ.: 459
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λέκκας Σπύρος, Δρ Γεωλόγος Αναπλ. Καθ. Παν/μίου Αθηνών
Νασιοπούλου Σοφία, Γεωλόγος, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Κορωπί 1998
Τα επαγγέλματα των κατοίκων της Βόρειας Αττικής κατά τον περασμένο αιώνα, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Μαρίνη Δ. Μαρία
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Τα επώνυμα της Ν.Α. Αττικής. Σύγκριση αυτών με άλλες περιοχές του Ελληνικού και Ν. Αλβανικού χώρου, σελ.: 383
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Χατζησωτηρίου Δ. Γεώργιος, Γιατρός - Ιστοριοδίφης - Λαογράφος
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Τα εργοστάσια της Ελευσίνας, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Παγτζόγλου Αντωνιάδου Γεωργία
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Τα ημερολόγια του Ανδρέα Κορδέλλα, σελ.: 507
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής, Παράρτημα
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Κορωπί 1998
Τα Ηρώα των σημερινών κωμοπόλεων Μεσογείων και Λαυρεωτικής, σελ.: 351
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Τα ιερά κειμήλια που έφεραν οι πρόσφυγες το 1924 από τη Μικρά Ασία στην Ανάβυσσο Αττικής, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Χαρίτος Εμμανουήλ
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Τα Κάλαντα στα Μεσόγεια, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Κιούση Βάσω, Καθηγήτρια Πιάνου - Θεωρητικών
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Τα κυνήγια στην Ν.Α. Αττική, σελ.: 258
Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Χατζησωτηρίου Δ. Γεώργιος, Γιατρός - Ιστοριοδίφης - Λαογράφος
Καλύβια Οκτώβριος 1984
Τα μεγάλα ιερά της Ανατολικής Αττικής και η Πολιτική της Αθήνας, σελ.: 297
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλικισιανός Μιχάλης, Φιλόλογος - Αρχαιολόγος
Κερατέα 2001
Τα Μέγαρα και το Τείχος Αγίας Τριάδας στην Επανάσταση του 1821, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Τα μεταβυζαντινά ναΰδρια τον Γέρακα, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Κοκκαλιάρης Άγγελος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Τα μνημεία της περιοχής Οβριόκαστρο - Δάρδεζα - Ποτάμι - Σταθμός Δασκαλιού του Δήμου Κερατέας, σελ.: 55
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Κερατέα 2001
Τα μοναστήρια και η κατάσταση στη ΝΑ. Αττική από την δημιουργία του Ελληνικού Κράτους, σελ.: 159
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπολανάκης Ιωάννης, Θεολόγος
Κορωπί 1998

Τα μοναστήρια και η κατάσταση στη ΝΑ. Αττική από την δημιουργία του Ελληνικού Κράτους, σελ.: 159
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπολανάκης Ιωάννης, Θεολόγος
Κορωπί 1998
Τα μπελετζίκια. Ένα γυναικείο παραδοσιακό κόσμημα της Αττικής, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Γουήλ - Μπαδιεριτάκη Άννα Ιωάννα, Λέκτωρ Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Τα παιδικά παιχνίδια της μετακατοχικής γενιάς στα Μεσόγεια, σελ.: 503
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπούκης Δημήτριος, Ιατρός - Ακτινολόγος
Κερατέα 2001
Τα παλαιά κοινοτικά πηγάδια στο Μαρκόπουλο, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Κωσταρέλου Χάρη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Τα πρώτα αποτελέσματα εκ των παλαιοντολογικών ανασκαφών στο σπήλαιο Βραυρώνας Αττικής, σελ.: 97
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Θεοδώρου Γεώργιος, Λεκτωρ Γεωλογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών
Συμεωνίδης Νίκος, Παλαιοντολόγος, Στρωματογράφος - Καθηγητής Γεωλογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Τα πρώτα σχολεία στη Δυτική Αττική και οι δυσκολίες λειτουργίας τους, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Γιώτας Γ. Δημήτρης
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Τα πρώτα σχολεία στο Μαρούσι, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Γιώτας Γ. Δημήτρης
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Τα σπήλαια της Ν.Α. Αττικής, σελ.: 313
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πετροχείλου Άννα, Σπηλαιολόγος Αντιπρόεδρος Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Τα σπήλαια της Νοτιοανατολικής Αττικής. Διαχρονικές όψεις της χρήσης τους και προοπτικές, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Νικολάου Δημήτρης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Τα Τεχνικά Μνημεία του Λαυρίου. Προσπάθεια ερμηνείας για την αποκατάσταση, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Μαρμάνη Μαριλένα
Παναγόπουλος Κωνσταντίνος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Τα τραγούδια των γυναικών στα Μεσόγεια, σελ.: 531
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κιούση Βάσω, Καθηγήτρια Πιάνου - Θεωρητικών
Κερατέα 2001
Τα υφαντά στα Μεσόγεια: Ετυμολογία ονομάτων - περιγραφή, σελ.: 301
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λέκκα - Χατζή Βασιλική, Φιλόλογος - Συγγραφέας
Μαρκόπουλο 1995
Τα Χάνια της ανατολικής Αττικής, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Λαζάρου Νικόλαος
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Τα χάνια της Δυτικής Αττικής, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Λαζάρου Νικόλαος
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Ταξιδιώτες στην Αττική του 19ου αιώνα: Φυσιολάτρες αλλά και συλλέκτες αρχαιοτήτων, σελ.: 253
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Χαίρη - Παπαγιαννάκου Ελπίδα, Δρ. Αρχιτέκτων, Αρχαιολόγος
Κερατέα 2001
Ταψικό σύνολο στην περιοχή των Γλυκών Νερών, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Γεωργίου Ιάκωβος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Τελετές της βλάστησης. Μια τελετουργία που ταιριάζει στα Μεσόγεια, σελ.: 337
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλικισιανός Μιχάλης, Φιλόλογος - Αρχαιολόγος
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Τετρακόσιες ομηρικές λέξεις στο λεξιλόγιο της Ιλλυρικής (Αρβανίτικης) γλώσσας, σελ.: 327
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πρόφης Γιάννης, Λαογράφος - Ζωγράφος
Μαρκόπουλο 1995

Το «πέρασμα» τον Ερνέστου Τσίλλερ από το Μαρκόπουλο, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Παπαγιαννάκος Ι. Νικόλαος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Το Αδριάνειο Υδραγωγείο Κερατέας, σελ.: 151
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Το αίμα και το λάδι. Φυσική και πνευματική συγγένεια σε μια αρβανίτικη κοινότητα. Η περίπτωση του Κουβαρά ΝΑ Αττικής - Λαυρεωτικής, σελ.: 419
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αλεξάκης Π. Ελευθέριος, Δρ. Εθνολόγος - Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
Μαρκόπουλο 1995
Το αμπελοοινικό πρόβλημα στα Μεσόγεια σήμερα, σελ.: 399
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μάρκου Χρήστος, Οικονομολόγος - D.E.A. Αγροτικής Οικονομίας
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Το ανήσυχο και ερευνητικό πνεύμα του Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη. Η συμβολή του στην επιγραφική, σελ.: 37
Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πέππα - Δελμούζου Ντίνα, Πτυχ. Φιλοσοφικής, Επιγραφολόγος - Έφορος Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών
Καλύβια Οκτώβριος 1984
Το αρχείο εγγράφων της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Ματουκάς Ιωάννης
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Το Ασβεστοκάμινο του Καρέλλα, σελ.: 177
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Βεκρής Λευτέρης, Φιλόλογος
Κορωπί 1998
Το γαιοκτητικό καθεστώς της Βόρ. Αττικής στους τελευταίους χρόνους της Τουρκοκρατίας και μετά την απελευθέρωση, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Μηλιώνης Ανδρ.
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Το δασικό ζήτημα στα Μεσόγεια. Δασική νομοθεσία και κληροτεμάχια, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Γκινοσάτης Παναγιώτης, Δικηγόρος
Πάνου Ελευθερία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Το εθιμικό δίκαιο στις μεταβιβάσεις ακινήτων στα Μεσόγεια, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Γκινοσάτης Παναγιώτης, Δικηγόρος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Το εθνικό κτηματολόγιο και τα Μεσόγεια, σελ.: 279
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Γκινοσάτης Παναγιώτης, Δικηγόρος
Κανάκης Δημήτριος, Τοπογράφος
Κορωπί 1998
Το ελεφαντόδοντο στην Μυκηναϊκή περίοδο: παρουσίαση αντικειμένων από αττικές θέσεις, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Τσώτα Εύη
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Το ελικοειδές πλυντήριο στη θέση Μπερτσέκο Λαυρεωτικής (ανασκαφή 1996), σελ.: 399
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Τσαϊμου Κωνσταντίνα, Αρχαιολόγος Επίκ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Κερατέα 2001
Το ιδιοκτησιακό ζήτημα Αναβύσσου, σελ.: 259
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Δαλάκογλου Δ. Θεόδωρος, Μαθηματικός
Κορωπί 1998
Το Ιερό και ο ναός της Παλληνίδος Αθηνάς, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Πλάτωνος - Γιώτα Μαρία
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Το ιερό της Αμαρυσίας Αρτέμιδος, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Πίκουλας Γιάννης
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Το ιστορικό της ανέγερσης του ναού της ανάληψης του Χριστού Κορωπίου, σελ.: 136
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πρόφης Γιάννης, Λαογράφος - Ζωγράφος
Κορωπί 1998
Το ιωνικό κιονόκρανο στην παλαιοχριστιανική βασιλική της Βραυρώνας, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Παπαγιαννάκος Ι. Νικόλαος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Το κοινωνικό κεφάλαιο και η συστημική προσέγγιση ως παράμετροι σχεδιασμού πολιτικών Ψυχικής Υγείας για το παιδί και τον έφηβο: Η περίπτωση της Ανατολικής Αττικής, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Γιαβρίμης Π.
Παπάνης Γ.
Φρέρης Γ.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Το κοπανέλι στην Αττική, σελ.: 99
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ντε Τσάβες Λίλα, Επ. Συνεργάτης Μουσείου Μπενάκη. Ειδικός Ιστορικών και Εθνολογικών Υφασμάτων
Καλύβια Οκτώβριος 1985

Το Κορωπιώτικο σπίτι (τέλη 18ου-20ος αι.), σελ.: 47
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα Άννα, Δ/ντρια Λαογραφικού Κέντρου Ακαδημίας Αθηνών
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Το κτήμα του Πύργου της Αμαλίας και οι επιπτώσεις του στο γύρω αγροτικό χώρο, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Μηλιώνης Ανδρ.
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Το λαογραφικό στοιχείο στην ποίηση του Ελευσίνιου ποιητή Ορέστη Λάσκου, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Δέδε Μαρία
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Το Λαυρεωτικό ζήτημα στην ελληνική ιστοριογραφία, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Πρεβενά Αικατερίνη, Καθηγήτρια Φιλόλογος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Το Λαυρεωτικό ζήτημα στον παροικιακό Τύπο-εφημερίδες της Κωνσταντινουπόλεως, σελ.: 323
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπαμπούνης Ν. Χάρης, Φιλόλογος - Ιστορικός
Παιανία 1994
Το Λαύριο και ο Καποδίστριας, σελ.: 440
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Κορωπί 1998
Το Λαύριο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία. Από τις αλλοπρόσαλλες προσδοκίες τον Αθηναίου χρυσοθήρα του Μιχαήλ Μητσάκη στο σκληρό αγώνα για την επιβίωση των Ξεριζωμένων του Βασίλη Δασκαλάκη, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Πυλαρινός Θεοδόσιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Το Λαύριο, σταθερή πηγή ποιητικής έμπνευσης: η Ρήδατμη του Νίκου Βουρλάκου συναντάει το Λαύριο του Πάνου Παναγιωτούνη, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Σταματίου Π. Γεώργιος, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, Επίτιμος Λυκειάρχης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Το λεύκωμα υπογραφών κατοίκων του Λαυρίου - και άλλων - προς τιμήν του Ανδρέα Κορδέλα το 1890, σελ.: 343
Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Παιανία 1994
Το Μαρούσι και το εμπορικό κέντρο στην δεκαετία του '50, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Σαρηγιάννης Γεωργ.
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Το μετόχι του Βουρβά στα Σπάτα: Ιστορική εξέλιξη και προοπτικές επανάχρησής του, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Γκάμα Ελένη Ελευθερία
Ξένη Παναγιώτα
Παναγιωτοπούλου Παναγιώτα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Το μουσείο Λαυρίου, σελ.: 107
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Το νερό, η συλλογή και η χρήση του στα πλυντήρια της Αγριλέζας, Λαυρίου, 4ος π.Χ. αιώνας. Μερικές νέες παρατηρήσεις και αποτελέσματα, σελ.: 411
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Johnson P., Department of Archaeology, Glasgow University, Scotland, UK
Photos - Jones E.
Tompsett G., Glasgow University of Archaeological Research Division, Department of Archaeology, Glasgow University, Scotland, U.K.
Κερατέα 2001
Το Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου, σελ.: 345
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Το Πανείο της Αναφλύστου, σελ.: 323
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Το παρελθόν, το παρόν και μια πρόταση για το μέλλον της οινοβιομηχανίας Καμπά στην Παλλήνη, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Δημόπουλος Κ.
Μαντάς Μιχ.
Φυκούρα Ζέλα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της παραδοσιακής μουσικής στα Μεσόγεια, σελ.: 553
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Γιαννακοδήμου Άννα - Μαρία, Μουσικολόγος
Κερατέα 2001
Το πέρασμα του Θεόδωρου Παπασπυρόπουλου από το Κορωπί, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Μιχαήλ - Δέδε Μαρία
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Το Σούνιο μέσα απ' τα μάτια του καλλιτέχνη, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Χαιρη Παπαπαγιανακου Ελπίδα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Το σπήλαιο "Πανός" Κερατέας αρ. 57, σελ.: 199
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πετροχείλου Άννα, Σπηλαιολόγος Αντιπρόεδρος Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας
Μαρκόπουλο 1995


Το σωματείο των Εργατών - Μεταλλευτών Λαυρίου: 1911-1919, σελ.: 275
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πετράκη Γεωργία, Κοινωνιολόγος
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Το σωστικό αρχαιολογικό έργο στα όρια του Δήμου Καλυβίων Θορικού, σελ.: 179
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Νέζερη Φωτεινή
Παπαθανασίου Κωνσταντίνα
Συρόγιαννη Αλεξάνδρα
Τσαραβόπουλος Άρης, Αρχαιολόγος
Τσέλιος Χαρίλαος, Αρχαιολόγος
Κερατέα 2001
Το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Μια καινοτομική προσπάθεια, μέσα από την προοπτική της αναζήτησης της συνέχειας, ένα νέο πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Μαρμάνη Μαριλένα
Παναγόπουλος Κωνσταντίνος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Το φαινόμενο της λειψυδρίας και η αντιμετώπιση του στην περιοχή των Μεσογείων, σελ.: 143
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λέκκας Σπύρος, Δρ Γεωλόγος Αναπλ. Καθ. Παν/μίου Αθηνών
Μαρκόπουλο 1995
Το Χαλάνδρι κατά τον Μεσοπόλεμο: τεχνικές και επαγγέλματα σε μια μικρή κοινότητα της Αττικής, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Ολυμπίτου Ευδοκία
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Το Χαρβάτι στη δεκαετία 1843-53, σελ.: 155
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πρίφτης Κώστας, Ιατρός - Ιστοριοδίφης
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Το χυτήριο - τμήμα του Μηχανουργείου - της Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου (Ελληνική Εταιρεία, 1873-1917), Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Δερματής Ν. Γεώργιος
Μάνθος Γ. Κωνσταντίνος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Τοιχογραφίες ναών Αμαρουσίου, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Παντελίδου Αικατερίνη
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Τοπογραφικά, ιστορικά και άλλα στοιχεία για τη Λεωφόρο Μαραθώνας, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Κανάκης Δημήτριος, Τοπογράφος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Τουριστική ανάπτυξη των λιμένων Ανατολικής Αττικής, σελ.: 495
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ρόγκαν Αδέλκης, Δρ. Μηχ. Πρ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Μαρκόπουλο 1995
Τρεις Μεσογείτες συγγραφείς: Θανάσης Πιστικίδης, Κώστας Πηγαδιώτης, Ιωάννης Γ. Λιβιέρης, σελ.: 245
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Βαλέτας Κώστας, Συγγραφέας
Κερατέα 2001
Τρία συμβόλαια του 19ου αιώνα. Το «πρικοσίφονο της νίφης» 1825. Δωρεά κτημάτων (Συμβολαιογράφος Δ. Σουρμελής) 1851. Δανειστικόν 1867, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Λαζάρου Νικόλαος
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Υγρότοποι της ΝΑ Αττικής. Ο υγρότοπος της Βραυρώνας, σελ.: 155
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ιατρού Σταύρος, Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος Ε.Μ.Π.
Μαρκόπουλο 1995
Φιλαρμονικές και χορωδίες του Λαυρίου (1872-2002), Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Κιούση Βάσω, Καθηγήτρια Πιάνου - Θεωρητικών
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Φυσικές γέφυρες Ανατολικής Αττικής, σελ.: 434
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ιωάννου Ιωάννης, Σπηλαιολόγος
Κορωπί 1998
Φυσικό αέριο και προοπτικές τοπικής ανάπτυξης στην Ανατ. Αττική, σελ.: 103
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παπανίκας Δημήτρης, Καθ. Πανεπιστημίου, Νομαρχιακός Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής
Κερατέα 2001
Χαιρετισμός από την Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κα Μελπομένη Πέτρου, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Πέτρου Μελπομένη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Παλλήνης κ. Θεόδωρο Γκοτσόπουλο, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Γκοτσόπουλος Θεόδωρος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Χαιρετισμός από το Νομάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Λεωνίδα Κουρή, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Κουρής Λεωνίδας
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Χαιρετισμός από το Νομάρχη Ανατολικής Αττικής Λεωνίδα Κουρή, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Κουρής Λεωνίδας
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006


Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Εταιρείας Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής κ. Νίκο Παπαγιαννάκο, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Παπαγιαννάκος Νίκος, Αρχιτέκτονας - Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Εταιρείας Μελετών ΝοτιοΑνατολικής Αττικής Χάρη Μπαμπούνη, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Μπαμπούνης Ν. Χάρης, Φιλόλογος - Ιστορικός
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Δημήτριο Κανάκη, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Κανάκης Δημήτριος, Τοπογράφος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Χαιρετισμός Γιώργου Ν. Δερματή, Προέδρου της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Δερματής Ν. Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Χαιρετισμός Εκπροσώπου Υπουργείου Πολιτισμού Μυρτώς Καρατζά, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Καρατζά Μυρτώ
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Χαιρετισμός Ιωάννη Παρασκευή, Δημάρχου Λαυρεωτικής, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Παρασκευής Ιωάννης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Χαιρετισμός και κεντρική ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟ με θέμα "Εκκλησία και η σύγχρονη αναπτυξιακή πρόκληση στην Ανατολική Αττική", Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
ΝΙΚΟΛΑΟΣ , Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Χαιρετισμός Κωνσταντίνου Παναγόπουλου, Καθηγητή του Ε.Μ.Π., Διευθυντή Τεχνολογικού-Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Παναγόπουλος Κωνσταντίνος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Χαιρετισμός Λ. Κολονά, Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Πολιτισμού, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Κολονά Λ.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Χαιρετισμός Μουσουργού Χρήστου Λαμπριανίδη, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Λαμπριανίδης Χρήστος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Χαιρετισμός Νομαρχιακού Συμβοΰλου Νικολάου Καντερέ, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Καντερές Νικόλαος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Χαιρετισμός Πέτρου Φιλίππου Αγγέλου (Δημάρχου Καλυβιών), Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Χαιρετισμός Προέδρου Οργαν. Επιτροπής Ελένης Δέδε Κολλιαδήμα, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Δέδε Κολλιαδήμα Ελένη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Χαιρετισμός Στέλλας Γκράνια-Rigby, Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Γκράνια Rigby Στέλλα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Χαιρετισμός της Αντινομάρχου Αθηνών κ. Καλλιόπης Λιάπη, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Λιάπη Καλλιόπη
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Χαιρετισμός της Υπουργού Πολιτισμού κ. Ελισάβετ Παπαζώη, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Παπαζώη Ελισάβετ
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Χαιρετισμός του Αντιδημάρχου Αμαρουσίου κ. Μιχαήλ Αγιουτάντη, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Αγιουτάντης Μιχαήλ
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Χαιρετισμός του Δημάρχου Ελευσίνας κ. Γεώργιου Γεωργιοπούλου, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Γεωργιόπουλος Γεώργιος
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Χαιρετισμός του Νομάρχη Δυτικής κ. Περικλή Παπαπέτρου, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Παπαπέτρου Περικλής
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Χάρτης μεταλλευτικών στοών-φρεάτων Καμάριζας Αττικής. Χαρτογραφήσεις ελληνικών σπηλαίων, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Ιωάννου Ιωάννης, Σπηλαιολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000


Χαρτογραφία και χαρτογράφηση της Αττικής, σελ.: 335
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ιατρού Σταύρος, Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος Ε.Μ.Π.
Κερατέα 2001
Χαρτογραφικές παρατηρήσεις για την περιοχή Μαρκοπούλου από την «ομάδα του Kaupert», Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Χαιρη Παπαπαγιανακου Ελπίδα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Χειροπράκτες - Πρακτικοί γιατροί στα Μεσόγεια στα χρόνια που πέρασαν αλλά και σήμερα, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Τσεβά Αγγελική, Εικαστικός, Καλλιτέχνης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Χρυσή ταινία από την Ανάβυσσο, σελ.: 143
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Θέμελης Γ. Πέτρος, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Αποκατάσταση Καμένων Εκτάσεων, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, σελ.: 220
Γαβριήλ Ξανθόπουλος - Μαργαρίτα Αριανούτσου , Επιμελητές Έκδοσης
Έκδοση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
Αθήνα 13 -14 Δεκεμβρίου 2001
ΙΓ΄ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής, Πρακτικά, σελ.: 586
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Η ζωή και το έργο του Γ.Δ. Χατζησωτηρίου. Μια προσωπική ανάγνωση, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Βεκρής Λευτέρης, Επιμελητής Έκδοσης
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Οι παρακαταθήκες και οι ευθύνες που μας κληροδότησε ο μεγάλος ιστοριοδίφης Γέωργιος Δημ. Χατζησωτηρίου, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Γιαννάκης Β. Θωμάς, Αν. Καθηγητής Τ.Ε.ΦΑ.Α. Πανεπιστημίου Αθηνών
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Αρχαία αγροικία επί της οδού Γαργηττού στην περιοχή Κέντρου του Δήμου Γέρακα Αττικής, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Κλαπάκη Γαλάτεια Δ.
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Νέα ευρήματα από το μυκηναϊκό νεκροταφείο στο Φούρεσι του Δήμου Γλυκών Νερών, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Βρεττού Ειρήνη
Μουτάφη Ιωάννα
Παπαθωμά Ευαγγελία
Χατζηδημητρίου Αθηνά
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες στα Καλύβια Αττικής, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Ντόβα Ανθή
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Παράδοση αρχαίων αντικειμένων από την Κερατέα, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Ανδρικού Ελένη
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Παλαιά και νέα ευρήματα από την ευρύτερη (βόρεια και ανατολική) περιοχή της Κερατέας, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Μιχαηλίδη Π.
Σπηλιωτακοπούλου Ιωάννα
Τσώνος Ηρακλής
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Γεωμετρική ταφή στο οικόπεδο Κοτζιά στο Κορωπί, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Παπαφλωράτου Ελένη
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Ένα μνημείο της ιταλικής κατοχής στη Νότια Αττική, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Benvenuti Alberto G.
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Λαυρεωτική: αρχαία τοπογραφία και νέες αρχαιολογικές έρευνες (Ι), Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Παρράς Δημήτριος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Λαυρεωτική: αρχαία τοπογραφία και νέες αρχαιολογικές έρευνες (ΙΙ), Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Καπετάνιος Ανδρέας
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Αρχαία μεταλλουργική εγκατάσταση στην περιοχή Αρύ Λαυρεωτικής, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Τσάιμου Γ. Κωνσταντίνα
Τσάιμου Α.Σπ.
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Η περιοχή της Παιανίας κατά τους πρϊστορικούς και τους αρχαίους χρόνους, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Η ανατολική Αττική και το Αιγαίο: ανιχνεύσεις προϊστορικών σχέσεων μέσα από τους μύθους του Διόνυσου, του Δαίδαλου - Ίκαρου, της Αρτέμιδας, του Απόλλωνα, του Ικάριου και του Θέσπι, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Γιαννίρης Ηλίας
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010

Το νησί του Πατρόκλου (Γαϊδουρονήσι) του Δήμου Κερατέας, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Ιατρού Π. Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Μελέτη για τη διάρκεια ζωής των κατοίκων στους δήμους Λαυρίου - Καλυβίων στην περίοδο 1988 - 2007, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Πόγκας Λ. Κωνσταντίνος, Δήμαρχος Λαυρίου
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Οι ρόλοι των δύο φύλων - γονέων στις οικογενειακές δραστηριότητες. Επιρροή στις επιλογές ζωής των εφήβων, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Ζηνέλη Καίτη
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) Ανατολικής Αττικής. Λειτουργία και προοπτικές, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Συρμού Ευανθία, Φιλόλογος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Ο ρόλος της φωτιάς και των μεταπυρικών πρακτικών στη διαμόρφωση τοπίων και οικοσυστημάτων στη ΝΑ Αττική, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1- 2 Νοεμβρίου 2008
Αριανούτσου Μαργαρίτα
Καζάνης Δημήτριος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Η επίδραση των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στους υδροφόρους ορίζοντες των Μεσογείων Αττικής, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1- 2 Νοεμβρίου 2008
Λέκκας Σπύρος, Δρ Γεωλόγος Αναπλ. Καθ. Παν/μίου Αθηνών
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Φύκη, άνθρωπος και περιβάλλον στη Νοτιοανατολική Αττική, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1- 2 Νοεμβρίου 2008
Κατσαρός Χρήστος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Οι μεταμορφώσεις του λαυρεωτικού τοπίου στη λογοτεχνία του φανταστικού, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1- 2 Νοεμβρίου 2008
Τσαλιάγκος Πέτρος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Το κρητικό στοιχείο στην ΝΑ Αττική . Σύλλογοι, δραστηριότητες, μουσική παράδοση, ιστορία, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1- 2 Νοεμβρίου 2008
Γιαννακοδήμου Άννα - Μαρία, Μουσικολόγος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Πλάκα, Οβριόκαστρο Κερατέας. Συνοπτική παρουσίαση της μεταλλευτικής δραστηριότητας της Πλάκας και του Οβριόκαστρου από το β΄ μισό του 19ου αιώνα και μετά, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1- 2 Νοεμβρίου 2008
Μαρκουλή Αθανασία
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Το διεθνές σύστημα στην επίλυση του λαυρεωτικού ζητήματος. Ο ρόλος των δρώντων παραγόντων, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1- 2 Νοεμβρίου 2008
Κεκροπουλου Μαρία
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Η παραγωγή καθαρού μεταλλικού αργύρου στο Λαύρειο στην αρχαία και νεότερη εποχή, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1- 2 Νοεμβρίου 2008
Δερμάτης Ν. Γιώργος
Κονοφάγος Κ. Ηλίας
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Από που προέρχεται το τοπωνύμιο Καμάριζα της Λαυρεωτικής, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1- 2 Νοεμβρίου 2008
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Αρχείο δήμου Κρωπίας. Προβληματισμοί ως προς την ταξινόμηση, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1- 2 Νοεμβρίου 2008
Νικολάου Δημήτρης
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Ερμηνεία και τοπογραφική θέση τοπωνύμιων Κορωπίου, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1- 2 Νοεμβρίου 2008
Κόλλιας Σεραφείμ, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Πρόφης Γιάννης, Λαογράφος - Ζωγράφος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Ζητήματα εφαρμογής του Εθνικού Κτηματολόγιου στα Μεσόγεια, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Γκινοσάτης Παναγιώτης, Δικηγόρος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Ο κόσμος της λαϊκής αγοράς. Χαρακτηριστικά, οικονομικές λειτουργίες και κοινωνικές προεκτάσεις της υπαίθριας λαϊκής αγοράς της Ραφήνας, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Κουζας Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Η μεσογείτικη παράδοση μέσα απ' το εικαστικό έργο του Χρήστου Ρεμπούσκου, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Τσεβά Αγγελική, Εικαστικός, Καλλιτέχνης
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Πιθανές ανατολικές επιδράσεις διακοσμητικών θεμάτων σε γυναικεία παραδοσιακά κοσμήματα της Αττικής, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Γουήλ - Μπαδιεριτάκη Άννα Ιωάννα, Λέκτωρ Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Η εξέλιξη του παλαιοημερολογητικού ζητήματος στα Μεσόγεια, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Αγγελής Γ. π. Τιμόθεος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010

Αρχαίο υδραγωγείο Γλυκών Νερών, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Ανδρίκος Κωνσταντίνου Σπύρος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Διερεύνηση των επαγγελματικών προτιμήσεων των γυναικών στην περιοχή των Μεσογείων κατά τη μετάβαση της αγροτικής οικονομίας σε οικονομία των υπηρεσιών και του εμπορίου, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Τούντα Ελένη
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Κέντρο αιτούντων άσυλο ατόμων. Εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων στην περιοχή της Λαυρεωτικής, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Λάππα Παπαδάκη Ελευθερία
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Το εκκλησιαστικό έργο του Βασίλη Νικολαΐδη στα Μεσόγεια, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Σακκά Θηβαίου Μαργαρίτα
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Μετανάστευση νησιωτών στη Λαυρεωτική. Η περίπτωση των Κείων (1970 - 2000), Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Αλεξάκης Π. Ελευθέριος, Δρ. Εθνολόγος - Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Το κτήριο της "Ευτέρπης" στο Λαύριο και η προοπτική της αξιοποίησης αυτού του ιστορικού, διατηρητέου μνημείου του 19ου αιώνα, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Μαρμάνη Μαριλένα
Παναγόπουλος Κωνσταντίνος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Αρχιτεκτονικές φάσεις του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορωπίου κατά τη διάρκεια της ιστορίας του, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Γιάγκου - Δημαγκίκα Μαρία
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Ο "πύργος" του Γιωργ' Αλέξη, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Αλεξίου Ελένη
Τσολάκης Πάνος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Ιωνικά κιονόκρανα του Μουσείου Βραυρώνας, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Παπαγιαννάκος Νίκος, Αρχιτέκτονας - Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Χαιρη Παπαπαγιανακου Ελπίδα
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Συλλογή εικόνων του ναού της Ευαγγελίστριας Καλυβίων, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Γκίνη - Τσοφοπούλου Ελένη, Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Συμπεράσματα ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης Νοτιοανατολικής Αττικής από τον πρόεδρο της Εταιρείας Μελετών ΝΑ Αττικής, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Παπαγιαννάκος Νίκος, Αρχιτέκτονας - Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Η Μεσογείτισσα, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Κόλλιας Σεραφείμ, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Τιμητική αναφορά στην κορωπιώτισσα λαογράφο κοινωνιολόγο Μαρία Μιχαήλ - Δέδε (προσωπική μαρτυρία), Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Γουήλ - Μπαδιεριτάκη Άννα Ιωάννα, Λέκτωρ Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο της Μαρίας Μιχαήλ - Δέδε, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Όλγα Αποστολοπούλου - Κακαβογιάννη: μία ακάματη εργάτρια της αρχαιολογικής έρευνας και της προστασίας των αρχαιοτήτων, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Ανδρικού Ελένη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Χαιρετισμός προς την κ. Όλγα Κακαβογιάννη από τα "παιδιά της ", Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Ντούνη Κερασία
Πέτρου Αικατερίνη
Στάθη Μαρία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Στοιχεία για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο βίο σε έναν αγροτικό αρχαίο δήμο της Αττικής, τον Μυρρινούντα, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Αρχαίος δήμος Παιανίας Υπένερθεν: νεότερα ανασκαφικά δεδομένα, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Ντούνη Κερασία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Ταφικά ευρήματα από την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην Μερέντα Μαρκοπούλου Μεσαογαίας (από τον εντοπισμό ενός αρχαιολογικού ευρήματος στην ερμηνεία του), Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Κατσαβού Μαρία - Χριστίνα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Κατάλοιπα αγροικίας στον δήμο Γέρακα Αττικής, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Λαζάρ Δήμητρα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015


Η συστηματική ανασκαφή στη θέση Άγιος Νικόλαος Πάλλων, στη Βούλα. Πρώτα συμπεράσματα, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Αναγνωστοπούλου Άννα - Μαρία
Γιαμαλίδη Μαίρη
Λουρεντζάτου Ιουλία
Λυγκούρη - Τόλια Ευτυχία
Νταϊφά Κορνηλία
Συρόγιαννη Αλεξάνδρα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Η ανασκαφική έρευνα στα Σπάτα (2008 - 2013), Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Στάθη Μαρία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Μια νέα άποψη για τα λεγόμενα "Ελικοειδή πλυντήρια" του Λαυρίου και τις μεταλλουργικές διεργασίες που συνδέονται με αυτά, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Παπαδημητρίου Γεώργιος, Καθηγητής Μεταλλογνωσίας Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Αρχαίοι δρόμοι και νεκροταφεία στην περιοχή Γυαλού Σπάτων, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Γκινάλας Μιχάλης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες στον δήμο Μαρκοπούλου, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Πέτρου Αικατερίνη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Άστυ και χώρα: η σχέση της Αθήνας και της ΝΑ. Αττικής κατά την αρχαϊκή περίοδο, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Δημητριάδου Μ. Ειρήνη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Η στάση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου στη διάρκεια του αγώνα της Κερατέας κατά του ΧΥΤΑ (1996 - 2013), Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Ιατρού Π. Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Η διάσταση του φύλου στη διερεύνηση αναγκών των αιτούντων άσυλο που διαβιούν στις δομές προσωρινής διαμονής αιτούντων άσυλο αλλοδαπών στην περιοχή της Αττικής - συμπεράσματα έρευνας, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Μαρμάνη Φωτεινή
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Ιδιαίτερο ή ιδιωτικό και εθνικό συμφέρον. Κοινωνικές τάξεις και κοινωνική κρίση: η περίπτωση του Λαυρίου (1865 - 2000), Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Λάππα Παπαδάκη Ελευθερία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Καρυστινοί και άλλοι Ευβοείς στη Λαυρεωτική (1870 - 2000), Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Αλεξάκης Π. Ελευθέριος, Δρ. Εθνολόγος - Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Μια δασκάλα από το Κορωπί. Αφηγήσεις της Μαρίας Πάσχου - Καραμπάτσου από τη διαδρομή της στον 20ό αιώνα, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Μιχοπούλου Άννα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Σπήλαιο Πανός Κορακοβουνίου Κερατέας. Η έρευνα του 2012, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Μαύριδης Θεοφάνης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Ο οικισμός Ψηλοκορυφή και οι επαφές του με την Ανατολική Αττική, τις Κυκλάδες και την Αίγινα κατά την 4η και την 3η χιλιετία π.Χ., Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Νάζου Μαργαρίτα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Προϊστορικός οικισμός στην περιοχή Γυαλού Σπάτων, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Γκινάλας Μιχάλης
Ζγουλέτα Ζωή
Στάθη Μαρία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Λιθοτεχνίες της πρώιμης εποχής του χαλκού από τη Ν. και ΝΑ. Αττική: παλαιές και νέες προσεγγίσεις, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Κουρτέση - Φιλιππάκη Γεωργία
Σπηλιωτακοπούλου Ιωάννα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Η ψαλτική τέχνη στα Μεσόγεια, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Αδάμ Αικατερίνη
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Η μουσική και οι μουσικοί στην Κερατέα των Μεσογείων Αττικής, 1900 - 1980, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Ράπτης Θ. Δημήτριος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Γιάγκου - Δημαγκίκα Μαρία
Κόλλιας Σεραφείμ, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Εγκαίνια χριστιανικών ναών στην περιοχή της Κερατέας, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Αγγελής Γ. π. Τιμόθεος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Παλλήνη - παλαιές και νέες ανασκαφές συνθέτουν την αρχαία τοπογραφία, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Ζούβελου Παναγιώτα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015

Η μυκηναϊκή περίοδος στα Μεσόγεια και τη Λαυρεωτική. Αρχαιολογία και μυθολογία, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Ανδρικού Ελένη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Κτίσματα και τεχνικά έργα στο Δ.Δ. των Καλυβίων. Από την τελική νεολιθική έως τη ρωμαϊκή περίοδο, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Παπαθανασίου Κωνσταντίνα
Τσαραβόπουλος Άρης, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Ταφικές πρακτικές σε μυκηναϊκό τάφο των Γλυκών Νερών, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Βρεττού Ειρήνη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Το "δέσιμο" του γαμπρού και το αντίδοτο για το "λύσιμό" του, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Πρόφης Γιάννης, Λαογράφος - Ζωγράφος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Τελεστική αλληλόδραση, μεταλλάξεις και μετασχηματισμοί: η περίπτωση του "Πανηγυριού του Αγίου Πέτρου" στα Σπάτα, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Μάργαρη Ν. Ζωή
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Οι απροσδόκητες ομοιότητες συγκεκριμένων κεντητικών θεμάτων των παραδοσιακών ενδυμασιών της ΝΑ. Αττικής, με αντίστοιχα μοτίβα λαών της ΝΑ. Μεσογείου και της Α. Ευρώπης και οι πιθανές καταβολές τους, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Γουήλ - Μπαδιεριτάκη Άννα Ιωάννα, Λέκτωρ Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Μαντραγούρα και μανδραγόρας, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Πρόφης Γιάννης, Λαογράφος - Ζωγράφος
Τσεβά Αγγελική, Εικαστικός, Καλλιτέχνης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Το κεντημένο τριγωνικό σχήμα του μεσογείτικου σιγκουνιού και οι συμβολισμοί του, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Τσεβά Αγγελική, Εικαστικός, Καλλιτέχνης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Αρχαιότητες του Κορωπίου στη διασπορά, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Παπαφλωράτου Ελένη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Βιοκαταλυτική παραγωγή compost - εδαφοβελτιωτικών από κλαδέματα, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής, σελ.: 9
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Χασάπης Κωνσταντίνος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Οικιστική και πολεοδομική εξέλιξη Κορωπίου, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής, σελ.: 16
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Γιάγκου - Δημαγκίκα Μαρία
Κόλλιας Σεραφείμ, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Το αμπελουργικό ζήτημα στα Μεσόγεια, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής, σελ.: 23
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Νικολάου Δημήτρης
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Νομίσματα από την υστερορωμαϊκή νεκρόπολη στη θέση Πλάκες Σουνίου, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Γκικάκη Μαίρη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Αττικές αρχαιότητες σε μουσεία του εξωτερικού και ιδιωτικές συλλογές: ανιχνεύοντας τις διαδρομές διαφυγής τους, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Χατζηδημητρίου Αθηνά
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Σύγχρονη μουσειολογική προσέγγιση στα αναβαθμισμένα μουσεία της ΝΑ. Αττικής, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Σκαράκη Βασιλική
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Βιοαρχαιολογικές παρατηρήσεις σε πολλαπλές ταφές της ύστερης αρχαιότητας από τη Λαυρεωτική, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Γιαννακοπούλου Ευγενία
Καπετάνιος Ανδρέας
Λαγιά Άννα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Ας γίνουμε αρχαιολόγοι (εκπαιδευτικό πρόγραμμα), Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Γκουρτζιούμη Ιωάννα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Δημιουργώντας τοπικά μουσεία για τον 21ο αιώνα. Το παράδειγμα ενός διαχρονικού μουσείου στα Καλύβια Αττικής, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Παλαιολόγου Νικολέττα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Θορικός: μία μυθολογική προσέγγιση του τοπωνυμίου, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Βλάχος Γ. Ιωάννης - Ανδρέας
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Διεθνής εμπειρία: παραδείγματα πόλεων του εξωτερικού που παρουσιάζουν ομοιότητες με την πόλη του Λαυρίου. Η αξιοποίηση των μεταλλευτικών του χώρων ή των παλαιών βιομηχανικών τους εγκαταστάσεων, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Μαρμάνη Μαριλένα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015

Ρύπανση περιβάλλοντος από τη λειτουργία της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (Γ.Ε.Μ.Λ.). Προτάσεις και τρόποι αντιμετώπισης από τη Γ.Ε.Μ.Λ. και από το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.), Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Μαρκουλή Αθανασία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Ο ρόλος των μεσαιωνικών πύργων στη ΝΑ. Αττική, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Χαίρη - Παπαγιαννάκου Ελπίδα, Δρ. Αρχιτέκτων, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Τυπολογική εξέλιξη των τρουλαίων σταυροειδών ναών στα Μεσόγεια από τον 10ο έως τον 13ο αιώνα, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Παπαγιαννάκος Ι. Νικόλαος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Ναοί της ενωτικής περιόδου στην Αττική. Το παράδειγμα της Αγ. Τριάδας στο "Αγγελήσι" Μαρκοπούλου, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Κουτελάκης Χάρης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Η σύζευξη του λογικού και του παράλογου στοιχείου σε σαρακατσάνικη ιστορία πάθους, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Στεργίου Ι. Σπύρος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Κέφαλος. Ένας αττικός μύθος στη δυτικοευρωπαϊκή τέχνη, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Ιατρού Δημήτριος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Το λιμάνι του Πανόρμου - Πόρτο Ράφτη: οι απεικονίσεις του στους Πορτολάνους και στη Χάρτα του Ρήγα, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Μουζάκης Α. Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός - Λαογράφος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Οικογένεια Θεοδωράκη 19ος - 20ός αιώνας: Ύδρα - Αλεξάνδρεια - Καρελάς, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Σακκά Θηβαίου Μαργαρίτα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 205
Η ποιότητα του αέρα στην περιοχή της ΝΑ. Αττικής, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Μεθενίτης Κωνσταντίνος
Στουραΐτης Αλέξανδρος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Διαμόρφωση (αποκατάσταση) παραλίας Κυπριανού, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Φραγκίσκος Α.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Τοπικά υψομετρικά δίκτυα αναφοράς και ελέγχου, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Ανδρίτσανος Βασίλειος
Παγούνης Βασίλειος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Παρατεταμένη συστηματική επισιτιστική κρίση στην Ελλάδα (στα χρόνια της δημοσιονομικής σταθερότητας και προσαρμογής). Τρόποι αποφυγής της συνεπαγόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στην Ανατολική Αττική, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Τζίμα Αικατερίνη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Η Καταστροφή του Κορωπίου στην Κατοχή, Πρακτικά της Ημερίδας 9 Οκτωβρίου 12944. Κορωπί μια Μαρτυρική Πόλη. Αμφιθέατρο Δημαρχείου Κρωπίας - 8 Οκτωβρίου 2017, σελ.: 254
Αποστολόπουλος Κ. Δημήτρης (Επιμέλεια)
Έκδοση: Δήμος Κορωπίου
Κορωπί Αττικής 2018