Ξένοι Συγγραφείς Ε

Eliot C.W.J.

  • Coastal Demes of Attika: A study of the policy of Kleisthenes . University of Toronto Press
    1962

Finlay George

  • Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, Μετάφραση Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, σελ.: Τόμ. Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄. Σελ. 300 κάθε τόμος.
    Έκδοση: Εφημερίδα Το Βήμα, Αθήνα 2021