Ξένοι Συγγραφείς H

Hahn - von - Johann Georg

  • Albanesische Studien, Heft I, II, III
    Έκδοση: Karavias (Reprint Verlag Dion), Jena 1854

Hook Richard (εικονογράφηση) , Sekunda Nicholas

  • Η μάχη του Μαραθώνα, Οι περσικοί πόλεμοι ΙΙ, σελ.: 96
    Έκδοση: Τέσσερα Πι, Αθήνα 2011

Hopper J. R.

  • Trade and Industry in the Classical Greece, IX. Mining -Attica (Laurium), σελ.: 240
    Έκδοση: Thames and Hudson, London 1979