Σ, σ

Στα χρόνια της γερμανικης κατοχής - Οκτώβριος 1944, Κορωπι μια μαρτυρική πόλη, Εκδοση: Εταιρεια ιστορικών και κοινωνικών μελετων Κορωπίου, 2022