Ξένοι Συγγραφείς 

Α

Baedeker Karl, Biddle Nicholas, Finley George, Fulleylove John, Proust Antonin, Διαμαντής Απόστολος.

 • Περιηγητές στη ρομαντική Αθήνα του 19ου αιώνα, σελ.: 194
  Ε - Ιστορικά
  Έκδοση: Ελευθεροτυπία, Αθήνα Αύγουστος 2010

Beeck J. Op de, Gale N., Ghijsels J., Mussche Hermann, Paepe P. De

 • Miscellanea Graeca: fasciculus 2, σελ.: 190
  Έκδοση: C.F.B.G., Gent 1979

Belle Henri

 • Ταξίδι στην Ελλάδα 1861 - 1874. Μέρος Γ΄ Πάτρα, Επτάνησα, Αττική κλπ.
  Έκδοση: Νεοελληνική Ιστορική Βιβλιοθήκη, Ιστορητής, 1994

Bellusci Antonio

 • Canti sacri tradizionali albanesi, Centro Ricerche Socio - Culturali Giorgio Castriota Skanderberg
  Cosenza 1971
 • Dizionario Fraseologico degli Albanesi d'Italia e di Grecia, Centro Ricerche Socio -Culturali Giorgio Castriota Skanderberg
  Cosenza 1989
 • Gli Arberori-Arvaniti. Un Popolo invisibile, Ricerche etnografiche nell'Ellada (1965-2000), σελ.: 359
  Testi e documenti in albanese con traduzione italiana. Presentazione di A. Xhagolli, Z.Neziri, V.Ljapi
  Έκδοση: Centro Ricerche Socio - Culturali G. Castriota, Frascineto (Cosenza) 2004
 • Il Telaio, Centro Ricerche Socio -Culturali Giorgio Castriota Skanderberg
  Cosenza 1977
 • La biblioteca Arbëreshe Bizantina "A. Bellusci", www.bibliotecabellusci.com, σελ.: 488
  Frascineto 2018
 • Magia Miti e Credenze Popolari, Materiali e Documenti di Culture Analfabete, Centro Ricerche Socio -Culturali Giorgio Castriota Skanderberg
  Cosenza 1983
 • Ricerche e studi tra gli Arberori dell' Ellade. Testi e Documenti, Da radici Arbereshe in Italia a Matrici Arberore in Grecia, σελ.: 502
  Έκδοση: Centro Ricerche Socio-Culturali "G. Castriota", Cosenza 1994

Benvenuti Alberto G., Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος

 • Ένα μνημείο της ιταλικής κατοχής στη Νότια Αττική, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
  Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
  Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια 2010

Birraux Denise

 • Πολιτισμός των μεταλλωρύχων και εναλλακτικός τουρισμός, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
  Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια Θορικού Αττικής 2000