Γεωλογία

Άτλαντας των γεωλογικών μνημείων του Αιγαίου, Αττική, σελ.: 122 - 139
Έκδοση: Υπουργείο Αιγαίου
Αθήνα 2002
Παιανία: Τα Ελληνικά σπήλαια
Έκδοση: ΥΠΠΟ, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας
Γεωμορφολογία των ακτών της περιοχής Αναβύσσου Αττικής και μελέτη των συγχρόνων θαλασσίων ιζημάτων (Διπλωματική εργασία), Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Ωκεανογραφίας
Γάκη - Παπαναστασίου
Έκδοση: Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας
Αθήνα 1985
Ανάδειξη και αξιοποίηση του Αρχαίου Μεταλλευτικού Λαυρίου, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Τσαϊμου Κωνσταντίνα, Αρχαιολόγος Επίκ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Φραγκίσκος Α.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Ανακαλύπτοντας τα λιγνιτωρυχεία στη Διασταύρωση Ραφήνας, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Μιχοπούλου Άννα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Αποτελέσματα της γεωμορφολογικής χαρτογράφησης της Nότιας Αττικής και η συμβολή τους στη γνώση του παλαιοπεριβάλλοντος της περιοχής κατά την περίοδο του Τεταρτογενούς, σελ.: 179
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παυλόπουλος Κοσμάς, Δρ Γεωλόγος
Μαρκόπουλο 1995
Λαύριον, Γεωλογικαί και Γεωφυσικαί Μελέται
τόμ. ΙV
Petrascheck W.E.
Μαρίνος Γ. Π.
Αθήνα 1956
Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στον παράκτιο χώρο της ΝΑ. Αττικής ..., σελ.: 265
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παυλόπουλος Κοσμάς, Δρ Γεωλόγος
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Ένα λατομείο ρωμαϊκής εποχής στη θέση "Σέσι" Κορωπίου (Ανατολικός Υμηττός), Πρακτικά Ι' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Λέκκας Σπύρος, Δρ Γεωλόγος Αναπλ. Καθ. Παν/μίου Αθηνών
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Πάρνηθα, Νομαρχιακή Αυτοδίοικηση Ανατολικής Αττικής
Γιώτας Γ. Δημήτρης
Νέζης Νίκος
Έκδοση: Ανάβαση
Αθήνα 2006
Η παραγωγή μολύβδου στο Αρχαίο Λαύριο στη διάρκεια των Κλασικών και των Ρωμαϊκών χρόνων, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Παπαδημητρίου Γεώργιος, Καθηγητής Μεταλλογνωσίας Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Τα βουνά της Αττικής
Κληροδότημα Αθ. Λευκαδίτη-Ανάβαση, Β΄ εκδ. Βελτιωμένη, Αθήνα 2002
Νέζης Νίκος
Έκδοση: Τάσος Πιτσιλός
Αθήνα 1983
Τα Ορυκτά της Λαυρεωτικής
(αρ. 5)
Βουρλάκος Νίκος, Έφορος Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρίου
Έκδοση: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής
Λαύριο 1992
Τα Σπήλαια της Ελλάδας
Πετροχείλου Άννα, Σπηλαιολόγος Αντιπρόεδρος Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας
Έκδοση: Εκδοτική Αθηνών ΑΕ
Αθήνα 1992
Λαύρειο, ένα μεγάλο μεταλλουργικό κέντρο της Αρχαιότητας, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Βαρουφάης Γιώργος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Νέα στοιχεία για την εμπλουτιστική διαδικασία των αργυρούχων μεταλλευμάτων στο αρχαίο Λαύριο, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Τσαϊμου Κωνσταντίνα, Αρχαιολόγος Επίκ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Ο ρόλος τον συνδυασμού επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου στο οικονομικό αποτέλεσμα της τήξης του αργυρίτη, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Τσαϊμου Κωνσταντίνα, Αρχαιολόγος Επίκ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Ο ρόλος των Ελλήνων μηχανικών στο βιομηχανικό Λαύρειο της μεταλλείας και της μεταλλουργίας- η σχέση με το Ε.Μ.Π., Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Δερματής Ν. Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Οι απολιθωμένες ακτογραμμές Αγ. Νικολάου Αναβύσσου και Λαγονησίου ..., σελ.: 243
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καμπούρογλου Ευάγγελος, Δρ. Αρχαιογεωμορφολόγος
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Περιγραφή μεταλλείων - θέση, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Κορρές Χρίστος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004

Πολιτισμός των μεταλλωρύχων και εναλλακτικός τουρισμός, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Birraux Denise
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Σπηλαιολογικό Πάρκο Βάρης - Βούλας, σελ.: 203
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ιωάννου Ιωάννης, Σπηλαιολόγος
Κερατέα 2001
Τα σπήλαια της Ν.Α. Αττικής, σελ.: 313
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πετροχείλου Άννα, Σπηλαιολόγος Αντιπρόεδρος Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Τα σπήλαια της Νοτιοανατολικής Αττικής. Διαχρονικές όψεις της χρήσης τους και προοπτικές, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Νικολάου Δημήτρης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Το σπήλαιο "Πανός" Κερατέας αρ. 57, σελ.: 199
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πετροχείλου Άννα, Σπηλαιολόγος Αντιπρόεδρος Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας
Μαρκόπουλο 1995
Χάρτης μεταλλευτικών στοών-φρεάτων Καμάριζας Αττικής. Χαρτογραφήσεις ελληνικών σπηλαίων, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Ιωάννου Ιωάννης, Σπηλαιολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Η σπηλιά, ναός του Θεού Πάνα, σελ.: σσ. 113 - 125
Δεληγιώργη - Αλεξοπούλου Χαρη, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Τομ.XVII, Τεύχ. 1
Αθήνα 1980
Σπηλιές της περιοχής της Αττικής αφιερωμένες στη λατρεία του Θεού Πάνα. Ευρήματα και ανασκαφές, σελ.: σσ.126 - 176
Δεληγιώργη - Αλεξοπούλου Χαρη, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Τομ.XVII, Τεύχ. 1
Αθήνα 1980
Σπήλαια της Αττικής αφιερωμένα στη λατρεία του θεού Πάνα. Ευρήματα και ανσκαφές., 1ο πανελλήνιο σπηλαιολογικό συμπόσιο, σελ.: σσ. 245 - 250
Δεληγιώργη - Αλεξοπούλου Χαρη, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Τομ.XVIII, Τεύχ. 1, 2
Αθήνα 1981 - 82
Ορυκτά και ορυχεία, Ο πολύχρωμος κρυσταλλικός θησαυρός της χώρας μας, σελ.: 168
Αβαγιανός Γιώργος
Έκδοση: Πήγασος
Αθήνα
Αργοσαρωνικός, Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αργοσαρωνικού Πόρος, 26 - 29 Ιουνίου 1998 Τόμος Γ΄: Ι. Βυζαντινή - μεταβυζαντινή εποχή και νεότεροι χρόνοι ΙΙ. Γεωλογία και φυσικό περιβάλλον, σελ.: 526
Κονσολάκη - Γιαννοπούλου Ελένη (επιμέλεια)
Έκδοση: Δήμος Πόρου
Αθήνα 2008
Γεωλογία της Αττικής, Συμβολή εις την θεωρίαν επί της μεταμορφώσεως των πετρωμάτων, σελ.: 588
Lepsius R.
Έκδοση: Σακελλάριος
Αθήνα 1906
Παραγωγή μόλυβδου από λιθάργυρους στην ελληνιστική Ρόδο, σελ.: 124 - 140
Περιέχεται στα Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών, XVII, τεύχος 1 - 2
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Αθήνα 1985
Τα μυστικά των στοών του Λαυρίου, σελ.: 70 - 75
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Ράδου Αγγελική
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Μια νέα άποψη για τα λεγόμενα "Ελικοειδή πλυντήρια" του Λαυρίου και τις μεταλλουργικές διεργασίες που συνδέονται με αυτά, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Παπαδημητρίου Γεώργιος, Καθηγητής Μεταλλογνωσίας Ε.Μ.Π.
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Σπήλαιο Πανός Κορακοβουνίου Κερατέας. Η έρευνα του 2012, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Μαύριδης Θεοφάνης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Σπήλαιο "Κουτούκι" Παιανίας Αττικής, σελ.: 38
Ιωάννου Ιωάννης
Έκδοση: Omicron
Αθήνα 1971