Ξένοι Συγγραφείς C

Camarda Demetrio

 • Saggio di Grammatologia Comparata sulla Lingua Albanese, σελ.: 352
  Έκδοση: Επανέκδοση, Piana degli Albanesi, 1989, Livorno (a spese dell' autore) 1864

Camp M. John, Καθηγητής Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών

 • The Archaeology of Athens
  Έκδοση: Yale University Press - New Haven and London 2001.
 • Ο Μαραθώνας του Eugene Vanderpool, σελ.: 35
  Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Καλύβια Δεκέμβριος 1989
 • Οι Αρχαιότητες της Αθήνας και της Αττικής, σελ.: 426
  Έκδοση: Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2009

Chetta Nicolo

 • Testi letterari in albanese, Edizione critica a cura di Matteo Mandala', σελ.: 228
  Albanica 22
  Έκδοση: Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta 2004

Chiarchiaro Gioacchino

 • Licase", Edizione critica a cura di Matteo Mandala', σελ.: 113
  ξενόγλωσσοι τίτλοι Collana di albanistica fondata da Antonino Guzzetta diretta da Matteo Mandala Scheda catalografica a cura della Biblioteca Comunale "G. Schiro" di Piana degli Albanesi
  Έκδοση: Salvatore Sciascia Editore, Albanica 20, Caltanissetta 2004

Ciampi Paolo

 • La Gavetta in Fondo al Mare, Monologo per i morti dimenticati dell' Oria, σελ.: 94
  Narrativa, La Memoria 12
  Έκδοση: Romano Editore e un marchio Theatrum s.r.l, Firenze 2013

Constantoulis C. N.

 • Marathon, σελ.: 46
  Έκδοση: Bible Travel Service (Βιβλικά Ταξείδια), Athens 1963

Coulson W.D.E. - Palagia O. - Shear T.L. - Shapiro H.A. - Frost F.J. (επιμέλεια)

 • The archaeology of Athens and Attica under thw democracy, σελ.: 250
  Έκδοση: Oxbow Books, Oxford 1994

Coulson William, Διευθυντής Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών

 • Ευγένιος Βάντερπουλ: Η ζωή και το έργο του, σελ.: 19
  Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Καλύβια Δεκέμβριος 1989

Coumbaraki - Panselinou Nafsika

 • Saint-Pierre de Kalyvia-Kouvara et la Chapelle de la vierge de Merenta: Deux monuments du XIIIe siecle en Attique
  Έκδοση: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών 3, Θεσσαλονίκη 1976

Crosby Margaret

 • The Leases of the Laurion Mines (Hesperia 19), σελ.: 189-319
  1950

Curtius Ernst & Kaupert A. Johannes (Ερνέστου Κουρτίου & Ιωάννου Α. Κάουπερτ)

 • Karten von Attika, (Χάρτες της Αττικής)
  Εισαγωγικά κείμενα, μεταφράσεις και σχόλια Μανόλης Κορρές
  Έκδοση: Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα - Αττική Οδός Α.Ε., Επανέκδοση, Αθήνα 2008