ιστορία - μυθολογία

1821 - Ανδρεία και Τέχνη
Λάμπρου Αγλαϊα
Πιοτογιαννάκη Αργυρώ
Έκδοση: Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κορωπίου
Μάρτιος 2004
Ανατολικά της Αττικής (Φωτογραφίες 1930 - 1970 )
Έκδοση: Νομαρχία Ανατολικής Αττικής - Δήμος Μαρκοπούλου - Μουσείο Μπενάκη
2004
Coastal Demes of Attika: A study of the policy of Kleisthenes . University of Toronto Press
Eliot C.W.J.
1962
Demos and trittys: Epigraphical and topographical studies in the organization of Attica
Traill S. John
Toronto, Canada 1986
Demos: The discovery of classical Attika
Osborne Robin
Έκδοση: Cambridge University
1985
Ενιαίο Λύκειο Νέας Μάκρης: Μυθολογία και Γεωγραφία ( Socrates - Comenius 1)
Ιούλιος 2004
Η έξοδος
(τ. Α')
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Αθήνα 1980
Η Δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας, οι σκλάβοι και τα μεταλλεία του Λαυρείου
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Ιωάννινα 1980
Ιστορία, Θρύλοι και παραδόσεις του Πεντελικού βουνού: Πανελλήνιο Ίστορικό και Λαογραφικό Συμπόσιο
Έκδοση: Εξωραϊστικός - Επιμορφωτικός Σύλλογος της Πεντέλης
Αθήνα 1983
The political organization of Attica, Hesperia Suppl. XIV
Traill S. John
Princeton, New Jersey 1971
Trade and Industry in the Classical Greece, IX. Mining -Attica (Laurium), σελ.: 240
Hopper J. R.
Έκδοση: Thames and Hudson
London 1979
Αρχαίοι μεσογειακοί αγώνες
Γιαννάκης Β. Θωμάς, Αν. Καθηγητής Τ.Ε.ΦΑ.Α. Πανεπιστημίου Αθηνών
Αθήνα 1990
Ιστορική και αρχαιολογική περιήγηση στην Ανατολική Αττική, στον τόμο: Αυτοδιοίκηση, 21ος αιώνας, τόμος 1ος 2003 - 2006, σελ.: 16 - 24
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
Αθήνα 2004
Η Ελλάδα του Όθωνος
Αμπού Έντμοντ
Έκδοση: Αφοί Τολίδη
Κορωπί - Σφηττός κλπ., Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας 1920
σελ. 29 - 79
Γαρδίκας Κ. Γ.
Μεσογαία: Ιστορία και πολιτισμός των Μεσογείων Αττικής
Έκδοση: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος
Αθήνα 2001
Η Φραγκοκρατία στην Ελλάδα, 1204 - 1566
Miller William
Α΄ εκδ. London 1908, ελλ. εκδ. Ελληνικά Γράμματα Αθήνα 1997
Αττικά 3, Προϊστορία της Αττικής
Ενισλείδης (Θαλασσινός - Στρατοκόπος) Μ. Χρήστος
Αθήνα 1983
Μελέτες γύρω από την αρχαία Ιστορία
σελ. 7 - 38
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Έκδοση: Ηπειρωτική Εστία
Γιάννινα 1980
Αττικά 4, Φυλαί και Δήμοι της Αττικής
Ενισλείδης (Θαλασσινός - Στρατοκόπος) Μ. Χρήστος
Αθήνα 1984

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής - Ενιαίο Λύκειο Νέας Μάκρης: Μυθολογία και Γεωγραφία, Ιερό Αιγυπτίων Θεών στην Μπρεξίζα Ανατολικής Αττικής
2006
Αττική, από την προϊστορική ως την ρωμαϊκή περίοδο
Λουκοπούλου Δ. Λουίζα
Έκδοση: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Αθήνα 1973
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής: Αυτοδιοίκηση 21ος αιώνας (τόμ. 1ος)
2003 - 2006
Αττική, η μαγική γή (μύθοι - θρύλοι - παραδόσεις - μυστήρια)
Τσικλίδης Γ. Μενέλαος
Έκδοση: Aldebaran
Αθήνα 1998
Βραυρών: Συμβολή στην ιστορία του ιερού της Βραυρώνιας Αρτέμιδος
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Αθήνα 1990
Βραυρωνία Προσωπογραφία ( Φιλάδαι και Κυδαντίδαι δημόται)
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Αθήνα 1980
Το αρχαίο τοπωνύμιο «Βραυρών» και η ετυμολόγησή του
σελ. 3 - 5
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Έκδοση: Ηπειρωτική Εστία
Ιωάννινα 1976
Το Λιόπεσι - Παιανία, δεύτερη πατρίδα του Φώτη Κόντογλου, «Αφιέρωμα στον Φώτη Κόντογλου»
Έτος 80ο, τόμ. 159ος, τεύχ. 1788
Βεκρής Λευτέρης, Φιλόλογος
Έκδοση: ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ
Η ελληνική ενδυμασία, από την αρχαιότητα ως τις αρχές του 20ου αιώνα
Παπαντωνίου Ιωάννα
Έκδοση: Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος
Αθήνα 2000
Η Καρυστία και Στυρία Λίθος, αρχαία λατομεία και μάρμαρα (τομ. ΚΔ)
Ζάππας Τάσος
Έκδοση: Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών
1981 - 1982
1862-1866: Η αντίσταση των κατοίκων της Κερατέας στον Σερπιέρι. Ο ρόλος του δημάρχου Αουκά Π. Αθανασίου, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Ιατρού Π. Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Άγνωστοι Χασιώτες και Κουκουβανιώτες αγωνιστές του '21, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Μουζάκης Α. Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός - Λαογράφος
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Ιστορία της Μακρονήσου. Μέρος Πρώτο (τομ. 1ος)
Μέρος Δεύτερο (τομ 2ος) / εκδ. Δωρικός / Αθήνα 1982
Μάργαρης Νίκος
Αθήνα 1966
Ιστορικό Διάγραμμα των Δήμων της Ελλάδος, 1833 - 1912
Σκιαδάς Γ. Ελευθέριος
Έκδοση: Υπουργείο Εσωτερικών - ΤΕΔΚ Αργολίδος
Αθήνα 1993
Αρχαία ιατρικά κέντρα της Αττικής, συμβολή γιατρών - αρχαιολόγων στην ανασκαφική τους έρευνα, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Βλάχος Κ. Ν.
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Αρχαίος Δήμος "Κεφαλή" ..., σελ.: 125
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Μαραθώνιοι Δρόμοι (490 π.Χ., 1896, 1906)
Τσόνιας Α. Σταύρος
Μαραθώνας 2003
Αφιέρωμα στον Χρήστο Ενισλείδη (Στρατοκόπο - Θαλασσονό) - Κατάλογος Δημοσιευμάτων του, σελ.: 269
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Μεσαιωνικές σελίδες της Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αττικής
τόμοι 2
Πέππας Ε. Ιωάννης
Αθήνα 1990
Γεωμυθολογική προσέγγιση της αττικοκυκλαδικής περιοχής, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Μαριολάκος Ηλίας
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004

Ο Γεώργιος Καστριώτης-Σκεντέρμπεης εις την νεοεληνικήν ιστοριογραφία και λογοτεχνία. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου 151
Γιοχάλας Π. Τίτος
Ο Δημοσθένης και η Αθήνα, Μια μορφή που σημάδεψε την Ελληνική Ιστορία, σελ.: 388
Τσιμπουκίδης Δημήτρης
Έκδοση: Δήμος Παιανίας
Παιανία 2003
Ελευσίνα, το πιο προωθημένο φυλάκιο των Αθηναίων προς την Πελοποννησιακή Συμμαχία, και εχθροπραξίες των αντιπάλων στην Ελευσίνα και στην ευρύτερη αττική γη, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Μέντης Κωνσταντίνος
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Ελευσίνια Μυστήρια και Χριστιανικά Μυστήρια, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Ιωαννίδης Ελευθέριος
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Ελευσινιακοί χοροί δια μέσου των αιώνων, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Λιάπης Βαγγέλης
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Έμφυλες ταυτότητες σε μια κοινότητα των Μεσογείων με αφορμή το κρασί, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Κατσίκη Δ. Γιώτα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Οι πωλήσεις των Οθωμανικών ιδοκτησιών της Αττικής, 1830 - 1831
Δρίκος Θωμάς
Έκδοση: Τροχαλία & Δήμος Γλυφάδας
1994
Οι σιδηρόδρομοι της Κεντρικής Ελλάδας (1869 - 1969)
Ανδρουλιδάκης Κώστας
Έκδοση: Μουσείο Φωτογραφίας « Χρήστος Καλεμκέκερης»
Καλαμαριά 2005
Παλιά Μοναστήρια της Πάρνηθας
Γιώτας Γ. Δημήτρης
Έκδοση: Δήμος Φυλής
Φυλή 2004
Η Αττική 1204-1400, Αρβανίτες, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Καλαντζάκος Ανδρέας
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Η δημοσιονομική και ρυμοτομική πολιτική του Ιφικράτους του Ραμνούσιου, σελ.: 69
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπαλόγλου Π. Χρήστος, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (D.E.A. Οικονομίας - M.A. Econ)
Μαρκόπουλο 1995
Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, ΑΤΤΙΚΑ
Παπαχατζής Δ. Νικόλαος
Έκδοση: Εκδοτική Αθηνών ΑΕ
Αθήνα 1974
Η εκτέλεση των δεκαεπτά βοσκών από τα Λεγραινά στην Πάρνηθα το καλοκαίρι τον 1944, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Ιατρού Π. Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Η Έλευσις της Δήμητρος στην Αττική, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Κόκλα Ιωάννα
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Περί Σιδηροδρόμων (Σιδηρόδρομος Λαυρίου)
Γκολφινόπουλος Βασίλειος
Αθήνα 1995
Περί της καταγωγής των σημερινών Ελλήνων
μτφ. Κωνσταντίνος Ρωμανός
Φαλλμεράυερ Φιλίππου Ιακώβου
Έκδοση: Νεφέλη
1984
Η επίσκεψη του θεού Διονύσου στην Αττική, σελ.: 103
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Στεφανής Αθανάσιος, ΚΕΕΕΣ Ακαδημίας Αθηνών
Μαρκόπουλο 1995
Πίνακας του εμπορίου της Ελλάδος στην τουρκοκρατία (1787 - 1797)
Μπωζούρ Φέλιξ
Έκδοση: Αφοι Τολίδη
Αθήνα 1974
Η ιστορική αλήθεια για το Λαύριο και ο τύπος, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Κεκροπουλου Μαρία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Η καταλανική παρουσία στην Αττική στο 14° αι., Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Μιχαλόπουλος Δημήτρης
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001

Η λατρεία της Άρτεμης από την Ταυρίδα στην Βραυρώνα, σελ.: 308
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλικισιανός Μιχάλης, Φιλόλογος - Αρχαιολόγος
Κορωπί 1998
Η μεγάλη απεργία του 1929, Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Μαρκουλή Αθανασία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Η Μονή Κλειστών στην Επανάσταση του '21 και μετά την απελευθέρωση, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Γιώτας Γ. Δημήτρης
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Σπάτα, Μύθος - Ιστορία - Λαογραφία
Τούντας Νικόλαος
Έκδοση: Δήμος Σπάτων
Ιούνιος 2005
Η παρουσία των μεταναστών στην Ελλάδα γενικότερα και στην Ανατολική Αττική ειδικότερα, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Κοτσοβού Ελένη
Λάππα Παπαδάκη Ελευθερία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Η συμβολή των Αχαρνών στην πολιτική ζωή της Πόλης - Κράτους των Αθηνών τον 4ο αι. π.Χ., Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Καρνέζης Παν.
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Τζάνε Κορωναίου Μπούα ανδραγαθήματα
Αθήνα 1867
Σάθας Ν. Κωνσταντίνος
Έκδοση: Διονύσιος Νότη Καραβίας
Αθήνα 1982
Θεοί και ήρωες στον αρχαίο Δήμο ΚΕΦΑΛΗ, σελ.: 56
Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Καλύβια Οκτώβριος 1984
Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Παιανίας. 100 χρόνια ιστορία (1905-2005), Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Βεκρής Λευτέρης, Επιμελητής Έκδοσης
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Ιστορία και Λαογραφία Αφιδνών, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Κουτσούκος Χρήστος
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία της Νέας Ιωνίας, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Σαπουτζάκης Χάρης
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Ιστορική - Ετυμολογική έρευνα του τοπωνυμίου Βραυρών, σελ.: 183
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Ιστορική αναφορά στα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών περιόδου 1928-1936 στα Μεσόγαια και στη Λαυρεωτική, σελ.: 141
Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπαμπούνης Ν. Χάρης, Φιλόλογος - Ιστορικός
Καλύβια Οκτώβριος 1984
Χρονογραφία της Ηπείρου των τε Ελληνικών και Ιλλυρικών χωρών (τομ. Πρώτος 1856, τόμ. Δεύτερος 1856. Επανεκδ. εκδ. Κουλτούρα 2004)
Αραβαντινός Π.
Ληστεία και πειρατεία στη Ν.Α. Αττική, σελ.: 449
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μιχαήλ - Δέδε Μαρία, Συγγραφέας - Λαογράφος - Ιστορικός
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Ληστεία και Πειρατεία στην Αττική κατά τους προεπαναστατικούς και μετεπαναστατικούς χρόνους, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Μιχαήλ - Δέδε Μαρία, Συγγραφέας - Λαογράφος - Ιστορικός
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Μέγαρα: η θαλάσσια πύλη της Αττικής προς την μινωική Κρήτη κατά την 2η χιλιετία π. Χ., Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Χούντρας Γεώργιος
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Μεσογείτες αγωνιστές του '21: Μια αρχειακή έρευνα, σελ.: 643
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Βεκρής Λευτέρης, Φιλόλογος
Πρίφτης Κώστας, Ιατρός - Ιστοριοδίφης
Καλύβια Δεκέμβριος 1989
Μύθοι και παραδόσεις της Ελευσίνας, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Γσουρε Μαρία
Κατσανού Θεοδώρα
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Μύθος και πραγματικότητα στην προϊστορία της ΝΑ Αττικής, σελ.: 91
Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλικισιανός Μιχάλης, Φιλόλογος - Αρχαιολόγος
Μαρκόπουλο 1995

Ο Ιερός Γάμος στην αρχαία Ελλάδα (περίληψη), Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Λεντάκης Ανδρέας
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Ο Κεντρικός Σοσιαλιστικός Σύλλογος του Σταύρου Καλλέργη και η δράση του στο Λαύριο, 1890-1902, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Δερματής Ν. Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Οι Μενιδιάτες Λεκαίοι στην Επανάσταση του '21, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Γιώτας Γ. Δημήτρης
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Οι Μεσογείτες το 1821. Νεότερα στοιχεία, σελ.: 279
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Πρίφτης Κώστας, Ιατρός - Ιστοριοδίφης
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Οι παράκτιοι οικισμοί της Αττικής στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων οδών του προϊστορικού Αιγαίου, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
Παπαγεωργίου Κ. Δέσποινα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2004
Οι παραχωρήσεις των μεταλλείων της Λαυρεωτικής και η οικονομία τον κράτους των Αθηνών τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ., Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
Κονοφάγος Κ. Ηλίας
Σιδέρη Η. Σταυρούλα
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
Οι σιωπές της ιστορίας και η ευθύνη του ιστορικού: Ένα παράδειγμα από τα πρώτα χρόνια μεταλλευτικής δραστηριότητας στο Λαύριο, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Κεκροπουλου Μαρία
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Οι φυγαδεύσεις Ελλήνων και Συμμάχων από την ακτογραμμή της Κερατέας στη διάρκεια της Κατοχής, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
Ιατρού Π. Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
Οι Χασιώτες στην Επανάσταση του Εικοσιένα και ο Καπετάν Μελέτης Βασιλείου, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Γιώτας Γ. Δημήτρης
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Οικιακή οικονομία στο Μεγαρίτικο Σπίτι κατά το πρώτο μισό του αιώνα και παλαιότερα, Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Μελετίου Αθηνά
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Ονοματολογικά της Αττικής, σελ.: 23
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Θωμόπουλος Ιωάννης, τ. Γεν. Δ/ντης Εθνικής Βιβλιοθήκης, Πρόεδρος Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας
Καλύβια Νοέμβριος 1987
Πολιτική διάσταση της εξέλιξης της διοικητικής διάρθρωσης Δήμων και Κοινοτήτων από το 1800 έως σήμερα. «Η ιδιομορφία των Δήμων και Κοινοτήτων της Αττικής σε σχέση με την Πρωτεύουσα», Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
22 - 25 Μαρτίου 1988
Σαρηγιάννης Γεωργ.
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρνές 1989
Προέλευση και σύνθεση του πληθυσμού Μεσογαίας και Β. Λαυρεωτικής, σελ.: 106
Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Χατζησωτηρίου Δ. Γεώργιος, Γιατρός - Ιστοριοδίφης - Λαογράφος
Καλύβια Οκτώβριος 1984
Προϊστορικά λείψανα στη Σαλαμίνα - Η Σαλαμίνα στα μεταβατικά χρόνια από την αρχαιότητα στον μεσαίωνα, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Πάλλας Ι. Δημήτριος, Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Προσπάθεια αξιοποιήσεως των ορυκτών πόρων της χώρας κατά τη μετεπαναστατική περίοδο, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
Εξαδάκτυλος Στέφανος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Σπάτα 2006
Τα επώνυμα της Ν.Α. Αττικής. Σύγκριση αυτών με άλλες περιοχές του Ελληνικού και Ν. Αλβανικού χώρου, σελ.: 383
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Χατζησωτηρίου Δ. Γεώργιος, Γιατρός - Ιστοριοδίφης - Λαογράφος
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Τα μεγάλα ιερά της Ανατολικής Αττικής και η Πολιτική της Αθήνας, σελ.: 297
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλικισιανός Μιχάλης, Φιλόλογος - Αρχαιολόγος
Κερατέα 2001
Τα μοναστήρια και η κατάσταση στη ΝΑ. Αττική από την δημιουργία του Ελληνικού Κράτους, σελ.: 159
Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Μπολανάκης Ιωάννης, Θεολόγος
Κορωπί 1998
Τα Χάνια της ανατολικής Αττικής, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
Λαζάρου Νικόλαος
Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου
Μαρούσι 2001
Τελετές της βλάστησης. Μια τελετουργία που ταιριάζει στα Μεσόγεια, σελ.: 337
Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Παλικισιανός Μιχάλης, Φιλόλογος - Αρχαιολόγος
Καλύβια Νοέμβριος 1987


Το Αδριάνειο Υδραγωγείο Κερατέας, σελ.: 151
Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Καλύβια Οκτώβριος 1985
Τρία συμβόλαια του 19ου αιώνα. Το «πρικοσίφονο της νίφης» 1825. Δωρεά κτημάτων (Συμβολαιογράφος Δ. Σουρμελής) 1851. Δανειστικόν 1867, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
Ασπρόπυργος 1992
Λαζάρου Νικόλαος
Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 1992
Η Δούκισσα της Πλακεντίας, σελ.: 262
Μελέτες και Μαρυρίες για τη Ν. Ελληνική Ιστορία 3.
Καμπούρογλου Γρ. Δημήτριος
Έκδοση: Δημιουργία - Απ. Α. Χαρίσσης
Αθήνα 1995 ( Α΄ Έκδοση 1925)
Festivals of Attica, An Archaeological Commentary, σελ.: 126
Wisconsin Studies in Classics
Simon Erika
Έκδοση: The University of Wisconsin Press
Madison, Wisconsin
Αχαρναϊκή Βιβλιογραφία, σελ.: 47
Γιώτας Γ. Δημήτρης
Έκδοση: Πολιτιστικός Σύλλογος "Αχαρνείς" - Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
Αχαρναί Απρίλης 2008
Αχαρναί, Από τα προϊστορικά χρόναι μέχρι σήμερα, σελ.: Τόμος Α΄ 1- 431, Τόμος Β΄ 433-878
Στριφτού - Βάθη Σταματίνα, Καθηγήτρια - Φιλόλογος
Έκδοση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής
Αχαρναί 2009
Σαν παραμύθι "το τραγούδι της λύρας", Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Γνώση & Πολιτισμός, σελ.: 66
Κασσωτάκη Έλενα, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών - Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Εκπαίδευσης
Β΄ Έκδοση, Αχαρνές 2009
Η σπηλιά, ναός του Θεού Πάνα, σελ.: σσ. 113 - 125
Δεληγιώργη - Αλεξοπούλου Χαρη, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Τομ.XVII, Τεύχ. 1
Αθήνα 1980
Πάνας, ο θεός των σπηλαίων. Εξέλιξη της λατρείας του θεού στούς αρχέγονους, ιστορικούς και νεώτερους χρόνους., σελ.: σσ. 94 - 102
Δεληγιώργη - Αλεξοπούλου Χαρη, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Τομ.XVIII, Τεύχ. 1, 2.
Αθήνα 1981 - 82
Μύλοι και διαμόρφωση φεουδαρχικού δικαίου στη Δυτική, Βυζαντινή και Οθωμανική οικονομία και κοινωνία, Βυζαντινοί - Μεταβυζαντινοί Μύλοι και Ιστορία, σελ.: 400
Μουζάκης Α. Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός - Λαογράφος
Έκδοση: Επιμέλεια Επιστημονική Εταιρεία Αττικών Μελετών
Αθήνα 2008
Ελληνοπελασγικά Γλωσσικά Στοιχεία, Στις σύγχρονες διαλέκτους της αλβανικής γλώσσας, σελ.: σσ. 76-87
Σ. Δωρικός - Κ. Χατζηγιαννάκης
Έκδοση: Περιοδικό "ΙΧΩΡ", τεύχ.73
Αθήνα Δεκέμβριος 2006
Μαραθών, Η μάχη και ο αρχαίος δήμος, σελ.: 374
Μεϊδάνη Κατερίνα
Μπουραζέλης Κώστας
Έκδοση: Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσας
Αθήνα 2010
The defense of Attica, The Dema wall and the Boiotian war of 378 - 375 b.C., σελ.: 258
Munn H. Mark
Έκδοση: University of California Press
California 1993
Μαραθών, 2.500 χρόνια, σελ.: 95
Βασιλοπούλου Βιβή
Έκδοση: Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
Αθήνα 2010
Ιστορικό αρχείο - μουσείο Ύδρας, σελ.: 157
Αδαμοπούλου - Παύλου Κωνσταντίνα
Έκδοση: Σωματείο των Φίλων του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ύδρας
'Υδρα 1999
Η ιστορία του Ωρωπού, σελ.: 407
Γκικάκης Οδύσ. Γιάννης
Ωρωπός 2007
Atene, Forschungen zu Siedlungs - und Wirtschaftsstruktyr des klassischen Attika. Teil II: Text, σελ.: 348
Lohmann Hans
Έκδοση: Bohlau
Koln 1993
Atene, Forschungen zu Siedlungs - und Wirtschaftsstruktyr des klassischen Attika. Teil II: Fundstellenkatalog, σελ.: 530
Lohmann Hans
Έκδοση: Bohlau
Koln 1993
Attische mauern, σελ.: 67
Wrede Walther
Έκδοση: Deuthsches Archaologisches Institut
Αθήνα 1933
Miscellanea Graeca: fasciculus 1, σελ.: 207
Mussche H. - Spitaels Paule - Goemaere F. (επιμέλεια)
Έκδοση: C.F.B.G
Ghent 1975


Miscellanea Graeca: fasciculus 2, σελ.: 190
Beeck J. Op de
Gale N.
Ghijsels J.
Mussche Hermann, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας (Πανεπιστήμιο Γάνδης Βελγίου)
Paepe P. De
Έκδοση: C.F.B.G.
Gent 1979
Miscellanea Graeca: fasciculus 9, σελ.: 141
Mussche Hermann (επιμέλεια)
Έκδοση: Belgian Archaeological School in Greece
Gent 1994
Τόπος αειθαλούς μνήμης και ζωής, σελ.: 100
Σχινά Αθηνά (επιμέλεια)
Έκδοση: Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
Αθήνα 2010
Δημάδου του Παιανιέως ψηφίσματα και επιγραφικαί περί του βίου πηγαί, σελ.: 24
Οικονομίδης Ν. Αλ.
Αθήνα 1956
Μαραθώνας, Η μάχη που σημάδεψε την ιστορία, σελ.: 130
Σταϊνχάουερ Γεώργιος
Έκδοση: Τα Νέα
Αθήνα 2010
Συμβολή στην ιστορία του λαυρεωτικού ζητήματος 1871 - 1873, Οι απόψεις του Franz Fritz von Ducker (1827 - 1892) ερευνητή των μεταλλείων της Πρωσίας και του Bernhard von Cotta (1808 - 1879) καθηγητή της γεωλογίας στην Ακαδημία Μεταλλειολογικών Σπουδών του Freiberg της Σαξωνίας, σελ.: 98
Δερματής Γιώργος Ν. (επιμέλεια)
Κατραμπασάς Γιώργος Ν. (μετάφραση)
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής
Λαύριο 2007
Ιστορία μεταλλείου, σελ.: 109
Δερματής Γιώργος Ν. (επιμέλεια)
Κόμισσα της Γερσέης
Μάνθος Κώστας Γ. (επιμέλεια)
Έκδοση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής
Λαύριο 2010
Έλληνες στρατιώται εν τη δύσει, Και αναγέννησις της ελληνικής τακτικής, σελ.: 329
Σάθας Ν. Κωνσταντίνος
Έκδοση: Φιλόμυθος
Αθήνα 1993
Αργοσαρωνικός, Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αργοσαρωνικού Πόρος, 26 - 29 Ιουνίου 1998. Τόμος Α΄ : Η προϊστορική περίοδος, σελ.: 406
Κονσολάκη - Γιαννοπούλου Ελένη (επιμέλεια)
Έκδοση: Δήμος Πόρου
Αθήνα 2003
Αργοσαρωνικός, Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αργοσαρωνικού Πόρος, 26 - 29 Ιουνίου 1998 Τόμος Β΄ : Από τους σκοτεινούς χρόνους έως το τέλος της Ρωμαιοκρατίας, σελ.: 454
Κονσολάκη - Γιαννοπούλου Ελένη (επιμέλεια)
Έκδοση: Δήμος Πόρου
Αθήνα 2003
Αργοσαρωνικός, Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αργοσαρωνικού Πόρος, 26 - 29 Ιουνίου 1998 Τόμος Γ΄: Ι. Βυζαντινή - μεταβυζαντινή εποχή και νεότεροι χρόνοι ΙΙ. Γεωλογία και φυσικό περιβάλλον, σελ.: 526
Κονσολάκη - Γιαννοπούλου Ελένη (επιμέλεια)
Έκδοση: Δήμος Πόρου
Αθήνα 2008
Μια αληθινή ιστορία, σελ.: 125
Έλληνας Δημήτριος (Τριανταφυλλίδης Στέλιος)
Πρόφης Θωμάς Σ. (πρόλογος - σημειώσεις - επίμετρο)
Έκδοση: Κεκροπία
Κορωπί 2009
Ιερά Οδός, Αναζητώντας το ίχνος, σελ.: 284
Λερίου Αναστασία
Έκδοση: Δήμος Αιγάλεω
Αιγάλεω
Νέα Φώκαια - Χαϊδάρι, Μνήμες, σελ.: 206
Φραγκιαδάκης Γεώργιος
Έκδοση: Ενορία Κοιμήσεως ΘΚ Νέας Φωκαίας Χαϊδαρίου
Χαϊδάρι 1982
Ιστορία της νήσου Ύδρας, Τόμος πρώτος: Τα από της αρχαιότητος μέχρι της επαναστάσεως του 1821, σελ.: 290
Λιγνός Αντώνιος
Αθήνα 1946
Γιαλό γιαλό, Συνομιλώντας με τον Ποσειδώνα και την Ποσειδωνία: Οδηγός για μια εκπαιδευτική προσέγγιση ενός θαλάσσιου περιβάλλοντος, σελ.: 48
Παπαδόπουλος Δημήτρης
Έκδοση: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου
Λαύριο 2008
Eleusis, A guide to the excavations and the museum, σελ.: 124
Κουρουνιώτης Κωνσταντίνος
Έκδοση: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Αθήνα 1936
Αλφαβητικός οδηγός της Αττικής, σελ.: 73
Σαρρής Ιωάννης
Έκδοση: Ζηκάκης
Αθήνα 1923
Die Demen von Attika, σελ.: 109
Kastromenos Panagiotis
Έκδοση: Brockhaus
Leipzig 1886
Περιηγητές στη ρομαντική Αθήνα του 19ου αιώνα, σελ.: 194
Ε - Ιστορικά
Baedeker Karl
Biddle Nicholas
Finlay George
Fulleylove John
Proust Antonin
Διαμαντής Απόστολος
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Αύγουστος 2010


Ο Ανδρέας Συγγρός και "η ωραία Ελλάς", σελ.: 41
Ε - Ιστορικά
Πανσεληνά Μ. Γεωργία
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Ιούλιος 2011
Η μάχη του Μαραθώνα, 2500 χρόνια - Σεπτέμβριος 490 π.Χ., σελ.: 189
Ε - Ιστορικά
Ζουμπουλάκης Κλεάνθης
Μεϊδάνη Κατερίνα
Πετρόχειλος Νίκος
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Σεπτέμβριος 2010
Το ιστορικό υπόβαθρο της μάχης, σελ.: 45
Ε - Ιστορικά
Ζουμπουλάκης Κλεάνθης
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Σεπτέμβριος 2010
Μαραθώνας, Η ιστορία του τόπου και η αρχαιολογία της μάχης, σελ.: 43
Ε - Ιστορικά
Πετρόχειλος Νίκος
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Σεπτέμβριος 2010
Ο απόηχος της νίκης κατά τον 5ο αιώνα, σελ.: 12
Ε - Ιστορικά
Μεϊδάνη Κατερίνα
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Σεπτέμβριος 2010
Από τα Μεσόγεια στον Αργοσαρωνικό, Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων: Το έργο μιας δεκαετίας, 1994 - 2003: Πρακτικά Συνεδρίου Αθήνα, 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003, σελ.: 622
Βασιλοπούλου Βιβή (επιμέλεια)
Κατσαρού - Τζεβελέκη Στέλλα (επιμέλεια)
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Από τον πρωτοελλαδικό οικισμό στα Λαμπρικά Κορωπίου, σελ.: 11
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Μιχαηλίδη Π.
Νέζερη Φωτεινή
Ντούνη Κερασία
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Η περιοχή της Παιανίας κατά τους πρϊστορικούς και τους αρχαίους χρόνους, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Η ανατολική Αττική και το Αιγαίο: ανιχνεύσεις προϊστορικών σχέσεων μέσα από τους μύθους του Διόνυσου, του Δαίδαλου - Ίκαρου, της Αρτέμιδας, του Απόλλωνα, του Ικάριου και του Θέσπι, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Γιαννίρης Ηλίας
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Το νησί του Πατρόκλου (Γαϊδουρονήσι) του Δήμου Κερατέας, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Ιατρού Π. Γεώργιος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Άνω Λιόσια, Όψεις της ιστορίας της πόλης και του δήμου, σελ.: 252
Αθανασάκου Βασιλική
Γκίνη Μαρία
Γρηγορίου Παναγιώτης
Λερίου Αναστασία (επιμέλεια)
Έκδοση: Δήμος Άνω Λιοσίων
Αθήνα 2010
Μαραθών, σελ.: 303
Ζαγάρη Κωνσταντίνα (επιμέλεια)
Τσότρας Αγγελής (μετάφραση)
Φερετόπουλος Γιώργος (μετάφραση)
Έκδοση: Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Μαραθώνος
Μαραθώνας 2008
Μαραθώνας, Η μάχη των μαχών, σελ.: 351
Lacey Jim
Έκδοση: Ψυχογιός
Αθήνα 2012
Υπόγεια Αθήνα, Στα όρια της νεομυθολογίας, σελ.: 4 - 13
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Πεντέλη, Το ιερό βουνό του Διόνυσου: φως στο βουνό των σκοτεινών μυστικών, σελ.: 14 - 19
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Πετούρης Τάσος
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Κατάδυση στα μυστικά της Ακρόπολης των Αθηνών, σελ.: 20 - 25
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Τσούλιας Παναγιώτης
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Μυστήρια στο Ερέχθειο της Ακρόπολης, Τα κλειδιά του μύθου, σελ.: 26 - 33
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Τα αινίγματα του Φιλοπάππου, σελ.: 34 - 37
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Τσουκαλάς Γρηγόρης
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Άγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού, σελ.: 38 - 43
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Ο άγνωστος Πειραιάς, σελ.: 44 - 53
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Πετρή Μαρίνα
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη


Υμηττός, Το μυστηριώδες όρος της Αττικής, σελ.: 54 - 61
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Ράδου Αγγελική
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Ταξίδι στον Ωροπό, Τα μυστικά του Αμφιαράειου, σελ.: 62 - 70
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Σταρής Ηλίας
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Τα μυστικά των στοών του Λαυρίου, σελ.: 70 - 75
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Ράδου Αγγελική
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Μαραθώνας, Το αθάνατο έπος των Ελλήνων, σελ.: 76 - 81
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Πετούρης Τάσος
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Η καταραμένη λίμνη της Βουλιαγμένης, σελ.: 86 - 88
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Ράδου Αγγελική
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Χρονικό της σκλαβωμένης Αθήνας τα χρόνια της τυραννίας του Χατζαλή γραμμένο στα 1841 από τον αγωνιστή Παναγή Σκουζέ, σελ.: 166
Βαλέτας Γιώργος (επιμέλεια)
Σκουζές Παναγής
Έκδοση: Α. Κολολού
Αθήνα 1948
Ημερολόγιον ελληνο - ιταλικού πολέμου [1940 - 41], σελ.: 380
Παράρτημα: Ημερολόγιο πολέμου Ιωάννη Σπ. Δημητρίου
Δημητρίου Χρίστος Ι. (επεξεργασία κειμένων/ φωτογραφιών)
Πέτρου-Μεσογείτης Χρίστος Ν.
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού
Καλύβια 2012
Ημερολόγιο πολέμου, σελ.: 22
Πρόκειτα για παράρτημα στο: Ημερολόγιον ελληνο - ιταλικού πολέμου [1940 - 41] του Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Δημητρίου Ιωάννης Σπ.
Έκδοση: Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού
Καλύβια 2012
Η Μάχη του Μαραθώνα, Ιστορική και τοπογραφική προσέγγιση, σελ.: 272
Διονυσόπουλος Δ. Χρήστος
Έκδοση: Εκδόσεις Καπόν
Αθήνα ΄2012
Επιφανείς Πνευματικοί Άνδρες των Μεσογείων στην Αρχαιότητα, σελ.: 135
Κιούση Βάσω - Επιμέλεια, Διευθύντρια ΕΚΤ&Π
Έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού
Κορωπί 2011
"Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια....", σελ.: 396
Βαρδινογιάννης Β. Βαρδής
Έκδοση: Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων 1940-1974 (ΕΔΙΑ)
Αθήνα Πρώτη έκδοαη 2004
Η Κόρη του Νίσου Βασιλιά των Μεγάρων, Θεατρικό έργο , πράξεις τρείς., σελ.: 96
Γκίνη Χαριλ. Στέλιου
Έκδοση: Εκδόσεις Νάστου
Μέγαρα 2009
Η μυκηναϊκή περίοδος στα Μεσόγεια και τη Λαυρεωτική. Αρχαιολογία και μυθολογία, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Ανδρικού Ελένη
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Θορικός: μία μυθολογική προσέγγιση του τοπωνυμίου, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Βλάχος Γ. Ιωάννης - Ανδρέας
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Ο ρόλος των μεσαιωνικών πύργων στη ΝΑ. Αττική, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Χαίρη - Παπαγιαννάκου Ελπίδα, Δρ. Αρχιτέκτων, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Κέφαλος. Ένας αττικός μύθος στη δυτικοευρωπαϊκή τέχνη, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Ιατρού Δημήτριος
Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Στη σκιά του Ποσειδώνα, η ανταρσία του αντιτορπιλικού "Βέλος": το χρονικό μιας απρόβλεπτης και αυθόρμητης κίνησης, σελ.: 235
Χατζηπέρος Παναγιώτης
Έκδοση: Historical Quest
Πειραιάς 2016
Δυτική Αττική, Ιστορία - Πολιτισμός, σελ.: 350
Εκδοση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής επί Νομαρχίας Αριστείδη Αρκουδάρη
Λερίου Αναστασία (επιμέλεια)
Έκδοση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής
Ελευσίνα 2010
Η τριγλιανή ανταλλάξιμη περιουσία, σελ.: 288
Κλάψης Αντώνης
Έκδοση: Σύλλογος Τριγλιανών Ραφήνας
Ραφήνα 2007
Μαραθών, 2.500 χρόνια, σελ.: 95
Βασιλοπούλου Βιβή
Έκδοση: Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Αθήνα 2010

Σαλαμινιακά έγγραφα, σελ.: 87
Πάλλας Δημήτρης Ι.
Έκδοση: Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
Αθήνα 1996
Ανάκληση αναμνήσεων, τι θυμάμαι από την παλιά Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου, σελ.: 222
Έκδοση: Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο
Λαύριο 2014
Βραυρών, σελ.: 303
Mitsopoulos Leon Veronika
Έκδοση: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Αθήνα 2009
Τα ιερά μονοπάτια της Δυτικής Αττικής, η ιστορία συναντά τη λατρεία και την τέχνη
Έκδοση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής
Ελευσίνα
Φωτογραφικό λεύκωμα Δήμου Τανάγρας, σελ.: 75
Γιαννάκης Γιώργος (φωτογραφίες)
Έκδοση: Lifeshare
Σχηματάρι Βοιωτίας
Το αντάρτικο στην Αττική, 1941 - 1945, σελ.: 574
Μπουτσίνης Γιώργος (Νικήτας)
Αθήνα 1979
Αθήνα - Αττική, σελ.: 128
Έκδοση: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Αθήνα 2004
Οκτώ χρόνια δημιουργίας και ανάπτυξης στο Δήμο Κρωπίας (1991 - 1998), το έργο του δημάρχου Κώνστα-Ντίνου Ε. Γκίκα και των δημοτικών συμβούλων, σελ.: 171
Γκίκας Κωνσταντίνος Ε.
Έκδοση: Mg books
Αθήνα 2009
Οι Σαρακατσάνοι της Αττικής, σελ.: 517
Καλλιέρης Δημήτριος
Έκδοση: Σύλλογος Σαρακατσαναίων Βάρης Αττικής
Βάρη 2012
Η προϊστορική Αττική, οι ήρωες και οι θεοί της, σελ.: 227
Σαββανή Στέλλα
Έκδοση: Ινστιτούτο του Βιβλίου - Καρδαμίτσας
Αθήνα 2015
Ο λόφος της Δεξαμενής Κορωπίου, ιστορία - ύδρευση - πολιτισμός, σελ.: 48
Πρόφης Γιάννης, Λαογράφος - Ζωγράφος
Έκδοση: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορωπίου
Κορωπί 2010
Το Μαρτίνο (Μουζάκ) και τα προερχόμενα απ' αυτό Λάρυμνα (Καστρί) Λούτσι - Πύργος, σελ.: 174
Μίχας Κ. Γεώργιος
Έκδοση: Λάρνακα
Ν. Ερυθραία 2014
Ο Μαραθών, και το Αρχαιολογικό Μουσείο, σελ.: 330
Σταϊνχάουερ Γιώργος
Έκδοση: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
Αθήνα 2009
Λύκειο των Ελληνίδων, τριάντα χρόνια πέρασαν... αφιέρωμα στην ιστορία του Λ.Ε.Π. Α΄μέρος 1985 - 1989, σελ.: 8
Περιοδικό Ρόδακας
Αλεξίου Ελένη
Αλεξίου Κατερίνα
Ανδρέου Ειρήνη
Γεωργάκη Μιράντα
Μάρα Ευφροσύνη
Παπασπύρου Αγγελική
Έκδοση: Λύκειο των Ελληνίδων Παιανίας
Παιανία 2016
Γυναίκες με προσφορά, Κίρκη Σιδέρη και Μαριάννα Σιδέρη - Κρίκου, σελ.: 3
Περιοδικό Ρόδακας
Ανδρέου Ντάνια
Έκδοση: Λύκειο των Ελληνίδων Παιανίας
Παιανία 2016
Μάχη του Μαραθώνα, Η Ανατροπή, σελ.: 473
Κ. Λαγός - Φ. Καρυανός , Συγγραφείς
Έκδοση: Εκδόσεις Μένανδρος
Αθήνα 2016
1829 - Η Παλιγγενεσία, Αι έσχαται οδύναι και αι μάχαι εις Αττικήν Βοιωτίαν Εύβοιαν .... και ενθάδε Ωρωπόν., σελ.: 216
Γκικάκης Οδύσ. Γιάννης
Ωρωπός 2017
Το Πλήρωμα Του Χρόνου, σελ.: 176
Μεθενίτης Δημ. Σταμάτης
Έκδοση: Μεσογειακή - Εκδόσεις
Μαρκόπουλο 2017
Δημήτριος Χρ. Μαργέτης (1889 - 1976), σελ.: 3
Περιοδικό Ρόδακας
Αντωνίου Μαργέτη Άννα
Έκδοση: Λύκειο των Ελληνίδων Παιανίας
Παιανία 2016
Τα μοναστήρια του ελληνισμού, ιστορία - παράδοση - τέχνη. Τόμος Α΄Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, σελ.: 395
Λέκκος Ευάγγελος Π.
Έκδοση: Ιχνηλάτης
Πειραιάς 1997


Ιστορία των Θηβών και της Βοιωτίας, Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, σελ.: Τόμ. Α : 394, τόμ Β:432
Τσεβάς Δ. Γεώργιος, Γιατρός - Συγγραφέας
Έκδοση: ΚΑΔΜΟΣ -Γεώργιος Κ. Ρόδης
Αθήνα Α΄έκδοση 1928
Το ναυάγιο του ORIA στο Σαρωνικό, Στο τόμο: Κατοχή και Αντίσταση στα Μεσόγεια και την Λαυρεωτική., σελ.: Σελ. 146 κε.
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Α-Ω Εκδόσεις
Κορωπί Αττικής 2017
Ο Υμηττός και η Μονή Καισαριανής, σελ.: 86
Αργυροπούλου Καίτη
Έκδοση: Καλειδοσκόπιο
Αθήνα 2017
Κυριάκι, Έλληνες Αρβανίτες - Αρχαίο Φλυγόνιο. Απόπειρα Ιστορικής Ιχνηλασίας, σελ.: 645
Τσούρας Σ. Ανδρέας, Συγγραφέας
Έκδοση: Κοινότητα Κυριακίου
Κυριάκι Βοιωτίας 2006
Η Συμβολή των Αρβανιτών στην Επανάσταση του 1821. Οι Απελευθερωτές της Αθήνας, 10+8 Μύθοι και αλήθειες για τον ξεσηκωμό του Γένους. Τα αιρετικά Νο 7, Επανάσταση 1821, σελ.: Σ. 66κε.
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Ειδική Έκδοση : Documento
Αθήνα Μάρτιος 2019
Η καταγωγή των Αλβανών και οι αρβανιτόφωνοι Έλληνες, Συμβολή στο ζήτημα της εθνογένεσης του αλβανικού λαού, σελ.: 504
Ευαγγελίδης Ε. Δημήτριος, Συγγραφέας
Έκδοση: ινφογνώμων
Αθήνα 2014
Ραφήνα - Πικέρμι, Η μακραίωνη ιστορία του του τόπου, σελ.: 525
Βασιάδη Σοφία, Βρεττού Ειρήνη, Θεοδώρου Γεώργιος, Κατάκης Στυλιανός, Κίτσος Δημήτριος, Παπαθανασίου Κωνσταντίνα & Μιχοπούλου Άννα
Έκδοση: Δήμος Ραφήνας Πικερμίου
Ραφήνα 2020
το Δίπτυχο της Αθήνας, Η πόλη στην Τουρκοκρατία και ο πρώτος αιώνας της πρωτεύουσας (1456-1940), σελ.: 430
Καρύδης Ν. Δημήτρης
Έκδοση: Παπασωτηρίου
Αθήνα 2015
Σαντζάκι του Ευρίπου, 15ος -16ος αι., (Συνθήκες και χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής διαδικασίας των πόλεων και των χωριών), σελ.: 48
Δ. Ν. Καρύδης - M. Kiel , Συγγραφείς
Έκδοση: Ανάτυπο από τα Τετράμηνα (τεύχ. 28-29, σ. 1859-1903)
Άμφισσα 1985
Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, Μετάφραση Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, σελ.: Τόμ. Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄. Σελ. 300 κάθε τόμος.
Finlay George
Έκδοση: Εφημερίδα Το Βήμα
Αθήνα 2021