Έλληνες Συγγραφείς Ο

Οικονομάκου - Σαλλιώρα Μαίρη

 • Λαυρεωτική - το Μουσείο του Λαυρίου
  Έκδοση: ΥΠΠΟ, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, Αθήνα 2002
 • Ο Αρχαίος δήμος του Σουνίου. Ιστορική και τοπογραφική επισκόπηση
  Έκδοση: Μ. Τουμπής ΑΕ, 2004
 • Σούνιον, σελ.: 48
  Έκδοση: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Διεύθυνση Δημοσιευμάτων, Αθήνα 2003

Οικονομάκου Μαρία, Επιμελήτρια Κλασικών Αρχαιοτήτων

 • Από τα ορεινά στα πεδινά: μετακίνηση και μετανάστευση εργατικού δυναμικού στο χώρο της Αττικής, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
  Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
 • Αρχαίο νεκροταφείο στο Λαύριο, σελ.: 243
  Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Καλύβια Οκτώβριος 1985
 • Αρχαιότητες της Λαυρεωτικής πρόσφατα ευρήματα, ανάδειξη και προστασία των αρχαίων, σελ.: 163
  Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Κερατέα 2001
 • Λαυρεωτική και Μαραθώνας: Νέες έρευνες, σελ.: σ.273-276
  Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
  Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου, Μαρκόπουλο 2009
 • Όρος προικώου αποτιμήματος, Αρχαιολογική Εφημερίς 1993
  σελ. 211 - 214

Οικονομάκου Μαρία, Τσαϊμου Κωνσταντίνα

 • Κέρνοι από την Λαυρεωτική, σελ.: 210
  Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Κορωπί 1998

Οικονομίδης Γρηγόρης, Επιστημονικός Συνεργάτης Κ.Α.Π.Ε.

 • Επιδεικτικές εφαρμογές συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το Κ.Α.Π.Ε. στη Νοτιοανατολική Αττική, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
  Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
 • Οι δυνατότητες αξιοποίησης των ηπίων μορφών ενέργειας στην περιοχή της ΝΑ. Αττικής, σελ.: 119
  Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Κερατέα 2001

Οικονομίδης Ν. Αλ.

 • Δημάδου του Παιανιέως ψηφίσματα και επιγραφικαί περί του βίου πηγαί, σελ.: 24
  Αθήνα 1956
 • Δημάδου του Παιανιέως Ψηφίσματα και επιγραφικαί περί του βίου πηγαί., σελ.: σ. 105 - 129
  Έκδοση: Εκ του τυπογραφείου Ανδρέου Σιδέρη, Εν Αθήναις 1956

Οικονομίδου Αλ. Ν.

 • Σούνιον: Αρχαιολογικός οδηγός
  Έκδοση: Πατσιλινάκος Π., Αθήνα 1957

Οικονόμου - Αμίλλη Α. (Επιμελήτρια Έκδοσης)

 • Ο βιόκοσμος του Υμηττού, Δραστηριότητες της Έκθεσης "Αττικό Τοπίο και Περιβάλλον", σελ.: 270
  Εισαγωγικά στοιχεία - Οικοσυστήματα (Δημήτρης Καζάνης), Φυτά (Ιωάννης Μπαζός), Ζώα (Κανέλλα Ραδέα), Μανιτάρια ( Ιωάννης Δημητριάδης)
  Έκδοση: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βοτανικό Μουσείο, Αθήνα 2007

Οικονόμου Β. Γιώργος

 • Εμείς οι Αρβανίτες, σελ.: 263
  Έκδοση: Πολιτιστικός Σύλλογος Ηνίοχος Καπανδριτίου, Αθήνα 2009

Οικονόμου Γιάννης

 • Διαχρονικές αναφορές στην Παλλήνη Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Παλήνη 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2006
  Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια Θορικού Αττικής 2008
 • Η Παλλήνη (Το Χαρβάτι), ένας τόπος, δύο ιστορίες...
  Αθήνα 1994
 • Καλώς ήρθες κυρ Αλέξανδρε, Μια άγνωστη φιλία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη μ' ένα χωριό της Αττικής
  Αθήνα 2005
 • Το αγρόκτημα, οι Γάλλοι διπλωμάτες ιδιοκτήτες του και οι Ελληνίδες γυναίκες τους (Ελλάδα 1827 - 1855): μυθιστορηματική αφήγηση μιας αληθινής ιστορίας, σελ.: 237
  Έκδοση: Πελασγός, Αθήνα 2012

Οικονόμου Ευ. Κ.

 • Η αλβανική γλωσσική επίδραση στα ηπειρώτικα ιδιώματα
  Ιωάννινα 1997

Οικονόμου Ι. Ανδρομάχη

 • Ζητήματα ταυτότητας και ετερότητας των Εθνοπολιτισμικών ομάδων στην Λαγραφία και στην κοινωνική ανθρωπολογία :Η περίπτωση των Αρβανιτών., Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου :100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας (1909-2009), Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009, σελ.: σ.673--692
  Έκδοση: Λαογραφία: Δελτιον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, τόμ. ΜΒ΄(42), 2010-2012, Αθήνα 2013
 • Ζητήματα ταυτότητας και ετερότητας των εθνοπολιτισμικών ομάδων στην Λαογραφία και στην Κοινωνική Ανθρωπολογία: Η περίπτωση των Αρβανιτών., Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου . 100 Χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας (1909 - 2009). Πανεπιστήμιο Αθηνών 11-13 Μαρτίου 2009, σελ.: 673-692
  Έκδοση: Λαογραφία. Δελτίον Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, τόμ.ΜΒ΄(42):2010-2012 (Ανάτυπο), Αθήνα 2013
 • Ζητήματα ταυτότητας και ετερότητας των εθνοπολιτισμικών ομάδων στην Λαογραφία και στην Κοινωνική Ανθρωπολογία: Η περίπτωση των Αρβανιτών., Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου . 100 Χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας (1909 - 2009). Πανεπιστήμιο Αθηνών 11-13 Μαρτίου 2009, σελ.: 673-692
  Έκδοση: Λαογραφία. Δελτίον Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, τόμ.ΜΒ΄(42):2010-2012 (Ανάτυπο), Αθήνα 2013
 • Ζητήματα ταυτότητας και ετερότητας των εθνοπολιτισμικών ομάδων στην Λαογραφία και στην Κοινωνική Ανθρωπολογία: Η περίπτωση των Αρβανιτών., Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου . 100 Χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας (1909 - 2009). Πανεπιστήμιο Αθηνών 11-13 Μαρτίου 2009, σελ.: 673-692
  Έκδοση: Λαογραφία. Δελτίον Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, τόμ.ΜΒ΄(42):2010-2012 (Ανάτυπο), Αθήνα 2013
 • Η παραγωγή του κάρβουνου στα Βίλια της Αττικής, Εθνογραφικά
  τόμ. 6
  Έκδοση: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Ναύπλιο 1989
 • Η ρητινοσυλλογή στα Βίλια Αττικής, Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
  22 - 25 Μαρτίου 1988
  Έκδοση: Δήμος Αχαρνών, Αχαρνές 1989
 • Η Ρητινοσυλλογή στα Βίλια της Αττικής, Α΄ Συμπόσιο Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής, Πρακτικά
  σελ. 229 - 239
  Έκδοση: Ιστορική - Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών, Αχαρνές 1989
 • Νεώτερα και παλαιά έθιμα του Δωδεκαημέρου στο Κριεκούκι Αττικής, Λαογραφία
  τόμ. ΛΒ΄, 1979 - 81, σελ. 400 - 407
  Αθήναι 1982
 • Όψεις της οικονομικής εξέλιξης και κοινωνικής συγκρότησης των χωριών Βίλια και Κριεκούκι, ΒΔ Αττικής, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
  Ασπρόπυργος 1992
  Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου, Ασπρόπυργος 1992
 • Όψεις της Οικονομικής Εξέλιξης και της Κοινωνικής Συγκρότησης των χωριών Βίλια και Κριεκούκι, Β΄ Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής, Πρακτικά
  σελ. 93 - 103
  Ασπρόπυργος 1992
 • Παραγωγή και Εμπορία της Ρητίνης στα Βίλια της Αττικής, Εθνολογία
  τόμ. 2, σελ. 5 - 21
  Αθήνα 1994
 • Φύση, τεχνολογία και κοινωνία στις ορεινές κοινότητες του Κιθαιρώνα, σελ.: 218
  Έκδοση: Οδυσσέας, Αθήνα Α΄ έκδοση Μαϊος 2007
 • Φυσικό περιβάλλον και στρατηγικές διαχείρισης του κοπαδιού στα Δερβενοχώρια (Βοιωτία), Εθνολογία
  τόμ. 9, σελ. 7 - 29
  Αθήνα 2002

Οικονόμου Λεωνίδας, Δρ. Ειδικός Επιστήμων στο Τμήμα Κοιν. Πολιτικής & Κοιν. Ανθρωπολόγος Παντείου Πανεπιστημίου

 • Από το προσφυγικό οικισμό στο σύγχρονο προάστιο: Όψεις της κοινωνικής και πολεοδομικής μεταβολής της περιοχής της Βούλας (1920-1995), σελ.: 307
  Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Κερατέα 2001
 • Η κοινωνική παραγωγή του αστικού χώρου στη μεταπολεμική Αθήνα, Η περίπτωση της Βούλας, σελ.: 336
  Σειρά: Ανθρωπολογικοί Ορίζοντες
  Έκδοση: Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2008
 • Η κοινωνική παραγωγή του αστικού χώρου στη μεταπολεμική Αθήνα, Η περίπτωση της Βούλας, σελ.: 336
  Έκδοση: Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2008
 • Μερικές σκέψεις για τη ΝΔ. παραλία της Αττικής με ειδική αναφορά στην παραλία της Βούλας, Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
  Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια Θορικού Αττικής 2004

Ολυμπίτου Ευδοκία

 • Το Χαλάνδρι κατά τον Μεσοπόλεμο: τεχνικές και επαγγέλματα σε μια μικρή κοινότητα της Αττικής, Πρακτικά 8ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής
  Μαρούσι 28 - 31 Μαϊου 1999
  Έκδοση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου, Μαρούσι 2001

Ορλάνδος Κ. Αναστάσιος, Ιστορικός - Αρχαιολόγος

 • Περί της Νήσου Πέτσας ή Σπετσών, σελ.: 96
  Εν Πειραιεί εκ του τυπογραφείου της Συγκλήτου, Νικολάου Ρουσοπούλου και Σας (Οδός Νοταρά) 1877
  Έκδοση: Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 107. Βιβλιοπωλείο Νότη Καραβία, Β΄Ανατύπωση Αθήνα (Α΄Ανατύπωση 1976) 2015

Ορφανού Λουκία, Φιλόλογος - Βυζαντινολόγος

 • Μια "σχολή" ζωγράφων κατά το Β μισό του 18ου Αιώνα στην Αττική, σελ.: 37
  Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Μαρκόπουλο 1995

Ορφανού Φωτεινή

 • Η οικονομική πορεία της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (Γ.Ε.Μ.Λ) τα έτη 1926-1930, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
  Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια Θορικού Αττικής 2000