Ξένοι Συγγραφείς V

Varibobba Giulio

  • La vita di Maria, σελ.: 357
    Έκδοση: Walter Brenner, Cosenza 1984

Vickers Miranda

  • Οι Αλβανοί
    Έκδοση: Οδυσσέας