Ξένοι Συγγραφείς N

Navari Leonora

  • Η Ελληνική Ενδυμασία, Έντυπες πηγές 16ου - 20ου αιώνα, από τη συλλογή Ι.Δ. Κοιλαλού, σελ.: 520
    Με πολλές εικόνες από την Αττική.
    Έκδοση: Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2006