Έλληνες Συγγραφείς Ψ

Ψαρός Κ. Δημήτριος

  • Μία Ελληνική Κοινότης, Ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Μαρκοπούλου Αττικής και οι θεσμοί της γεωργοκτηνοτροφικής κοινοπραξίας των κατοίκων, Ανάτυπον εκ της «Επιθεωρήσεως Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»
    τεύχ. Β΄, σελ. 1 - 38
    1995

Ψημμένος Ιορδάνης

  • Μεναστάστευση από τα Βαλκάνια, Κιονωνικός αποκλεισμός στην Αθήνα, σελ.: 255
    Έκδοση: Παπαζήση, Αθήνα 2004