Φιλοσοφία - φιλολογία

Θέογνις ο Μεγαρεύς, σελ.: 158
Ρώμας Γ. Χρίστος, Φιλόλογος
Έκδοση: Δήμος Μεγάρων
Μέγαρα 2005


Γνωμικά του Δημοσθένη
Χατζησωτηρίου Δ. Γεώργιος, Γιατρός - Ιστοριοδίφης - Λαογράφος
Έκδοση: Επιμορφωτικός Σύλλογος Παιανίας
Παιανία 1999


Ο Δημοσθένης και η Αθήνα, Μια μορφή που σημάδεψε την Ελληνική Ιστορία, σελ.: 388
Τσιμπουκίδης Δημήτρης
Έκδοση: Δήμος Παιανίας
Παιανία 2003


Η φιλοσοφική σκέψη του καθηγητή Π. Παναγιώτου, σελ.: 487
Πρακτικά Η' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Ρώμας Γ. Χρίστος, Φιλόλογος
Κερατέα 2001


Οι οικονομικές αντιλήψεις του Δημοσθένους του Παιανιέως, σελ.: 389
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
Κόντος Αλέξανδρος, Φιλόλογος - Νομικός (D.E.A. Γλωσσολογίας)
Μπαλόγλου Π. Χρήστος, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (D.E.A. Οικονομίας - M.A. Econ)
Καλύβια Δεκέμβριος 1989


Δημάδου του Παιανιέως Ψηφίσματα και επιγραφικαί περί του βίου πηγαί., σελ.: σ. 105 - 129
Οικονομίδης Ν. Αλ.
Έκδοση: Εκ του τυπογραφείου Ανδρέου Σιδέρη
Εν Αθήναις 1956


Εκεί που δεν φαίνεται ο Θεός, σελ.: 264
ΝΙΚΟΛΑΟΣ , Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής
Έκδοση: Κεντρική Διάθεση:Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ
Σπάτα Α΄Έκδοση Δεκέμβριος 2009. Β΄Έκδοση Ιανουάριος 2010


Μεσόγεια, το χαμένο περιβόλι της Αττικής, σελ.: 597
Ιατρού Π. Γεώργιος
Έκδοση: ΑΩ εκδόσεις
Καλύβια 2015


Μνήσθητί μου, Κύριε, Ο Άγιος Ληστής του ... Παραδείσου, σελ.: 160
ΝΙΚΟΛΑΟΣ , Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής
Έκδοση: Ιερά Μητρόπολις Μεσογαίας και Λαυρεωτικής
Σπάτα Αττικής 2018