ΆΡΘΡΑ - ΑΝΑΤΥΠΑ - ΑΝΑΚ/ΣΕΙΣ

Επαθλον, Αρχαιολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Αδώνιδος Κύρου, Πόρος 7 - 9 Ιουνίου 2002, Τόμος Α΄, σελ.: 477
Μελέτες και ανακοινώσεις σσχετικές με την Αρχαιολογία του Αργοσαρωνικού
Γιαννοπούλου - Κονσολάκη Ελένη
Έκδοση: Δήμος Πόρου
Αθήνα 2007


Udha e mbar"e, Pjes"et e Ligj"erat"es - arb"erisht, σελ.: 400
Lingua albanese - Testi scolastici -Scuola dell' obbligo - Manuali
Schiro di Maggio Giuseppe
Έκδοση: Comunita Europea - Provincia Regionale di Palermo - Comune di Palermo - Comune di Piana dell' Almanesi
Comune di Piana dell' Almanesi 2001


Udha e mbare, Pjeset e Ligjerates - arberisht, σελ.: 400
Lingua Albanese - Testi scolastici - Scuola dell' obbligo - Manuali
Schiro di Maggio Giuseppe
Έκδοση: Comunita Europea - Provincia Regionale di Palermo - Comune di Palermo -Comune di Piana degli Albanesi
Comune di Piana degli Albanesi 2001


Ένας εργάτης ποιητής -Γιώργος Ν. Δαλέζιος-, Ο ποιητικός άθλος ενός εργάτη, σελ.: 40
Χαρατσίδης Γιάννης, Λογοτέχνης
Έκδοση: Αυτοέκδοση
Αθήνα 1988


Η Μεσογείτισσα


Μανιτάρια, Ένας παραμυθένιος μικρόκοσμος, σελ.: 240
Κωνσταντινίδης Γιώργος, Εκπαιδευτικός - Ερευνητής της μυκοχλωρίδας
Έκδοση: Καπόν - Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών - Αναπτυξιακή Νομού Γρεβενών ΑΕ
Γρεβενά 2002


Ο Αρχαιολογικός χώρος του Οβριόκαστρου Κερατέας, Αρχαιολογικές μελέτες των: Δημητρίου Χατζόπουλου, Eugene Vanderpool, Ευάγγελου @ Όλγας Κακαβογιάννη και Hans Lohmann, σελ.: 141
Ιατρού Π. Γεώργιος
Έκδοση: Δήμος Κερατέας - Νομαρχιακή Αυτοδίοικηση Ανατολικής Αττικής
Κερατέα Αττικής 2007


Παιανιακά Μελετήματα, Αφιέρωμα στη μνήμη του Δημήτρη Σιδέρη, σελ.: 333
Βεκρής Λευτέρης, Επιμελητής Έκδοσης
Έκδοση: Συμβόλή - Επιμορφωτικός Σύλλογος Παιανίας
Παιανία 1987


Σαρωνίδα, "θύμησες", σελ.: 42
Μπουκουβάλα Άννα
Σαρωνίδα 2006


Τα Μέγαρα, Η πόλις μας, Αναφορές: Στην ιστορικήν πορείαν της


Το αμπελουργικό ζήτημα στα Μεσόγεια


Α΄ Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βορείου Αττικής, Πρακτικά
Έκδοση: Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
Αχαρνές 1989


Άγιος Νικόλαος στο Νεκροταφείο Καλάμου Αττικής. Νέα στοιχεία
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περίοδος Δ΄, τόμ. ΙΑ΄(1982 - 1983), σελ. 227 - 248
Γκίνη - Τσοφοπούλου Ελένη, Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος
Αθήνα 1983


Άλβα Φουκίνη
περ. ΑΘΗΝΑ, τομ. 47 (1936), σελ. 262 - 263
Φουρίκης Α. Πέτρος


Αλβανοί, Αρβανίτες - Βορειοηπειρώτες, Ερανίσματα ενημερωτικά
περ. Παρνασσός, τομ. ΛΔ΄(1992), σελ. 1- 30
Λαζάρου Γ. Αχιλλέας


Αναμνήσεις και ρίζες. Η ζωή στη Βάρη του χθες
Γενική Επιμέλεια Αγγελική Ράητη
Έκδοση: Δήμος Βάρης
Βάρη 2007


Ανασκαφαί της βασιλικής του Λαυρεωτικού Ολύμπου, Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας 1952
σελ. 92 - 128
Κοτζιά Χρ. Νικολάου


Ανασκαφή εν Προφήτη Ηλία Υμηττού, Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας 1949 (σελ. 51 - 74) και ομοίως ΠΑΕ 1950 (σελ. 144 - 172)
Κοτζιά Χρ. Νικολάου


Άρβα - Άλβα Λόγγα. Α΄ Άρβα. Β΄ Άλβα Λόγγα
περ. ΑΘΗΝΑ, τομ. 46 (1934), σελ. 9 - 34
Φουρίκης Α. Πέτρος


Αρβανίτικοι μύθοι και νεραϊδοϊστορίες
τομ. Ε΄, σελ. 445 - 461
Μιχαήλ - Δέδε Μαρία, Συγγραφέας - Λαογράφος - Ιστορικός
Έκδοση: Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών
Αθήναι 1974 - 1975

Αρχαϊκόν Άγαλμα εξ Αττικής
σελ. 44 - 50
Καββαδίας Παναγής
Έκδοση: Εφημερίς Αρχαιολογική
1902


Βροκή Βοϊκή, Σαλαμίνος Τοπωνυμικά - Τοπογραφικά - Ιστορικά
περ. Αθηνά, τόμ. Π΄, σελ. 99 - 133
Πάλλας Ι. Δημήτριος, Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Αθήναι 1988


Γάμος και γαμήλια σύμβολα παρά τοις Αλβανοφώνοις της Σαλαμίνος
περ. Λαογραφία, τομ. 9(1926), σε. 507 - 563
Φουρίκης Α. Πέτρος


Δημοτικόν ψήφισμα Αλών των Αραφηνίδων
σελ. 168 - 177
Κοτζιά Χρ. Νικολάου
Έκδοση: Αρχαιολογική Εφημερίς 1925-1926


Διαδρομές σε Βυζαντινά Μνημεία των Μεσογείων, Καλύβια - Κορωπί - Μαρκόπουλο
Γκίνη - Τσοφοπούλου Ελένη, Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Υπουργείο Πολιτισμού - 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Αθήνα 2006


Διαφορές μεταξύ των Αρβανιτών της Βόρειας και της ΝΑ. Αττικής, Α΄ Συμπόσιο Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
σελ. 67 - 88
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Χατζησωτηρίου Δ. Γεώργιος, Γιατρός - Ιστοριοδίφης - Λαογράφος
Έκδοση: Ιστορική - Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
Αχαρνές 1989


Δύο υποθετικά χωριά της Βοιωτίας και τα αρβανίτικα
τομ. Β΄, τεύχ. β΄, (Β΄ Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών, Λιβαδειά, 6 - 10 Σεπτεμβρίου 1992)
Μιχαήλ - Δέδε Μαρία, Συγγραφέας - Λαογράφος - Ιστορικός
Έκδοση: Επετηρίς της Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών


Δύο φωτογραφίες παλαιού ντυσίματος και χορού στα Μεσόγεια Αττικής, Λαογραφία
τόμ. ΛΓ΄ (33): 1982 - 84, σελ. 390 - 396
Μιχαήλ - Δέδε Μαρία, Συγγραφέας - Λαογράφος - Ιστορικός
Αθήναι 1986


Δυσχέρειες στην ετυμολόγηση αρβανίτικων λέξεων
Β΄ Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής (Βόρειας - Δυτικής), Πρακτικά, Ασπρόπυργος 1992, σελ. 419 - 445
Μιχαήλ - Δέδε Μαρία, Συγγραφέας - Λαογράφος - Ιστορικός


Ειδήσεις για τον Μαραθώνα στα περιηγητικά κείμενα του 19ου αιώνα, Ανάτυπο από τον τόμο Αντιπελάργηση, Τιμητικός τόμος στον Νικόλαο Α. Δημητρίου
σελ. 239 - 249
Μίχα Ασπασία
Αθήνα 1992


Ελληνοαλβανικαί λαογραφικαί έρευναι. Α΄ εν γυναικείον βυζαντινόν ένδυμα σωζόμενον εν Σαλαμίνι. Β΄καπιτζάλια και τζιτζάκιον
περ. Λαογραφία, τομ 10 (1929), 3 - 22
Φουρίκης Α. Πέτρος


Ενεπίγραφον χριστιανικόν ανάγλυφον
σελ. 190 - 197
Κοτζιά Χρ. Νικολάου
Έκδοση: Αρχαιολογική Εφημερίς 1925-1926


Επιγραφαί Αττικής
τόμ. Γ΄, σελ. 145 - 151 και ομοίως τόμ. Δ΄
Κοτζιά Χρ. Νικολάου
Έκδοση: Αρχαιολογικόν Περιοδικόν «Πολέμων»
1948


Επιτύμβιες στήλες από τα Μεγαρα, σελ.: 107 - 111
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Περ. HOROS, τεύχος 8 - 9, Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία
Αθήνα 1990 - 1991


Εργαστήριο εμπλουτισμού μεταλλεύματος στο Θορικό
σελ. 76 - 84
Ζορίδης Παντελής
Έκδοση: Αρχαιολογική Εφημερίς
1980


Ευρήματα εξ Αττικής
τόμ. Δ, Σύμμεικτα σελ. ε΄- ιστ΄ και ομοίως τόμ. Ι΄
Κοτζιά Χρ. Νικολάου
Έκδοση: Αρχαιολογικόν Περιοδικόν «Πολέμων»
1949


Η Δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας, οι σκλάβοι και τα μεταλλεία του Λαυρείου
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Ιωάννινα 1980


Η ελληνογένεση των Ιλλυρικών γλωσσών
Περιοδικό ΙΧΩΡ, τεύχος 55, σελ. 100 - 111
Δωρικός Σ.
Χατζηγιαννάκης Κ.
Άπρίλιος


Η εν Αττική Ελληνοαλβανική διάλεκτος
περ. ΑΘΗΝΑ, τομ 44 (1932), σελ. 28 - 76 και τομ. 45 (1933), σελ. 49 - 181
Φουρίκης Α. Πέτρος


Η μούμια της Αλκμήνης στο Ζάγκρεμπ, Πανάρχαια Αρβανίτικα Κείμενα, Στοιχεία Προϊστορίας
περιοδικό ΑΕΡΟΠΟΣ, Νο 57, σελ. 2α - 15α
Στύλος Νίκος

Η παραγωγή του κάρβουνου στα Βίλια της Αττικής, Εθνογραφικά
τόμ. 6
Οικονόμου Ι. Ανδρομάχη
Έκδοση: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα
Ναύπλιο 1989


Η παραδοσιακή γυναικεία φορεσιά της Θίσβης Θηβών
τομ. Στ΄, σελ. 409 - 424
Μίχα Ασπασία
Έκδοση: Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών
Αθήναι 1976 - 1977


Η Πρέβεζα. Θέσις - Κτίσις - Όνομα
τόμ. 1 (1924), σελ. 274 - 294
Φουρίκης Α. Πέτρος
Έκδοση: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών


Η Ρητινοσυλλογή στα Βίλια της Αττικής, Α΄ Συμπόσιο Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής, Πρακτικά
σελ. 229 - 239
Οικονόμου Ι. Ανδρομάχη
Έκδοση: Ιστορική - Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
Αχαρνές 1989


Η σπηλιά των νυμφών της Πεντέλης
σελ. 4 - 11
Ζορίδης Παντελής
Έκδοση: Αρχαιολογική Εφημερίς
1977


Η Συμβόλή του Μενιδίου στην Απελευθέρωση της Αθήνας και στον Αγώνα του 21
Πλατανιάς Αθανάσιος
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών
Αχαρναί Μαϊος 1998


Ιστορική και αρχαιολογική περιήγηση στην Ανατολική Αττική, στον τόμο: Αυτοδιοίκηση, 21ος αιώνας, τόμος 1ος 2003 - 2006, σελ.: 16 - 24
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
Αθήνα 2004


Καλύβια Αττικής, ανασκαφές σε ένα από τα κέντρα των αριστοκρατών γαιοκτημόνων της Αρχαίας Αθήνας
περ. CORPUS, τεύχος 31, σελ. 20 - 27
Παπατσαρούχα Ελισάβετ
Οκτώβριος 2001


Κορωπί - Σφηττός κλπ., Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας 1920
σελ. 29 - 79
Γαρδίκας Κ. Γ.


Λαογραφικά σημειώματα για την ενδυμασία και τον γάμο στην Σαλαμίνα (Αττικής), Περισυλλογή και παρουσίαση Δημ. Ι. Πάλλας, Λαογραφία
τόμ. ΛΓ΄ (33):1982 - 84, σελ. 383 - 389
Πάλλα Ι. Μαρία, Πρεσβυτέρα (1885 - 1964)
Αθήναι 1986


Μεγαρικά Μελετήματα. Μέρος Β΄. Ταλασιουργία, ιστουργία
τομ. 5, σελ. 210 - 232
Φουρίκης Α. Πέτρος
Έκδοση: Λεξικογραφικόν Αρχείον (Ιστορικό Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης)
Αθήναι 1918


Μελέτες γύρω από την αρχαία Ιστορία
σελ. 7 - 38
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Έκδοση: Ηπειρωτική Εστία
Γιάννινα 1980


Μερικά ξενόγλωσσα τοπωνύμια της ΝΑ. Αττικής. Η ετυμολογία τους, Αφιέρωμα στον Γιάνκο Α. Θωμόπουλο
περ. Ονόματα 12, σελ. 626 - 639
Χατζησωτηρίου Δ. Γεώργιος, Γιατρός - Ιστοριοδίφης - Λαογράφος
Έκδοση: Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία
Αθήνα 1988


Μία Ελληνική Κοινότης, Ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Μαρκοπούλου Αττικής και οι θεσμοί της γεωργοκτηνοτροφικής κοινοπραξίας των κατοίκων, Ανάτυπον εκ της «Επιθεωρήσεως Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»
τεύχ. Β΄, σελ. 1 - 38
Ψαρός Κ. Δημήτριος
1995


Μικρά συμβολή εις την Ηπειρωτική Ιστορίαν. Νικόπολις - Πρέβεζα. Β΄. Πρέβεζα
περ. Ηπειρωτικά Χρονικά, τομ. 4, σελ. 263 - 294
Φουρίκης Α. Πέτρος
Ιωάννινα 1929


Μικρά συμβολή εις την Ηπειρωτική Ιστορίαν. Νικόπολις - Πρέβεζα. Γ΄. Χριστιανικά Μνημεία Πρεβέζης
περ. Ηπειρωτικά Χρονικά 5, σελ. 211 - 228
Φουρίκης Α. Πέτρος
Ιωάννινα 1930


Νεώτερα και παλαιά έθιμα του Δωδεκαημέρου στο Κριεκούκι Αττικής, Λαογραφία
τόμ. ΛΒ΄, 1979 - 81, σελ. 400 - 407
Οικονόμου Ι. Ανδρομάχη
Αθήναι 1982


Ο ερχομός και η εγκατάσταση των Φωκιανών στην Ελλάδα
ανάτυπο από Η Καθ' Ημάς Ανατολή, Τομ. Δ΄
Τσαλικίδης Θ. Μανώλης, Βιβλιοθηκονόμος
Αθήνα 1998


Οι «άγνωστοι» Αρβανίτες
Περιοδικό Ιστορικά Θέματα, σελ. 56 κε.
Πέτρου Αγγελική - Λουκία
Φεβρουάριος 2003


Οι Έλληνες Αρβανίτες, Ανάτυπο από τα Πρακτικά του Β΄ Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου «ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ»
Κόνιτσα 23 - 26 Αυγούστου 1990, σελ. 453 - 464
Μιχαήλ - Δέδε Μαρία, Συγγραφέας - Λαογράφος - Ιστορικός
Αθήνα 1992

Οι πρωτοελληνικές ρίζες των Αλβανών
Περιοδικό ΙΧΩΡ, τεύχος 40, σελ. 78 - 92
Μισύρης Βασίλης
Δεκέμβριος 2003
Όρος προικώου αποτιμήματος, Αρχαιολογική Εφημερίς 1993
σελ. 211 - 214
Οικονομάκου Μαρία, Επιμελήτρια Κλασικών Αρχαιοτήτων
Όψεις της Οικονομικής Εξέλιξης και της Κοινωνικής Συγκρότησης των χωριών Βίλια και Κριεκούκι, Β΄ Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής, Πρακτικά
σελ. 93 - 103
Οικονόμου Ι. Ανδρομάχη
Ασπρόπυργος 1992
Παλαιοχριστιανική Βασιλική στη θέση «Μυγδαλέζα» Αττικής
σελ. 85 - 96
Γκίνη - Τσοφοπούλου Ελένη, Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Αρχαιολογική Εφημερίς
1980
Παραγωγή και Εμπορία της Ρητίνης στα Βίλια της Αττικής, Εθνολογία
τόμ. 2, σελ. 5 - 21
Οικονόμου Ι. Ανδρομάχη
Αθήνα 1994
Παρατηρήσεις εις τα Τοπωνύμια των Χρονικών του Μορέως. Μάνη: Θέσις - Κάστρα - Όνομα
περ. ΑΘΗΝΑ, τομ. 40 (1928), σελ. 26 - 59
Φουρίκης Α. Πέτρος
Περί του «τύπου ΙΙ» των αρχαίων πλυντηρίων των μεταλλευμάτων της Λαυρεωτικής (ανάτυπο), Μελέτες
Α.Δ. 44-46 (1989-1991)
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Αθήνα 1996
Πιθανές Ανατολικές καταβολές δύο διακοσμητικών θεμάτων που απαντούν στις γυναικείες παραδοσιακές ενδυμασίες της Αττικής
Ανάτυπο εκ του ΜΣΤ΄ τόμου (2004) του Περιοδικού «Παρνασσός»
Γουήλ - Μπαδιεριτάκη Άννα Ιωάννα, Λέκτωρ Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Αθήναι 2004
Πόθεν το Εθνικόν Αρβανίτης
περ. ΑΘΗΝΑ, τομ 43 (1931), σελ. 3 - 37
Φουρίκης Α. Πέτρος
Προβλήματα χρονολόγησης των σκωριών και των λιθαργύρων της Λαυρεωτικής, Πρακτικά Σεμιναρίου Αρχαιομετρίας, οι Σκωρίες της Αρχαίας Ελληνικής Μεταλλουργίας
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Έκδοση: ΙΓΜΕ
Αθήνα 1986
Στο περιθώριο του Αγώνος του 1821. Δύο άγνωστοι Μεσογείτες Αγωνιστές
τόμ στ΄, σ. 474 - 484
Μιχαήλ - Δέδε Μαρία, Συγγραφέας - Λαογράφος - Ιστορικός
Έκδοση: Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών
Αθήναι 1990
Συλλογή εικόνων Ευαγγελιστρίας Καλυβίων
Αρχαιολογικόν Δελτίον 49 (1994) σελ. 97 - 101.
Γκίνη - Τσοφοπούλου Ελένη, Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος
Έκδοση: 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Συμβολή εις το τοπωνυμικόν της Αττικής. Α΄ ελληνικά τοπωνύμια, Β΄ αλβανικά τοπωνύμια
σελ. 77 - 178
Φουρίκης Α. Πέτρος
ΑΘΗΝΑ 41 1929
Σχηματισμός - Σύσταση και εξέλιξη των Δήμων και Κοινοτήτων των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής ( 1833 - 1979), ΜΕΣΟΓΑΙΑ, Ιστορία και Πολιτισμός των Μεσογείαων Αττικής, σελ.: 306 - 313
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος"
Αθήνα 2001
Τα «Κοκκά» στα Μεσόγεια Αττικής, Λαογραφία
τόμ. ΛΔ΄ (34): 1985 - 86, σελ. 158 - 163
Λέκκα - Χατζή Βασιλική, Φιλόλογος - Συγγραφέας
Αθήναι 1988
Τα ονόματα Αλβανός και Αρβανίτης, Αφιέρωμα εις Ήπειρον εις Μνήμην Χρ. Σούλη
σελ. 1-10
Κεραμόπουλλος Δ. Αντώνιος
Αθήναι 1956
Τα τοπωνύμια της Αττικής
περ. ΑΘΗΝΑ, τομ. 40 (1928), σελ. 117 - 160
Σαρρής Ιωάννης
Τεχνολογικό - Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου: Μελέτες και έργα 1994 - 97
Έκδοση: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ
1997
Το αρχαίο τοπωνύμιο «Βραυρών» και η ετυμολόγησή του
σελ. 3 - 5
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Έκδοση: Ηπειρωτική Εστία
Ιωάννινα 1976
Το Λιόπεσι - Παιανία, δεύτερη πατρίδα του Φώτη Κόντογλου, «Αφιέρωμα στον Φώτη Κόντογλου»
Έτος 80ο, τόμ. 159ος, τεύχ. 1788
Βεκρής Λευτέρης, Φιλόλογος
Έκδοση: ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ

Το ορυκτολογικό Μουσείο του Λαυρίου
ανάτυπο από τα Πρακτικά της Γ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Λαύρειο 1989
Το περιεχόμενο των αρβανίτικων τραγουδιών της Βοιωτίας
τομ. Α΄, τεύχ. β΄, (Α΄ Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών, Θήβα 10 - 14 Σεπτεμβρίου 1986)
Μιχαήλ - Δέδε Μαρία, Συγγραφέας - Λαογράφος - Ιστορικός
Έκδοση: Επετηρίς της Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών
Αθήνα 1988
Το τοπωνύμιο Κυπριανός του Λαυρείου, Αφιέρωμα στον Γιάνκο Α. Θωμόπουλο
περ. Ονόματα 12 (σελ. 212 - 222)
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Έκδοση: Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία
Αθήνα 1988
Το τοπωνύμιο Νόρια του Λαυρείου, περ. Ονόματα 11
σελ. 77 - 82
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Έκδοση: Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία
Αθήνα 1987
Φυσικό περιβάλλον και στρατηγικές διαχείρισης του κοπαδιού στα Δερβενοχώρια (Βοιωτία), Εθνολογία
τόμ. 9, σελ. 7 - 29
Οικονόμου Ι. Ανδρομάχη
Αθήνα 2002
Στο δρόμο προς την Εθνεγερσία, Τα προνόμια του Δερβενίου της Χασιάς, ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας και η Συμμετοχή τω Χασιωτών, σελ.: 462
Καλλιέρης Δημήτριος
Έκδοση: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος 2006
Εσπεριδοειδή, Προϊόντα της Γης των Μεσογείων, σελ.: 11
Επιμέλεια Κειμένων, Μαρία Παπανικολάου
Κιούση Βάσω - Επιμέλεια, Διευθύντρια ΕΚΤ&Π
Έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού
Κορωπί 2009
Μέλι, Προϊόντα της Γης των Μεσογείων, σελ.: 25
Κιούση Βάσω - Επιμέλεια, Διευθύντρια ΕΚΤ&Π
Έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού
Κορωπί 2009
Αναμνήσεις από την Φρασίκλεια (1972), Σπουδαία έργα της ελληνικής γλυπτικής έρχονται στο φώς, σελ.: σσ. 332 - 337
Δημοσιευση στον τόμο : Μεγάλες στιγμές της ελληνικής αρχαιολογίας
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Έκδοση: Εκδόσεις Καπόν
Αθήνα 2007
Η Ελληνική Ενδυμασία, Έντυπες πηγές 16ου - 20ου αιώνα, από τη συλλογή Ι.Δ. Κοιλαλού, σελ.: 520
Με πολλές εικόνες από την Αττική.
Navari Leonora
Έκδοση: Μουσείο Μπενάκη
Αθήνα 2006
ΕΥΔΑΠ, Φωτογραφικό ΄
ΕΥΔΑΠ, Φωτογραφικό ΄
ΕΥΔΑΠ, Φωτογραφικό ΄
ΕΥΔΑΠ, Φωτογραφικό ΄
Λαυρεωτική και Μαραθώνας: Νέες έρευνες, σελ.: σ.273-276
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Οικονομάκου Μαρία, Επιμελήτρια Κλασικών Αρχαιοτήτων
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου
Μαρκόπουλο 2009
Τοπογραφία του αρχαίου δήμου Μυρρινούντος, σελ.: σ. 47 - 78
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου
Μαρκόπουλο 2009
Μαραθών, σελ.: 120
Ζαγάρης Νικ. Σπύρος
Μαραθώνας 2008
Παλλήνη, Μαρτυρίες στο φως, σελ.: 97
Λάμπρου Λ. Γιάννης
Έκδοση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής
Παλλήνη 2οο8
Αργοσαρωνικός, Ταξίδι στο όνειρο..., Αίγινα / Πόρος / Μέθανα / Ύδρα / Σπέτσες / Κύθηρα, σελ.: 64
Έκδοση: Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής
Δημάδου του Παιανιέως Ψηφίσματα και επιγραφικαί περί του βίου πηγαί., σελ.: σ. 105 - 129
Οικονομίδης Ν. Αλ.
Έκδοση: Εκ του τυπογραφείου Ανδρέου Σιδέρη
Εν Αθήναις 1956


Το Σπήλαιο του Πανός , εκπέμπει σήμα κινδύνου, σελ.: σσ.78 - 87
Κάτανος Αντώνης
Έκδοση: Περιοδικό Ελληνικό Πανόραμα, Τριμηνιαία Έκδοση, Τεύχος 14ο.
Θεσσαλονίκη Φθινόπωρο 1999
Οι θησαυροί της Λαυρεωτικής, Ο Εθνικός Δρυμός και τα Αρχαία Μεταλλεία, σελ.: σσ.164 - 191
Κάτανος Αντώνης
Έκδοση: Περιοδικό Ελληνικό Πανόραμα, Τριμηνιαία Έκδοση, Τεύχος 13ο.
Θεσσαλονίκη Καλοκαίρι 1999
Οδηγός 2010 επιλογών για το δημότη, Π΄ρόλογος - χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Αχαρνών Παναγιώτη Φωτιάδη, σελ.: 67
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών - Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Εκπαίδευσης
Αχαρνές 2009
Σαν παραμύθι "το τραγούδι της λύρας", Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Γνώση & Πολιτισμός, σελ.: 66
Κασσωτάκη Έλενα, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών - Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Εκπαίδευσης
Β΄ Έκδοση, Αχαρνές 2009
Ο Μαγικός Κόσμος του Καραγκιόζη, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γνώση και Πολιτισμός, σελ.: 80
Κασσωτάκη Έλενα, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών - Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Εκπαίδευσης - Τμήμα Αρχαιολογίας & Ιστορικής Έρευνας
Αχαρνές 2009
Αχαρναί : Ιστορική πόλη στους πρόποδες της Πάρνηθας, σελ.: 16
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών - Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Εκπαίδευσης
Αχαρνές 2009
Ο Θολωτός τάφος στις Αχαρνές, Αχαρνές και Μυκηναϊκή Αττική, σελ.: 8
Κασσωτάκη Έλενα, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δήμος Αχαρνών - Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Εκπαίδευσης
Αχαρνές 2009
Η σπηλιά, ναός του Θεού Πάνα, σελ.: σσ. 113 - 125
Δεληγιώργη - Αλεξοπούλου Χαρη, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Τομ.XVII, Τεύχ. 1
Αθήνα 1980
Σπηλιές της περιοχής της Αττικής αφιερωμένες στη λατρεία του Θεού Πάνα. Ευρήματα και ανασκαφές, σελ.: σσ.126 - 176
Δεληγιώργη - Αλεξοπούλου Χαρη, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Τομ.XVII, Τεύχ. 1
Αθήνα 1980
Πάνας, ο θεός των σπηλαίων. Εξέλιξη της λατρείας του θεού στούς αρχέγονους, ιστορικούς και νεώτερους χρόνους., σελ.: σσ. 94 - 102
Δεληγιώργη - Αλεξοπούλου Χαρη, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Τομ.XVIII, Τεύχ. 1, 2.
Αθήνα 1981 - 82
Σπήλαια της Αττικής αφιερωμένα στη λατρεία του θεού Πάνα. Ευρήματα και ανσκαφές., 1ο πανελλήνιο σπηλαιολογικό συμπόσιο, σελ.: σσ. 245 - 250
Δεληγιώργη - Αλεξοπούλου Χαρη, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Τομ.XVIII, Τεύχ. 1, 2
Αθήνα 1981 - 82
Η ιστορία της σπηλιάς του Κίτσου, 1ο πανελλήνιο σπηλαιολογικό συμπόσιο, σελ.: σσ. 189 -190
Καράλη - Γιαννακοπούλου Λίλιαν
Έκδοση: Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Τομ.XVIII, Τεύχ. 1, 2
Αθήνα 1981 - 82
Άγνωστο φωτάναμα σε διαλυμένο μοναστήρι της Αττικής, 1ο πανελλήνιο σπηλαιολογικό συμπόσιο, σελ.: σσ. 191 - 197
Μουζάκης Α. Στέλιος, Πολιτικός Μηχανικός - Λαογράφος
Έκδοση: Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Τομ.XVIII, Τεύχ. 1, 2
Αθήνα 1981 -82
Το Πανείο της Αναφλύστου, Περίληψη της ανακοίνωσης που έγινε στην Δ΄ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής το 1989., σελ.: σσ. 131 - 132
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Τομ.XIX, Τεύχ. 1, 2
Αθήνα 1983 - 1989
Δεύτε αναβώμεν εις το όρος Κυρίου, σελ.: 128
Πασσάς Αθαν. Νικηφόρος, Αρχιμανδρίτης
Σπάτα 2000
Σύναξις Αγίων, σελ.: 366
Πασσάς Αθαν. Νικηφόρος, Αρχιμανδρίτης
Τόμος 1ος, Σπάτα 2003
Σύναξις Αγίων
Πασσάς Αθαν. Νικηφόρος, Αρχιμανδρίτης
Πασχίδης Θ. Ι.
Τόμος 2ος, Σπάτα 2004
Τα Παραμύθια της Χαλιμάς, Τα ποιήματα: 1957 - 1992, σελ.: 238
Ιατρόπουλος Δημήτρης
Έκδοση: Κάκτος
Αθήνα 1992
Piana degli Albanesi - Hora e Arbe"reshe"vet
Ένα σχολείο για όλους, Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο μουσείο. Μια πρόταση για τον εκπαιδευτικό, σελ.: 93
Έκδοση: Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο - Δήμος Λαυρεωτικής - Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
Λαύριο 2008


Αττικής Οδοί, Αρχαίοι δρόμοι της Αττικής, σελ.: 273
Άρθρα - Μελέτες: Άγγελος Ματθαίου, Γεώργιος Σταϊνχάουερ, Μανόλης Κορρές, Λήδα Κωστάκη, Ιωάννα Δρακωτού, Πόπη Παπαγγελή, Έφη Λυγκούρη, Μαρία Πλάτωνος, Δημήτρης Σκιλάρντι, Hans-Rupprecht Goette, Παναγιώτα Ταξιάρχη, Όλγα Κακαβογιάννη, Κων/να Καζά - Παπαγεωργίου, Ελένη Ανδρίκου, Ανθή Ντόβα, Όλγα Δακουρά-Βογιατζόγλου, Γιάννης Πίκουλας.
Κορρές Μανόλης - Επιμέλεια
Έκδοση: Μέλισσα
Αθήνα 2009
Ανάγλυφο από τη Βελανιδέζα, σελ.: 18
Παπαποστόλου Ι.Α.
Έκδοση: Αρχαιολογικό Δελτίο (Τόμος 21)
Αθήνα 1966
Δημάδου του Παιανιέως ψηφίσματα και επιγραφικαί περί του βίου πηγαί, σελ.: 24
Οικονομίδης Ν. Αλ.
Αθήνα 1956
Τα λαυρεωτικά "καθρέφτης" της Ελλάδας στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, σελ.: 33
Ε - Ιστορικά
Καραγιάννης Γιώργος
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Ιούλιος 2011
"Ο αμείλικτος μόλυβδος...", Στοιχεία για τις συνθήκες εργασίας στα μεταλλεία και μεταλλουργεία του Λαυρίου το 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ού αιώνα, σελ.: 35
Ε - Ιστορικά
Παπαστεφανάκη Λήδα
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Ιούλιος 2011
Το Λαυριον υπόσχεται μέλλον ευτυχέστερον διά τον τόπον, σελ.: 33
Ε - Ιστορικά
Κόκκορη Γιούλη
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Ιούλιος 2011
Ο Ανδρέας Συγγρός και "η ωραία Ελλάς", σελ.: 41
Ε - Ιστορικά
Πανσεληνά Μ. Γεωργία
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Ιούλιος 2011
Η μεταλλευτική και μεταλλουργική βιομηχανία του Λαυρίου, 1865 - 1990, Το μαύρο φως, σελ.: 37
Ε - Ιστορικά
Δερμάτης Ν. Γιώργος
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Ιούλιος 2011
Το ιστορικό υπόβαθρο της μάχης, σελ.: 45
Ε - Ιστορικά
Ζουμπουλάκης Κλεάνθης
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Σεπτέμβριος 2010
Η "πρώτη πράξη" των μηδικών πολέμων, σελ.: 43
Ε - Ιστορικά
Μεϊδάνη Κατερίνα
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Σεπτέμβριος 2010
Μαραθώνας, Η ιστορία του τόπου και η αρχαιολογία της μάχης, σελ.: 43
Ε - Ιστορικά
Πετρόχειλος Νίκος
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Σεπτέμβριος 2010
Ο απόηχος της νίκης κατά τον 5ο αιώνα, σελ.: 12
Ε - Ιστορικά
Μεϊδάνη Κατερίνα
Έκδοση: Ελευθεροτυπία
Αθήνα Σεπτέμβριος 2010
Στοιχεία για την ιστορία της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, σελ.: 2
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Αγροικίες και άλλα οικοδομικά συγκροτήματα στη Μερέντα, σελ.: 13
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Ανετάκης Μ.
Μάρκου Σ. Δημητρίου
Σκλάβος Μ.
Τσελεπή Κ. Έλενα
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Μη καταστρεπτικές αναλύσεις διακοσμημένης κεραμικής από ανασκαφές της ανατολικής Αττικής, σελ.: 9
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Αλούπη Ε.
Ασλάνη Ι.
Γκίκα - Ρομπόκου Μαίρη
Γκιώνης Β.
Ζαρκάδας Χ.
Καρύδας Α.
Χρυσικός Γ.
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Δημόσια κτίρια, μικρά ιερά και οδοί πέριξ του αρχαίου ναού στη Μερέντα, σελ.: 23
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Αντωνίου Ι. Αθανάσιος, Φιλόλογος - Ιστορικός
Κοντοπανάγου Μ.
Σκλάβος Μ.
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Μυκηναϊκόι τάφοι και κοινοτικά νεκροταφεία γεωμετρικών, αρχαϊκών και κλασικών χρόνων στη Μερέντα, σελ.: 15
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Αργυρόπουλος Βασίλης
Πέτρου Αικατερίνη
Πιτσικούλης Α.
Σαλαβούρα Ε.
Σκλάβος Μ.
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Οικισμός της αρχαιότερης νεολιθικής και οικία της νεότερης νεολιθικής εποχής στη Μερέντα, σελ.: 15
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Κατσαβού Μαρία - Χριστίνα
Τσελεπή Κ. Έλενα
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Οικισμός της πρωτοελλαδικής εποχής και δύο μεμονωμένα κτίρια στη Μερέντα, σελ.: 17
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Δημητρίου Κ.
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Κουτσοθανάσης Χ.
Πέτρου Αικατερίνη
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Αρχαίος ναός και κρήνη στη Μερέντα, σελ.: 11
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Αργυρόπουλος Βασίλης
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009


Νεκροταφεία και ταφικοί περίβολοι, χθόνιο ιερό και κτίριο με ανδρώνα στην Μερέντα, σελ.: 15
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Ανετάκης Μ.
Βλαχοδημητροπούλου Β.
Κοντοπανάγου Μ.
Ντοβίνου Ι.
Παλαιοκώστα Ε.
Πέτρου Αικατερίνη
Συριανού Ε.
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Το έργο της Β' ΕΠΚΑ στα διοικητικά όρια των Καλυβίων Θορικού, 1994 - 2003, σελ.: 7
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Παπαθανασίου Κωνσταντίνα
Τσαραβόπουλος Άρης, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Οι νέες αρχαιολογικές έρευνες στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος", σελ.: 7
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Σταϊνχάουερ Γεώργιος
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Έρευνα κτίσματος της πρωτοελλαδικής Ι περιόδου στη Λούτσα Αττικής, σελ.: 15
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Ευστρατίου Κ.
Μαθιουδάκη Η.
Στάθη Μ.
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Από τον πρωτοελλαδικό οικισμό στα Λαμπρικά Κορωπίου, σελ.: 11
Στον τόμα "ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΌ" Υπουργείο Πολιτισμού - Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο μιας δεκαετίας, 1994-2003. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 18 - 20 Δεκεμβρίου 2003. Επιμέλεια Βιβή Βασιλοπούλου - Στέλλα Κατσαρού - Τσεβελέκη
Κακαβόγιαννη Όλγα, Αρχαιολόγος
Μιχαηλίδη Π.
Νέζερη Φωτεινή
Ντούνη Κερασία
Έκδοση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Μαρκόπουλο 2009
Εθνολογία, σελ.: 26
Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας, Τόμος 12/2006
Αλεξάκης Π. Ελευθέριος, Δρ. Εθνολόγος - Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
Έκδοση: Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας
Αθήνα 2006
Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών, XVII, τεύχος 1 - 2, σελ.: 119
Αθήνα 1985
Παλαιοχριστιανικές επιγραφές του Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών, σελ.: 87 - 99
Περιέχεται στα Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών, XVII, τεύχος 1 - 2
Ντάντης Στέλιος Π.
Αθήνα 1985
Παραγωγή μόλυβδου από λιθάργυρους στην ελληνιστική Ρόδο, σελ.: 124 - 140
Περιέχεται στα Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών, XVII, τεύχος 1 - 2
Κακαβογιάννης Χ. Ευάγγελος, Επιμελητής Κλασικών Αρχαιοτήτων
Αθήνα 1985
Υπόγεια Αθήνα, Στα όρια της νεομυθολογίας, σελ.: 4 - 13
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Πεντέλη, Το ιερό βουνό του Διόνυσου: φως στο βουνό των σκοτεινών μυστικών, σελ.: 14 - 19
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Πετούρης Τάσος
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Κατάδυση στα μυστικά της Ακρόπολης των Αθηνών, σελ.: 20 - 25
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Τσούλιας Παναγιώτης
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Μυστήρια στο Ερέχθειο της Ακρόπολης, Τα κλειδιά του μύθου, σελ.: 26 - 33
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Τα αινίγματα του Φιλοπάππου, σελ.: 34 - 37
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Τσουκαλάς Γρηγόρης
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Άγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού, σελ.: 38 - 43
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Ο άγνωστος Πειραιάς, σελ.: 44 - 53
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Πετρή Μαρίνα
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Υμηττός, Το μυστηριώδες όρος της Αττικής, σελ.: 54 - 61
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Ράδου Αγγελική
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Ταξίδι στον Ωροπό, Τα μυστικά του Αμφιαράειου, σελ.: 62 - 70
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Σταρής Ηλίας
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Τα μυστικά των στοών του Λαυρίου, σελ.: 70 - 75
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Ράδου Αγγελική
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Μαραθώνας, Το αθάνατο έπος των Ελλήνων, σελ.: 76 - 81
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Πετούρης Τάσος
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη

Πυρκαγιές 2009, Η ερημοποίηση της Αττικής, σελ.: 82 - 85
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Πεχλιβάνης Σάκης
Στάμκος Γιώργος
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Η καταραμένη λίμνη της Βουλιαγμένης, σελ.: 86 - 88
Περιέχεται στο: Μυστική Αττική: Αθήνα και Πειραιάς, ειδική έκδοση του περιοδικού Μυστική Ελλάδα
Ράδου Αγγελική
Έκδοση: Άγνωστο
Θεσσαλονίκη
Λίγα λόγια για το τοπίο της Νοτιοανατολικής Αττικής
Περιέχεται στο: Πράσινος περίπατος σε βυζαντινά μνημεία των Μεσογείων
Κλωνή Ευαγγελία
Έκδοση: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Αθήνα 2012
Τα Μεσόγεια κατά τους χριστιανικούς χρόνους
Περιέχεται στο: Πράσινος περίπατος σε βυζαντινά μνημεία των Μεσογείων
Λεοντακιανάκου Ειρήνη
Έκδοση: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Αθήνα 2012
Παναγία Μεσοσπορίτισσα Καλυβίων Κουβαρά
Περιέχεται στο: Πράσινος περίπατος σε βυζαντινά μνημεία των Μεσογείων
Γκίνη - Τσοφοπούλου Ελένη, Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Αθήνα 2012
Άγιος Πέτρος Καλυβίων Κουβαρά
Περιέχεται στο: Πράσινος περίπατος σε βυζαντινά μνημεία των Μεσογείων
Γκίνη - Τσοφοπούλου Ελένη, Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Αθήνα 2012
Ταξιάρχες Καλυβίων Κουβαρά
Περιέχεται στο: Πράσινος περίπατος σε βυζαντινά μνημεία των Μεσογείων
Γκίνη - Τσοφοπούλου Ελένη, Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Αθήνα 2012
Διαδρομές σε βυζαντινά μνημεία των Μεσογείων
Γκίνη - Τσοφοπούλου Ελένη, Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού - 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Αθήνα 2012
Ο αρχαιολόγος Χρίστος Ν. Πέτρου - Μεσογείτης και το Λασίθι, σελ.: 2
Περιέχεται στην περιοδική έκδοση "Αμάλθεια" της Ιστορικής - Λαογραφικής Εταιρείας Νομού Λασιθίου
Σταμέλος Ιωάννης
Έκδοση: Ιστορική - Λαογραφική Εταιρεία Νομού Λασιθίου
Άγιος Νικόλαος Λασιθίου 2012
Λαύριο, Οδοιπορικό του Ευάγγελου Ανδρέου στις πηγές των φυσικών κοσμημάτων, στην απαρχή της ιστορίας της κλασσικής αθηναϊκής "βιομηχανίας" και στα νεώτερα μνημειακά κατάλοιπα, που συνθέτουν το σημερινό πρόσωπο της Λαυρεωτικής, σελ.: 6
Περιέχεται στο περιοδικό Κατοικία: αρχιτεκτονικό και διακοσμητικό περιοδίκο, Τέυχος 29
Ανδρέου Ευάγγελος
1987
Παλαιοπαναγιά, σελ.: 2
Περιέχεται στο περιοδικό ΕΙ, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 1993
Έκδοση: Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης
Αθήνα 1993
Ο ζωγράφος Τάσος Χατζής, σελ.: 3
Περιέχεται στο περιοδικό Κατοικία: αρχιτεκτονικό και διακοσμητικό περιοδικό, Τεύχος 13, 1983
Ανδρέου Ευάγγελος
Έκδοση: Ταμπαλής Παναγιώτης
Αθήνα 1983
Το οχυρό της Ραφήνας, Θλιβερές θύμησες της Γερμανικής Κατοχής, κομμάτι της Ιστορίας της πόλης μας, σελ.: 15
Μακρής Δημήτρης
Έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού
Κορωπί 2014
Ραφήνα, 4 Δεκεμβρίου, η γιορτή της Αγίας Βαρβάρας, Στα Ιχνη... των Λιγνιτωρύχων, σελ.: 15
Μακρής Δημήτρης
Έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού
Κορωπί Δεκέμβριος 2013
Η Ονοματολογία της Αττικής και η εις την Χώραν Εποικησις των Αλβανών, Απόσπασμα εκ της Επετηρίδος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, σελ.: 50
Στο Επίμετρο υπάρχουν ακόμη οι Μελέτες: Διονυσίου Σουρμελή, Φυλετικά-Περί των κατά την Αττικήν Αλβανών, σ. 41κε. Ανακοίνωσις Τάσσου Δ. Νερούτσου Αθηναίου, Περί της εν Ελλάδι εποικήσεως των Αλβανών, υπερμεσούντος ΙΔ΄ αιώνος. σελ.45 κε.
Λάμπρου Π. Σπυρίδων
Έκδοση: Εκ του τυπογραφείου της Εστίας. Επανέκδοση: Εκδόσεις Κουλτούρα
Εν Αθήναις 1896
Ζητήματα ταυτότητας και ετερότητας των Εθνοπολιτισμικών ομάδων στην Λαγραφία και στην κοινωνική ανθρωπολογία :Η περίπτωση των Αρβανιτών., Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου :100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας (1909-2009), Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009, σελ.: σ.673--692
Οικονόμου Ι. Ανδρομάχη
Έκδοση: Λαογραφία: Δελτιον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, τόμ. ΜΒ΄(42), 2010-2012
Αθήνα 2013
Ποδήλατο Τώρα!!!, σελ.: 32
Κιούση Βάσω - Επιμέλεια, Διευθύντρια ΕΚΤ&Π
Έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού
Κορωπί 2011
Το Λαυρεωτικόν Ζήτημα, Πολιτικές - Διπλωματικές - Κοινωνικές - Οικονομικές Συνιστώσες, Συναγωγή Μελετών, σελ.: 160
Μπαλόγλου Π. Χρήστος, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (D.E.A. Οικονομίας - M.A. Econ)
Αθήνα 2013
Βιοκαταλυτική παραγωγή compost - εδαφοβελτιωτικών από κλαδέματα, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής, σελ.: 8
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015
Οικιστική και πολεοδομική εξέλιξη Κορωπίου, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής, σελ.: 16
Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2015


Το ναυάγιο του ατμοπλοίου ''Αρετή'', σελ.: 80
Αρίστος Γιώργος, Συγγραφέας
Έκδοση: Α-Ω Εκδόσεις
Αθήνα Νοέμβριος 2015
Δεκατέσσερις φορητές εικόνες του ζωγράφου Σταμάτιου Ανδριανού εξ Ύδρας στη Λαυρεωτική, σελ.: 20
Ανάτυπο από τον τόμο "Β΄Επιστημονικό Συμπόσιο Νεοελληνικής Τέχνης (Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 26 - 27 Νοεμβρίου 2010) Πρακτικά"
Αγγελής Γ. π. Τιμόθεος
Έκδοση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας
Αθήνα 2012
Λύκειο των Ελληνίδων, τριάντα χρόνια πέρασαν... αφιέρωμα στην ιστορία του Λ.Ε.Π. Α΄μέρος 1985 - 1989, σελ.: 8
Περιοδικό Ρόδακας
Αλεξίου Ελένη
Αλεξίου Κατερίνα
Ανδρέου Ειρήνη
Γεωργάκη Μιράντα
Μάρα Ευφροσύνη
Παπασπύρου Αγγελική
Έκδοση: Λύκειο των Ελληνίδων Παιανίας
Παιανία 2016
Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Παιανίας, Τμήμα Οικοτεχνίας: παραδοσιακές και σύγχρονες δημιουργίες, σελ.: 2
Περιοδικό Ρόδακας
Έκδοση: Λύκειο των Ελληνίδων Παιανίας
Παιανία 2016
Γυναίκες με προσφορά, Κίρκη Σιδέρη και Μαριάννα Σιδέρη - Κρίκου, σελ.: 3
Περιοδικό Ρόδακας
Ανδρέου Ντάνια
Έκδοση: Λύκειο των Ελληνίδων Παιανίας
Παιανία 2016
Η παραδοσιακή κατοικία της Παιανίας, πατρική οικία Ειρήνης Δημ. Δάβαρη, σελ.: 3
Περιοδικό Ρόδακας
Αλεξίου Ελένη
Έκδοση: Λύκειο των Ελληνίδων Παιανίας
Παιανία 2016
Στο πέρασμα του χρόνου..., σελ.: 8
Περιοδικό Ρόδακας
Αντωνίου Εύη
Έκδοση: Λύκειο των Ελληνίδων Παιανίας
Παιανία 2016
Το πρώτο ιδιωτικό σχολείο της Παιανίας και η διευθύντριά του!, σελ.: 7
Περιοδικό Ρόδακας
Αποστόλου - Στουραΐτη Καλομοίρα
Έκδοση: Λύκειο των Ελληνίδων Παιανίας
Παιανία 2016
Δημήτριος Χρ. Μαργέτης (1889 - 1976), σελ.: 3
Περιοδικό Ρόδακας
Αντωνίου Μαργέτη Άννα
Έκδοση: Λύκειο των Ελληνίδων Παιανίας
Παιανία 2016
Τα ονόματα των δρόμων ξυπνούν αναμνήσεις..., σελ.: 5
Περιοδικό Ρόδακας
Στάμου Μαρία Αθ.
Έκδοση: Λύκειο των Ελληνίδων Παιανίας
Παιανία 2016
Ζητήματα ταυτότητας και ετερότητας των εθνοπολιτισμικών ομάδων στην Λαογραφία και στην Κοινωνική Ανθρωπολογία: Η περίπτωση των Αρβανιτών., Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου . 100 Χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας (1909 - 2009). Πανεπιστήμιο Αθηνών 11-13 Μαρτίου 2009, σελ.: 673-692
Οικονόμου Ι. Ανδρομάχη
Έκδοση: Λαογραφία. Δελτίον Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, τόμ.ΜΒ΄(42):2010-2012 (Ανάτυπο)
Αθήνα 2013
Ζητήματα ταυτότητας και ετερότητας των εθνοπολιτισμικών ομάδων στην Λαογραφία και στην Κοινωνική Ανθρωπολογία: Η περίπτωση των Αρβανιτών., Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου . 100 Χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας (1909 - 2009). Πανεπιστήμιο Αθηνών 11-13 Μαρτίου 2009, σελ.: 673-692
Οικονόμου Ι. Ανδρομάχη
Έκδοση: Λαογραφία. Δελτίον Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, τόμ.ΜΒ΄(42):2010-2012 (Ανάτυπο)
Αθήνα 2013
Ζητήματα ταυτότητας και ετερότητας των εθνοπολιτισμικών ομάδων στην Λαογραφία και στην Κοινωνική Ανθρωπολογία: Η περίπτωση των Αρβανιτών., Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου . 100 Χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας (1909 - 2009). Πανεπιστήμιο Αθηνών 11-13 Μαρτίου 2009, σελ.: 673-692
Οικονόμου Ι. Ανδρομάχη
Έκδοση: Λαογραφία. Δελτίον Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, τόμ.ΜΒ΄(42):2010-2012 (Ανάτυπο)
Αθήνα 2013
Σαλαμίς Ι, Συμβολή στην Ιστορία του Σαρωνικού, σελ.: 398
Συλλογικός τόμος με μελέτες - ανακοινώσεις δέκα μελετητών.
Λώλος Γ. Γιάννος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Δωδώνη Παράρτημα Αρ. 83
Ιωάννινα 2012
Κατοχή και Αντίσταση στα Μεσόγεια και την Λαυρεωτική, σελ.: 160
Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας ( 8 Οκτωβρίου 2016) Δημαρχειακό Μέγαρο Κορωπίου) Αρβανιτάκης Δημήτρης, Δερμάτης Γιώργος, Ιατρού Γιώργος, Κωστόπουλος Τάσος, Λυμπεράτος Μιχάλης, Μακρής Δημήτρης, Μαργαρίτης Γιώργος, Πρόφης Θωμάς, Σοφρώνη Ελένη, Φιλίππου-Αγγέλου Πέτρος
Πρόφης Θωμάς, Γενική Επιμέλεια Έκδοσης
Έκδοση: Α-Ω Εκδόσεις
Κορωπί Αττικής 2017
Το ναυάγιο του ORIA στο Σαρωνικό, Στο τόμο: Κατοχή και Αντίσταση στα Μεσόγεια και την Λαυρεωτική., σελ.: Σελ. 146 κε.
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Α-Ω Εκδόσεις
Κορωπί Αττικής 2017
Ο Υμηττός και η Μονή Καισαριανής, σελ.: 86
Αργυροπούλου Καίτη
Έκδοση: Καλειδοσκόπιο
Αθήνα 2017
Ενθύμια Μακρονήσου, Συλλεκτική Έκδοση, σελ.: 144
Έκδοση: Εκδόσεις Αλήθεια
Αθήνα 2018
Μαρκόπουλο & Πόρτο Ραφτη, Όσα έζησα, άκουσα και διάβασα, σελ.: 198
Γκλιάτη - Χασιώτη Σοφία, Συγγραφέας
Έκδοση: Α-Ω Εκδόσεις
Μαρκόπουλο 2018
"Από τα Αλώνια, ...έως τα Καφενεία. Μια ζωή δρόμος.", Πενήντα και πλέον ... παραδοσιακά επαγγέλματα στον Μαραθώνα., σελ.: 368
Πλακίτσης Γ. Στέλιος
Έκδοση: Επιμέλεια Έκδοσης Ελένη Γ. Παπαγεωργίου
Μαραθώνας 2015


Λαογραφικά των Αχαρνών. Το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής, σελ.: 112
Κατάρας Θανάσης, Έρευνα - Επιμέλεια
Έκδοση: Ιστορική& Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών/ 5
Αχαρνές 2018
Ενθύμια Μακρονήσου, Συλλεκτική Έκδοση, σελ.: 144
Έκδοση: Εκδόσεις Αλήθεια
Αθήνα 2018
Η Μονή Φανερωμένης Σαλαμίνος, Εξ απόψεως Ιστορικής Αρχαιολογικής και Αγιογραφικής, σελ.: 248
Γκητάκος Χ. Μιχαήλ, Συγγραφέας
Έκδοση: Ιερα Μητρόπολις Μεγάρων και Σαλαμίνος
Εν Αθήναις 2003
Τα Κούκουρα, Η πολιτισμική ταυτότητα μιας αρβανίτικης κοινότητας στη Βοιωτία, σελ.: 270
Πολίτη Κ. Παναγιώτα, Εθνολόγος - Λαογράφος
Έκδοση: Βιβλιόραμα
Αθήνα 2008
Λαύριο, Ού τα αργύρεια μέταλλά εστιν Αθηναίοις, σελ.: 66
Δερμάτης Ν. Γιώργος (Επιμέλεια), Συγγραφέας
Έκδοση: Δήμος Λαυρεωτικής - Διάζωμα
Λαύριο 2018
Αρχαία θέατρα της Αττικής, Τα θέατρα των δήμων, σελ.: 276
Λαμπρινουδάκης Κ. Βασίλης (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ), Καθηγητής Πανεπιστημίου
Έκδοση: ΄ΠΕΔΑ - ΔΙΑΖΩΜΑ
Αθήνα 2018
Η Καταστροφή του Κορωπίου στην Κατοχή, Πρακτικά της Ημερίδας "9 Οκτωβρίου 1944. Κορωπί , μια Μαρτυρική Πόλη", σελ.: 254
Αποστολόπουλος Κ. Δημήτρης (Επιμέλεια)
Έκδοση: Δήμος Κορωπίου
Κορωπί Αττικής 2018
Αχαρναϊκή Βιβλιογρφία, σελ.: 48
Γιώτας Γ. Δημήτρης
Έκδοση: Πολιτιστικός Σύλλογος "Αχαρνές" -ΙΛΕΑ
Αχαρνές 2008
Ο ζωγράφος ιερεύς Ευάγγελος Μπενάκης και το έργο του στο Λαύριο, Ανάτυπο, σελ.: 267-281
Δ΄Επιστημονικό Συμπόσιο Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης , Πρακτικά (13-15 Νοεμβρίου 2015)
Αγγελής Γ. π. Τιμόθεος
Έκδοση: ΕΚΠΑ - Θεολογική Σχολή - Τμήμα Θεολογίας
Αθήνα 2017
Η Συμβολή των Αρβανιτών στην Επανάσταση του 1821. Οι Απελευθερωτές της Αθήνας, 10+8 Μύθοι και αλήθειες για τον ξεσηκωμό του Γένους. Τα αιρετικά Νο 7, Επανάσταση 1821, σελ.: Σ. 66κε.
Φιλίππου - Αγγέλου Ι. Πέτρος, Αρχαιολόγος
Έκδοση: Ειδική Έκδοση : Documento
Αθήνα Μάρτιος 2019
Identity is future: The Mediterranean Intangible Space, Programme Europeen Interreg III, B Mediterranee Occidentqle, Project de valorisation de lq culture immaterielle, σελ.: 82
Margari N. Zoi
Έκδοση: Municipalite de Kalivia Thorikou
Kalivia 2008
Αρχαία και Σύγχρονα Λατομεία - Μεταλλεία - Λιγνιτωρυχεία στην ΝΑ. Αττική, σελ.: 100
Κιούση Βάσω - Επιμέλεια, Διευθύντρια ΕΚΤ&Π
Έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού
Κορωπί Αττικής 2019
Αλβανικές Ταυτότητες., Μύθος & Ιστορία, σελ.: 396
Stephanie Schwandner - Sievers, Bernd J. Fischer , Συγγραφείς- Επιμελητές
Έκδοση: Εκδόσεις Παπαζήση
Αθήνα 2012
Λαύρειο Αττικής, Η εθνοϊστορία και η εθνοκοινωνιολογία μιας βιομηχανικής πόλης, σελ.: 444
Αλεξάκης Π. Ελευθέριος, Δρ. Εθνολόγος - Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
Έκδοση: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Αθήνα 2019
Μεσόγεια και Λαυρεωτική, Έναν αιώνα πριν., Ο Δημήτρης Χατζόπουλος πεζοπορεί και γράφει, σελ.: 160
Γκλιάτη - Χασιώτη Σοφία, Συγγραφέας
Έκδοση: Α-Ω Εκδόσεις
Μαρκόπουλο 2020
Η καρδιά, σε ποιητικούς ρυθμούς, σελ.: 184
Χαραλαμπάκης Γ. Άρης
Έκδοση: Εκδόσεις Αγγελάκη
Αθήνα 2020
Τοπικοί Ερευνητές, Παρελθόν - παρόν και μέλλον της Λαογραφίας στα Μεσόγεια, 1η Συνάντηση τοπικών ερευνητών Μεσογείων, Ιούλιος 2020, σελ.: 56
Κιούση Βάσω - Επιμέλεια, Διευθύντρια ΕΚΤ&Π
Έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού
Κορωπί Αττικής 2020
Τοπικοί Ερευνητές, Παρελθόν - παρόν και μέλλον της Λαογραφίας στα Μεσόγεια, Πρακτικά 2ης Συνάντησης τοπικών ερευνητών Μεσογείων, 12 Σεπτεμβρίου 2021, σελ.: 114
Κιούση Βάσω - Επιμέλεια, Διευθύντρια ΕΚΤ&Π
Έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού
Κορωπί Αττικής 2021
Η κατάληψη της Χαμοληάς, σελ.: 34
Ανδρέου Φίλιππος
Έκδοση: Μεσογειακή
Μαρκόπουλο 2008
Σαντζάκι του Ευρίπου, 15ος -16ος αι., (Συνθήκες και χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής διαδικασίας των πόλεων και των χωριών), σελ.: 48
Δ. Ν. Καρύδης - M. Kiel , Συγγραφείς
Έκδοση: Ανάτυπο από τα Τετράμηνα (τεύχ. 28-29, σ. 1859-1903)
Άμφισσα 1985

Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας
Ξαναδιαβάζοντας τα επιγράμματα στον ναό του Αγ. Πέτρου Καλυβίων Αττικής, 
Αθήνα 2022