Ω, ω

Ως εφάνη τα Μέταλλα τα εν Μαρωνεία - Τα Μεταλλεία της Καμάριζας στο Λαύρειο
Δερμάτης Ν. Γιώργος
Έκδοση: Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου
Καμάριζα 2006
Ως έλαφος διψώσα, Ποιήματα, σελ.: 140
Χατζησταύρου Γερόντισσα Ακακία
Έκδοση: Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου
Πέτα Κουβαρά 2009