Ζ,ζ

Ζωοδόχος Πηγή Παιανίας ( Δώδεκα αγιογραφίες), Χείρ Φωτίου Κόντογλου, Κυδωνιέως,
Κόντογλου Φώτης, Αγιογράφος - Συγγραφέας
Έκδοση: Εκδόσεις Μπιλιέτο
Παιανία 1994
Ζ΄ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ Αττικής, Πρακτικά
Έκδοση: Δήμος Κορωπίου
1998
Ζ' Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής, Πρακτικά, σελ.: 532
Ελευσίνα 28 Μαίου - 1 Ιουνίου 1997
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνος
Δήμος Ελευσίνος 1999
Ζ΄ Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Αττικής, Πρακτικά, σελ.: 532
Έκδοση: Δήμος Ελευσίνας
Ελευσίνας 1997
Ζητήματα εφαρμογής του Εθνικού Κτηματολόγιου στα Μεσόγεια, Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Παιανία 29 - 31 Οκτωβρίου και 1 - 2 Νοεμβρίου 2008
Γκινοσάτης Παναγιώτης, Δικηγόρος
Έκδοση: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
Καλύβια 2010
Ζητήματα ταυτότητας και ετερότητας των Εθνοπολιτισμικών ομάδων στην Λαγραφία και στην κοινωνική ανθρωπολογία :Η περίπτωση των Αρβανιτών., Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου :100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας (1909-2009), Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009, σελ.: σ.673--692
Οικονόμου Ι. Ανδρομάχη
Έκδοση: Λαογραφία: Δελτιον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, τόμ. ΜΒ΄(42), 2010-2012
Αθήνα 2013
Ζητήματα ταυτότητας και ετερότητας των εθνοπολιτισμικών ομάδων στην Λαογραφία και στην Κοινωνική Ανθρωπολογία: Η περίπτωση των Αρβανιτών., Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου . 100 Χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας (1909 - 2009). Πανεπιστήμιο Αθηνών 11-13 Μαρτίου 2009, σελ.: 673-692
Οικονόμου Ι. Ανδρομάχη
Έκδοση: Λαογραφία. Δελτίον Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, τόμ.ΜΒ΄(42):2010-2012 (Ανάτυπο)
Αθήνα 2013
Ζητήματα ταυτότητας και ετερότητας των εθνοπολιτισμικών ομάδων στην Λαογραφία και στην Κοινωνική Ανθρωπολογία: Η περίπτωση των Αρβανιτών., Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου . 100 Χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας (1909 - 2009). Πανεπιστήμιο Αθηνών 11-13 Μαρτίου 2009, σελ.: 673-692
Οικονόμου Ι. Ανδρομάχη
Έκδοση: Λαογραφία. Δελτίον Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, τόμ.ΜΒ΄(42):2010-2012 (Ανάτυπο)
Αθήνα 2013
Ζητήματα ταυτότητας και ετερότητας των εθνοπολιτισμικών ομάδων στην Λαογραφία και στην Κοινωνική Ανθρωπολογία: Η περίπτωση των Αρβανιτών., Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου . 100 Χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας (1909 - 2009). Πανεπιστήμιο Αθηνών 11-13 Μαρτίου 2009, σελ.: 673-692
Οικονόμου Ι. Ανδρομάχη
Έκδοση: Λαογραφία. Δελτίον Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, τόμ.ΜΒ΄(42):2010-2012 (Ανάτυπο)
Αθήνα 2013