Επιστημονική δραστηριότητα


Δημοσιεύσεις

Εργογραφία

 • Αναφορά στην ίδρυση της Εταιρείας Μελετών ΝοτιοΑνατολικής Αττικής από τον αρχαιολόγο Πέτρο Φιλίππου-Αγγέλου, Δήμαρχο Καλυβιών και Πρόεδρο ΤΕΔΚΝΑ, Πρακτικά ΙΑ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. ΑττικήςΣπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004
  Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Σπάτα 2006
 • Άπαντα Χρίστου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη (1909-1944)
  Έκδοση: Επιμορφωτικού Συλλόγου Καλυβίων, Καλύβια 1984
 • Αρβανίτικος προεκλογικός λόγος, σελ.: 301
  Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Καλύβια Οκτώβριος 1984
 • Αρχαία Δήμοι της περιοχής Ασπροπύργου, Πρακτικά Β' Συμπόσιον Ιστορίας - Λαογραφίας Αττικής Βόρειας - Δυτικής
  Ασπρόπυργος 1992
  Έκδοση: Δήμος Ασπροπύργου, Ασπρόπυργος 1992
 • Αφιέρωμα στον Χρήστο Ενισλείδη (Στρατοκόπο - Θαλασσονό) - Κατάλογος Δημοσιευμάτων του, σελ.: 269
  Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Καλύβια Οκτώβριος 1985
 • Δημοσίευση χειρόγραφου με κλίση Αρβανίτικου ρήματος, σελ.: 26
  Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Καλύβια Οκτώβριος 1984
 • Διαφορές μεταξύ των αρβανιτών της Βόρειας και Ν.Α. Αττικής «Ιστορική, γλωσσική και λαογραφική προσέγγιση», Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
  22 - 25 Μαρτίου 1988
  Έκδοση: Δήμος Αχαρνών, Αχαρνές 1989
 • Διαφορές μεταξύ των Αρβανιτών της Βόρειας και της ΝΑ. Αττικής, Α΄ Συμπόσιο Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής
  σελ. 67 - 88
  Έκδοση: Ιστορική - Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών, Αχαρνές 1989
 • Επιτύμβιες στήλες από τα Μεγαρα, σελ.: 107 - 111
  Έκδοση: Περ. HOROS, τεύχος 8 - 9, Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία, Αθήνα 1990 - 1991
 • Η Συμβολή των Αρβανιτών στην Επανάσταση του 1821. Οι Απελευθερωτές της Αθήνας, 10+8 Μύθοι και αλήθειες για τον ξεσηκωμό του Γένους. Τα αιρετικά Νο 7, Επανάσταση 1821, σελ.: Σ. 66κε.
  Έκδοση: Ειδική Έκδοση : Documento, Αθήνα Μάρτιος 2019
 • Ημερολόγιον ελληνο - ιταλικού πολέμου [1940 - 41], σελ.: 380
  Παράρτημα: Ημερολόγιο πολέμου Ιωάννη Σπ. Δημητρίου
  Έκδοση: Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού, Καλύβια 2012
 • Ιστορική και αρχαιολογική περιήγηση στην Ανατολική Αττική, στον τόμο: Αυτοδιοίκηση, 21ος αιώνας, τόμος 1ος 2003 - 2006, σελ.: 16 - 24
  Έκδοση: Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, Αθήνα 2004
 • Ιστορικό Επιστημονικών Συναντήσεων Πέτρου ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Αρχαιολόγου, Δημάρχου Καλυβιών, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
  Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
 • Ιστορικό των επιστημονικών Συναντήσεων Ν.Α. Αττικής, σελ.: 19
  Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Μαρκόπουλο 1995
 • Καλύβια Θορικού Αττικής, Ιστορική - Αρχαιολογική Περιήγηση
  Έκδοση: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καλυβίων, Καλύβια 2000
 • Ο Αρχαιολόγος Νικόλαος Κοτζιάς και το Επιστημονικό του έργο, σελ.: 45
  Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Κορωπί 1998
 • Οι αλυκές της Αναβύσσου, σελ.: 375
  Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Καλύβια Νοέμβριος 1987
 • Παιανία υπένερθεν - Παιανία Καθύπερθεν, σελ.: 31
  Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Παιανία 1994
 • Πέτρος Αν. Φουρίκης (1878 - 1936) ΑΝΑΛΕΚΤΑ, Ο Σαλαμίνιος αρχαιολόγος - ιστορικός - λαογράφος - γλωσσολόγος, σελ.: 575
  Η συμβολή του στην μελέτη της ιστορίας και της γλώσσας των Αρβανιτών στην Ελλάδα. Αρβανίτικα παραμύθια και τραγούδια.
  Έκδοση: Α-Ω Εκδόσεις, Καλύβια Αττικής 2017
 • Συμπεράσματα από την Ε' Επιστημονική Συνάντιση Νοτιοανατολικής Αττικής, σελ.: 451
  Πρακτικά Ε' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Παιανία 1994
 • Συναγωγή Ιστορικών και Αρχαιολογικών στοιχείων για τα Πρόσπαλτα, σελ.: 131
  Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Καλύβια Οκτώβριος 1985
 • Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο της Μαρίας Μιχαήλ - Δέδε, Πρακτικά ΙΕ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Κορωπί 17 - 20 Οκτωβρίου 2013
  Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια 2015
 • Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του Χρίστου Ν. Μεσογείτη, σελ.: 19
  Πρακτικά Ά Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Καλύβια Οκτώβριος 1984
 • Σχηματισμός - Σύσταση και εξέλιξη των Δήμων και Κοινοτήτων των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής ( 1833 - 1979), ΜΕΣΟΓΑΙΑ, Ιστορία και Πολιτισμός των Μεσογείαων Αττικής, σελ.: 306 - 313
  Έκδοση: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος", Αθήνα 2001
 • Σχηματισμός - σύσταση και εξέλιξη των δήμων και των κοινοτήτων των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής (1833-1979), Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Λαύρειο Αττικής 13-16 Απριλίου 2000
  Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια Θορικού Αττικής 2000
 • Το ναυάγιο του ORIA στο Σαρωνικό, Στο τόμο: Κατοχή και Αντίσταση στα Μεσόγεια και την Λαυρεωτική., σελ.: Σελ. 146 κε.
  Έκδοση: Α-Ω Εκδόσεις, Κορωπί Αττικής 2017
 • Το Πανείο της Αναφλύστου, Περίληψη της ανακοίνωσης που έγινε στην Δ΄ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής το 1989., σελ.: σσ. 131 - 132
  Έκδοση: Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Τομ.XIX, Τεύχ. 1, 2, Αθήνα 1983 - 1989
 • Το Πανείο της Αναφλύστου, σελ.: 323
  Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Καλύβια Δεκέμβριος 1989
 • Χαιρετισμός Πέτρου Φιλίππου Αγγέλου (Δημάρχου Καλυβιών), Πρακτικά Ι'Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής
  Καλύβια Θορικού Αττικής, 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002
  Έκδοση: Εταιρία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια Θορικού Αττικής 2004


Ο Σαλαμίνιος αρχαιολόγος-ιστορικός-λαογράφος-γλωσσολόγος Πέτρος Αν. Φουρίκης (1878-1936): Ανάλεκτα 

Ημερολόγιον ελληνο-ιταλικού πολέμου 1940 - 41

Η επανάσταση στην Αττική και η απελευθέρωση της Αθήνας 

Η επανάσταση στην Αττική και η απελευθέρωση της Αθήνας

Συμβολή στην ιστορία της Αττικής, για την περίοδο της Επανάστασης του 1821 

Επανάσταση 1821
10+8 Μύθοι και αλήθειες για τον ξεσηκωμό του Γένους

Συλλογικό έργο 

Κατοχή και Αντίσταση στα Μεσόγεια και την Λαυρεωτική

Συλλογικό έργο