ΑΡΘΡΟ ΠΕΤΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ

2023-03-04

Με αφορμή άρθρο μου στα "Τα Νέα" της 1/3/23, η εφημερίδα ανέδειξε στο σύνολο το πρόβλημα με ολοσέλιδο αφιέρωμα. Συνημμένα το άρθρο και το δημοσίευμα στα ΝΕΑ.  

Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

Ανάγκη να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση στις περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης, ώστε η εισφορά σε γη και χρήμα στα οικόπεδα που προέρχονται από σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας, να μην επιβαρύνει υπέρμετρα τους ιδιοκτήτες.