ΚΕΔΕ- Έκτακτη Συνάντηση Δημάρχων της χώρας, με κύριο θέμα τα δυσμενή οικονομικά των δήμων

2022-03-18

Έκτακτη Συνάντηση Δημάρχων της χώρας, με κύριο θέμα τα δυσμενή οικονομικά των δήμων όπως αυτά διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα από την οικονομική κρίση και την τεράστια αύξηση των λειτουργικών δαπανών που οδηγούν την αυτοδιοίκηση σε κατάρρευση.

Βάσικο αίτημα η οικονομική ενίσχυση των δήμων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις τεράστιες ανάγκες της κοινωνίας.