ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΔΜΚΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

2022-04-18

Κοινή ανακοίνωση με την οποία επικρίνουν με σφοδρότητα τη δημιουργία δημοσιονομικού ελλείμματος που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο 21 χιλιάδες ευρώ από πρόστιμα και ταμειακού ελλείμματος άνω των 26 χιλιάδων ευρώ, στην μονομετοχική εταιρεία του Δήμου Σαρωνικού ΑΔΜΚΕΣ, συνυπογράφουν δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής αρχής του Πέτρου Φιλίππου. Διεκδικούν δε, απαντήσεις για τους τρόπους δημιουργίας του, επί διοίκησης Γ. Σωφρόνη. 

Στην τοποθέτησή τους αποδίδουν ευθύνες στην προηγούμενη διοίκηση για την καταστροφική διαχείριση της Εταιρείας που είχε ως συνέπεια τη δημιουργία του σοβαρότατου αυτού δημοσιονομικού κενού και οδήγησε στη συνέχεια σε αδυναμία του Δήμου να λαμβάνει φορολογική ενημερότητα, ακόμη και μέχρι πρόσφατα! 

 Όπως υπογραμμίζουν, η διοίκηση Γ. Σωφρόνη είχε καταργήσει τον έλεγχο της Εταιρείας από ορκωτούς λογιστές, από τον επόμενο χρόνο ανάληψης των καθηκόντων της δηλαδή από το 2015, με αποτέλεσμα να εκτραχυνθούν πλήρως τα οικονομικά μεγέθη. 

 Σημειώνεται ότι ήδη διενεργείται προανάκριση για το θέμα, με αφορμή το πόρισμα των ελεγκτών της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας που πραγματοποίησε έλεγχο στην Μονομετοχική το 2017. Ο εν λόγω έλεγχος διήρκησε δυο χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2019, και το πόρισμά εστάλη στον Εισαγγελέα που διέταξε προανάκριση σχετικά με τα έσοδα της ΑΔΜΚΕΣ από τη διαχείριση της παραλίας Αλυκών Αναβύσσου. 

 Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

 Αναλαμβάνοντας τη διαχείριση του Δήμου Σαρωνικού την 1η Σεπτεμβρίου 2019 διαπιστώσαμε ότι έχει επιβληθεί προς τον Δήμο και την ΑΔΜΚΕΣ πρόστιμο, από την Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής, για την κακή διαχείριση των ακτών κατά την πενταετία που προηγήθηκε της ανάληψης των καθηκόντων μας, δηλαδή από το 2015 μέχρι το 2019. Ειδικότερα, βρήκαμε πρόστιμο ύψους 657.776,64 ευρώ εξαιτίας κακής διαχείρισης στην παραλία Αλυκές Αναβύσσου και πρόσφατα, τον Φεβρουάριο του 2022, επιβλήθηκε ένα ακόμη πρόστιμο ύψους 363.319,56 ευρώ για τη διαχείριση της παραλίας Μαύρο Λιθάρι, επίσης από το 2015 μέχρι το 2019. 

 Η Δημοτική Επιχείρηση ΑΔΜΚΕΣ ενώ είχε ετήσια έσοδα άνω των 450 χιλιάδων ευρώ μέχρι και το 2014 που διοικούσε η δημοτική αρχή Π. Φιλίππου (σύμφωνα με τους ισολογισμούς που συντάσσαμε και ήλεγχε ορκωτός λογιστής), με την αλλαγή διοίκησης άρχισε να χάνει την εικόνα της υγιούς οικονομικά επιχείρησης και να παρουσιάζει ελλείμματα. Με την επανεκλογή μας το 2019, βρήκαμε δυσθεώρητα ανεξόφλητα χρέη σε εργολάβους και προμηθευτές, το πρόστιμο που προαναφέραμε και σαν να μην έφταναν αυτά, διαπιστώσαμε και οφειλές ύψους 320 χιλιάδων ευρώ από απλήρωτα μισθώματα των καντινών. Έλειπαν δε, από το ταμείο της εταιρείας 26.100 ευρώ!

 Αποτέλεσμα της κάκιστης διαχείρισης είναι ότι ο δήμος δεν μπορούσε μέχρι πρότινος να πάρει φορολογική ενημερότητα, η δε Μονομετοχική ήταν ουσιαστικά πτωχευμένη, γι' αυτό και είχε μπει σε καθεστώς εκκαθάρισης. Κι ενώ προχωρήσαμε σε εξυγίανση και λήξη της εκκαθάρισης, πρόσφατα επιβλήθηκε το πρόστιμο που προαναφέραμε, των 363.319,56 ευρώ. 

Όλα αυτά συντελούν στο να έχει ο Δήμος Σαρωνικού τεράστιες οικονομικές δυσχέρειες. Η ευθύνη της προηγούμενης διοίκησης για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η δημοτική επιχείρηση είναι τεράστια και στη δημιουργία της συνετέλεσε το γεγονός ότι η διοίκηση Σωφρόνη σταμάτησε τους ελέγχους της εταιρείας από ορκωτούς λογιστές και μίσθωνε τις καντίνες στις Αλυκές Αναβύσσου στους ίδιους επαγγελματίες, παρά την σχετική απαγόρευση που υπήρχε από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. 

Απέναντι στον Νόμο είμαστε όλοι ίσοι. 

Και οι κανόνες διαφάνειας και δικαίου επιβάλλουν έλεγχο και λογοδοσία. 

Εμείς λογοδοτούμε δημοσίως για τα πεπραγμένα μας. 

Αναμένουμε το ίδιο από όλους. 

 ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΕΣ/ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΓΑΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 Από το Γραφείο Τύπου