Κοντά στους ανθρώπους του πολιτισμού

2023-02-09

Οι άνθρωποι του πολιτισμού αγωνίζονται για την αξιοπρέπειά τους.
Η τέχνη είναι φως. Δουλειά μας να μην σβήσει.