Νέα εποχή για τη διαχείριση απορριμμάτων στον Δήμο Σαρωνικού: Ξεκινάει η ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων.

2022-12-22

Μια νέα εποχή για τη διαχείριση απορριμμάτων ξεκινάει στον Δήμο Σαρωνικού με την εφαρμογή πολιτικής ξεχωριστής διαλογής των βιοαποβλήτων σε καφέ κάδους, ύστερα από την ένταξη της σχετικής Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Από τις 15/02/2023 που ξεκινάει το πρόγραμμα, συνολικού κόστους 1.628.275,00, μέχρι και τις 31/12/2023 που λήγει, τα βιοαπόβλητα οικιακής προέλευσης που παράγονται εντός των ορίων του δήμου θα κατευθύνονται σε δίκτυο χωριστής συλλογής και θα μεταφέρονται προς το ΕΜΑΚ Α. Λιοσίων προς κομποστοποίηση. Προς επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου δημιουργείται δίκτυο οικιακής κομποστοποίσης που στηρίζεται στην προμήθεια των σπιτιών με ειδικούς κάδους αλλά και στην προμήθεια του δήμου με τεμαχιστή για τον τεμαχισμό συλλεγόμενων πράσινων αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα υλοποιείται με τα ακόλουθα υποέργα:

  1. Το πρώτο υποέργο αφορά την προμήθεια κάδων συλλογής και συναφούς εξοπλισμού διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων από τις οικίες του Δήμου, καθώς και οικιακής κομποστοποίησης. Ειδικότερα, για το δίκτυο χωριστής συλλογής προβλέπεται:
  • προμήθεια 5.000 κάδων κουζίνας ~10LT,
  • 580 κάδων δίτροχων 240LT,
  • 50 κάδων τετράτροχων 660 LT,
  • 000 κομποστοποίησιμων σακουλών 10 LT.
  • Για το δίκτυο οικιακή κομποστοποίηση προβλέπεται η προμήθεια 350 κάδων κομποστοποίησης 300-400 LT και
  • 400 κάδων κομποστοποίησης 100 LT.
  1. Το δεύτερο υποέργο αφορά στην προμήθεια δυο (2) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16 κ.μ. για την συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων στο ΕΜΑΚ Ανω Λιοσίων.
  1. Το τρίτο υποέργο αφορά στην προμήθεια ενός (1) λειοτεμαχιστή πρασίνων απορριμμάτων, για τον θρυμματισμό των συλλεγόμενων κλαδιών.
  1. Το τέταρτο υποέργο αφορά ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης για την χωριστή διαχείριση βιοαποβλήτων. Η επιτυχία των προγραμμάτων χωριστής συλλογής και οικιακής κομποστοποίησης εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη συμπεριφορά των πολιτών, δεδομένου ότι πρέπει να συμμετέχουν και να συμμετέχουν σωστά. Η συνεχής και τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους και την αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδιασμού.

«Υπερασπιζόμαστε την αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στον δήμο, με κύριο άξονα τη διαλογή των ξεχωριστών ρευμάτων στην πηγή», δήλωσε ο δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου. «Με τη δημιουργία ξεχωριστού ρεύματος διαχείρισης βιοαποβλήτων μειώνουμε δραστικά τις ποσότητες απορριμμάτων που κατευθύνονται στους ΧΥΤΑ, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και κατά συνέπεια γινόμαστε μέρος της λύσης για βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων μας. Είμαστε αισιόδοξοι ότι μαζί με τους κατοίκους θα φτιάξουμε έναν καθαρότερο δήμο», σχολίασε.

Από το Γραφείο Τύπου