Ολοκληρώθηκε το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών με τη συμμετοχή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού

2022-09-27

Με τις εξαιρετικά επιτυχημένες παρεμβάσεις του στελεχιακού δυναμικού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων και τις τοποθετήσεις ειδικών επιστημόνων σχετικά με το Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστορίας Δήμου Σαρωνικού, ολοκληρώθηκε το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών με θέμα «Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες μετασχηματίζονται: Προοπτικές και προκλήσεις». Τις εργασίες του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 22-24 Σεπτεμβρίου, χαιρέτησε, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου.

Ο Π. Φιλίππου στη σύντομη ομιλία του συνεχάρη τους διοργανωτές του Συνεδρίου και τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης των δημοτικών βιβλιοθηκών καθώς και την ανάγκη να έρθουν κοντά στις τοπικές κοινωνίες ώστε να αποτελέσουν ζωντανά κύτταρα πολιτισμού και εκπαίδευσης. «Η δημοσίευση του νέου βιβλίου μου "Ανάλεκτα από τα χειρόγραφα Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη (1909-1944)" που εκδόθηκε από την Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων, ας αποτελέσει την αφορμή να αναπτυχθούν ακόμη στενότερες σχέσεις συνεργασίας με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη του Ηρακλείου. Ο Χρίστος Ν. Πέτρου - Μεσογείτης είχε εργαστεί την περίοδο 1937-1939 ως αρχαιολόγος στο Μουσείο του Ηρακλείου συγκεντρώνοντας πολύτιμο ιστορικό, αρχαιολογικό και λαογραφικό υλικό που αφορά στην ανατολική Κρήτη. Το υλικό αυτό μπορεί να διατεθεί για έρευνα στη Βικελαία Βιβλιοθήκη», υπογράμμισε ο Π. Φιλίππου.

Στη συνέχεια έγινε η πρώτη εισήγηση με θέμα «Λειτουργία και Αξιοποίηση Ψηφιακού Αποθετηρίου Ιστορίας του Δήμου Σαρωνικού. Τα Οφέλη από τη Νέα Υποδομή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων» με ομιλήτριες τις υπεύθυνες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λυδία Αλαγιάννη, MSc Βιβλιοθηκονόμο και Ελένη Ράπτη, Διοικητική Υπάλληλο. Παρουσιάστηκαν τρόποι αξιοποίησης του Ψηφιακού Αποθετηρίου Ιστορίας του Δήμου Σαρωνικού και πλεονεκτήματα που έχουν αναδειχθεί από τη διετή χρήση του. Μέσω καινοτόμων εφαρμογών, δίνεται η δυνατότητα να διασυνδέονται όχι μόνο δεδομένα και μεταδεδομένα μεταξύ των τεκμηρίων στο εσωτερικό του Αποθετηρίου αλλά και με εξωτερικούς συνδέσμους και πηγές, καθιστώντας πιο αξιόπιστη και τεκμηριωμένη την πληροφορία. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τρόποι προσέγγισης και ανάπτυξης του υλικού γύρω από διάφορες θεματικές, ιστορικά και πολιτισμικά τεκμήρια που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σαρωνικού. Αναδείχθηκε, επίσης, η χρησιμοποίηση του Αποθετηρίου ως «εκπαιδευτικού εργαλείου» για δράσεις με μαθητές. Τα ψηφιακά τεκμήρια γίνονται αφορμή ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν τη σύνδεση με την τοπική ιστορία και να αποκτήσουν επιπλέον πληροφορίες για το περιβάλλον στο οποίο διαβιούν. Σημαντικό τμήμα της παρουσίασης αφορούσε στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η πληροφορία που εμπεριέχεται στο Αποθετήριο, από οποιονδήποτε ερευνητή, όπου και εάν βρίσκεται.

Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη εισήγηση με θέμα «Διαχείριση Αρχειακού Υλικού σε Δημοτική βιβλιοθήκη. Η Περίπτωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων και το "Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη"» με ομιλήτριες την Ευαγγελία Παπαδάκη, MSc Αρχειονόμο-Βιβλιοθηκονόμο, την Ελένη Ράπτη, Διοικητικό Υπάλληλο Δήμου Σαρωνικού και τον Παντελή Μπράττη, Βιβλιοθηκονόμο, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Οι τοποθετήσεις επικεντρώθηκαν στον τρόπο που μια δημοτική βιβλιοθήκη μπορεί να διαχειριστεί αρχειακό υλικό που περιέχεται στη συλλογή της, σε θέματα φυσικής αποθήκευσης και ταξινόμησης του αρχείου, ψηφιοποίησης, δημιουργίας μεταδεδομένων με βάση τα αρχειακά πρότυπα περιγραφής και προβολής του αρχειακού υλικού. Αναφέρθηκαν βέλτιστες πρακτικές τεκμηρίωσης του αρχειακού υλικού στηριγμένες σε σχετικές οντολογίες (όπως το EAD), σε παλιούς (ISAD) και νέους κανόνες περιγραφής (RDA) με υποστήριξη διασυνδεδεμένων δεδομένων (Linked Data), κλπ. Ως μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιήθηκε η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, το «Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστορίας του Δήμου Σαρωνικού», το Αρχείο του αρχαιολόγου Χρίστου Ν. Πέτρου Μεσογείτη (1909-1944) και τα τεκμήρια που ανήκουν σε αυτό και παρέχουν πληροφορίες για τις περιοχές των Μεσογείων, της Αττικής, της Ανατολικής Κρήτης και της Αργολιδοκορινθίας. Το φυσικό αυτό αρχείο διατηρείται στη βιβλιοθήκη Καλυβίων, έχει ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί στο Ψηφιακό αποθετήριο της βιβλιοθήκης.

Από το Γραφείο Τύπου