Στη συγκέντρωση των αγροτών στο Σύνταγμα.

2024-02-20

Στη συγκέντρωση των αγροτών στο Σύνταγμα.

Δίπλα στους αγρότες μας μέχρι την τελική τους δικαίωση!