Στην Γενική Συνέλευση της Ι.Λ.Ε.Α

2022-02-20
Στην Γενική Συνέλευση της Ι.Λ.Ε.Α (Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών) μαζί με τον δήμαρχο Αχαρνών κ. Σπύρο Βρεττό. Ενός φορέα με τεράστια προσφορά στην ιστορική και λαογραφική έρευνα των Αχαρνών και της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Αττικής!